nastenka

Úradné oznámenia

Oznámenie o prenájme nebytových priestorov – bufet a brúsiareň na Zimnom štadióne

Oznámenie o prenájme nebytových priestorov – bufet a brúsiareň na Zimnom štadióne

Viac info o prenájme priestorov bufetu v nasledujúcich odkazoch: výzva – bufet a oznámenie o prenájme Viac info o prenájme […]

Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava príjme zamestnancov na čistenie chodníkov v zimnom období. Náplň práce: čistenie chodníkov v […]

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov meštianskeho domu Trnava, Hlavná […]

Nový prevádzkový poriadok na plavárni Zátvor platný od 1.9.2018

Nový prevádzkový poriadok na plavárni Zátvor platný od 1.9.2018

Vážení návštevníci, upozorňujeme Vás na nový prevádzkový poriadok na plavárni Zátvor platný od 1.9.2018 – Doba pobytu na plavárni 80 […]

13.8.2018 otvorí plaváreň Zátvor svoje brány

13.8.2018 otvorí plaváreň Zátvor svoje brány

Po letnej odstávke sa plaváreň Zátvor znovu otvorí pre návštevníkov. Rozvrh hodín nájdete tu

obálka

Kontakt

Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava

Hlavná 17
917 01 Trnava

Informácie 033/3236432
Fax 033/5936241
E-mail info@skasz.sk

Súsošie Golgoty na Kalvárii je od októbra 2016 z dôvodu začatia reštaurátorských prác dočasne premiestnené. Reštaurovanie je realizované s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

zazi_v_trnave

Informácie o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Trnava a SKaŠZ nájdete na facebookovej stránke Zaži v Trnave.