nastenka

Úradné oznámenia

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – bar

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – bar

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava vyhlasuje v […]

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – obchod

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – obchod

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava vyhlasuje v […]

Otvorenie kúpaliska Kamenný mlyn – otvárame už o 2 dni skôr

Otvorenie kúpaliska Kamenný mlyn – otvárame už o 2 dni skôr

Kúpalisko Kamenný mlyn bude otvorené od 22.06.2019 (sobota). Štvrtok a piatok (20.6.2019 – 21.6.2019 od 12:00 hod.) bude kúpalisko pre […]

Obchodná verejná súťaž – Hlavná 17

Obchodná verejná súťaž – Hlavná 17

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava vyhlasuje v […]

SKaŠZ otvára tenisové kurty pre verejnosť v športovom areáli J. Slottu 45

SKaŠZ otvára tenisové kurty pre verejnosť v športovom areáli J. Slottu 45

Od 1. mája má verejnosť možnosť navštíviť a využiť 4 nové tenisové kurty v športovom areáli na ulici J. Slottu […]

obálka

Kontakt

Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava

Hlavná 17
917 01 Trnava

E-mail info@skasz.sk

Súsošie Golgoty na Kalvárii je od októbra 2016 z dôvodu začatia reštaurátorských prác dočasne premiestnené. Reštaurovanie je realizované s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

zazi_v_trnave

Informácie o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Trnava a SKaŠZ nájdete na facebookovej stránke Zaži v Trnave.