nastenka

Úradné oznámenia

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ul. č. 17, 917 01 Trnava oznamuje, že […]

Nové iluminačné osvetlenie Piety

Nové iluminačné osvetlenie Piety

Súsošie Piety na ulici Terézie Vansovej je osvetlené novým zemným iluminačným osvetlením

Nový umelý trávnik na ihrisku

Nový umelý trávnik na ihrisku

pre deti na ulici Beethovenovej.

Otvorenie plavárne Zátvor

Otvorenie plavárne Zátvor

Plaváreň Zátvor bude znovu otvorená od pondelka – 14.8.2017

obálka

Kontakt

Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava

Hlavná 17
917 01 Trnava

Sekretariát riaditeľa 033/3236435
Fax 033/5936241
E-mail
info@skasz.sk

Súsošie Golgoty na Kalvárii je od októbra 2016 z dôvodiu začatia reštaurátorských prác dočasne premiestnené. Reštaurovanie je realizovanie s podporomou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

zazi_v_trnave

Informácie o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Trnava a SKaŠZ nájdete na facebookovej stránke Zaži v Trnave.