Nezaradené

Oznámenie o prenájme nebytových priestorov – bufet a brúsiareň na Zimnom štadióne

Viac info o prenájme priestorov bufetu v nasledujúcich odkazoch: výzva – bufet a oznámenie o prenájme

Viac info o prenájme priestorov brúsiarne v nasledujúcich odkazoch: výzva – brúsiareň a oznámenie o prenájme

0 Comments