oznamenia

Nový umelý trávnik na ihrisku

pre deti na ulici Beethovenovej.

oznamenia

Otvorenie plavárne Zátvor

Plaváreň Zátvor bude znovu otvorená od pondelka – 14.8.2017

oznamenia

Nová web stránka od 1.7.2017