nastenka

Úradné oznámenia

Priamy prenájom časti pozemku – kúpalisko Kamenný mlyn Trnava

Priamy prenájom časti pozemku – kúpalisko Kamenný mlyn Trnava

Zámer prenajať časti pozemku v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí […]

SKaŠZ otvára tenisové kurty pre verejnosť v športovom areáli J. Slottu 45

SKaŠZ otvára tenisové kurty pre verejnosť v športovom areáli J. Slottu 45

Od 1. mája má verejnosť možnosť navštíviť a využiť 4 nové tenisové kurty v športovom areáli na ulici J. Slottu […]

Prípravné práce na kúpalisku Kamenný mlyn

Prípravné práce na kúpalisku Kamenný mlyn

Kúpalisko Kamenný mlyn bude od 8.4.2019 z dôvodu prebiehajúcich prípravných prác na letnú sezónu pre verejnosť uzatvorené.

Nový cenník pre športový areál na ulici Rybníkova (Slávia)

Nový cenník pre športový areál na ulici Rybníkova (Slávia)

Cenník nájdete na adrese športoviska Slávia

obálka

Kontakt

Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava

Hlavná 17
917 01 Trnava

E-mail info@skasz.sk

Súsošie Golgoty na Kalvárii je od októbra 2016 z dôvodu začatia reštaurátorských prác dočasne premiestnené. Reštaurovanie je realizované s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

zazi_v_trnave

Informácie o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Trnava a SKaŠZ nájdete na facebookovej stránke Zaži v Trnave.