nastenka

Úradné oznámenia

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Voľné pracovné miesta – kosenie verejnej zelene Voľné pracovné miesta na kúpalisku Castiglione

Oznámenie o prenájme bufetu kúpaliska Castiglione

Oznámenie o prenájme bufetu kúpaliska Castiglione

Viac informácií nájdete tu

#TRNAVA opäť pred sídlom SKaŠZ

#TRNAVA opäť pred sídlom SKaŠZ

Úsek kultúry SKaŠZ mesta Trnava už tretí rok pripravil akciu Maľovanie nápisu #TRNAVA. 9-metrový nápis počas celého dňa maľovali umelci […]

Nové iluminačné osvetlenie Piety

Nové iluminačné osvetlenie Piety

Súsošie Piety na ulici Terézie Vansovej je osvetlené novým zemným iluminačným osvetlením

Nový umelý trávnik na ihrisku

Nový umelý trávnik na ihrisku

pre deti na ulici Beethovenovej.

Otvorenie plavárne Zátvor

Otvorenie plavárne Zátvor

Plaváreň Zátvor bude znovu otvorená od pondelka – 14.8.2017

obálka

Kontakt

Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava

Hlavná 17
917 01 Trnava

Informácie 033/3236432
Fax 033/5936241
E-mail info@skasz.sk

Súsošie Golgoty na Kalvárii je od októbra 2016 z dôvodu začatia reštaurátorských prác dočasne premiestnené. Reštaurovanie je realizované s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

zazi_v_trnave

Informácie o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Trnava a SKaŠZ nájdete na facebookovej stránke Zaži v Trnave.