Nezaradené

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov meštianskeho domu Trnava, Hlavná 17

informácie nájdete v tomto dokumente

návrh zmluvy

0 Comments