nastenka

Úradné oznámenia

Otvorenie kúpaliska Kamenný mlyn

Otvorenie kúpaliska Kamenný mlyn

Vážení obyvatelia, Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje, že dňa 19.07.2019 (piatok) bude kúpalisko Kamenný mlyn v Trnave opätovne […]

Plaváreň Zátvor bude z technických príčin zatvorená

Plaváreň Zátvor bude z technických príčin zatvorená

Z  TECHNICKÝCH PRÍČIN BUDE MESTSKÁ PLAVÁREŇ ZÁTVOR OD 1.7.2019 do 11.8.2019/vrátane/ ZATVORENÁ

Využite kartu Multisport v našich zariadeniach

Využite kartu Multisport v našich zariadeniach

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava od 1.7.2019 umožňuje využívať benefitný systém karty Multisport Slovakia už pri štyroch športovo-rekreačných […]

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – bar

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – bar

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava vyhlasuje v […]

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – obchod

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – obchod

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava vyhlasuje v […]

Obchodná verejná súťaž – Hlavná 17

Obchodná verejná súťaž – Hlavná 17

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava vyhlasuje v […]

obálka

Kontakt

Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava

Hlavná 17
917 01 Trnava

E-mail info@skasz.sk

Súsošie Golgoty na Kalvárii je od októbra 2016 z dôvodu začatia reštaurátorských prác dočasne premiestnené. Reštaurovanie je realizované s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

zazi_v_trnave

Informácie o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Trnava a SKaŠZ nájdete na facebookovej stránke Zaži v Trnave.