Nezaradené

Voľné pracovné pozície

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava prijme do pracovného pomeru na dobu určitú pracovníkov na pozíciu.
– Dvoch pracovníkov rolbárov
– Dvoch pracovníkov strojníkov
– jedného pracovníka na vrátnici
– jedného pracovníka – údržbára

Platové podmienky : platové podmienky budú stanovené v súlade so zákonom č.553/2003 Z.Z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Žiadosti do zamestnania je potrebné zasielať na adresu : Správa športových a kultúrnych zariadení mesta Trnava, 917 01 Trnava, Hlavná 17
E mail : skasz@skasz.trnava.sk č.t. 033/3236 431

0 Comments