nastenka

Úradné oznámenia

13.8.2018 otvorí plaváreň Zátvor svoje brány

13.8.2018 otvorí plaváreň Zátvor svoje brány

Po letnej odstávke sa plaváreň Zátvor znovu otvorí pre návštevníkov. Rozvrh hodín nájdete tu

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov meštianskeho domu Trnava, Hlavná […]

obálka

Kontakt

Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava

Hlavná 17
917 01 Trnava

Informácie 033/3236432
Fax 033/5936241
E-mail info@skasz.sk

Súsošie Golgoty na Kalvárii je od októbra 2016 z dôvodu začatia reštaurátorských prác dočasne premiestnené. Reštaurovanie je realizované s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

zazi_v_trnave

Informácie o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Trnava a SKaŠZ nájdete na facebookovej stránke Zaži v Trnave.