oznamenia

Nové iluminačné osvetlenie Piety

Súsošie Piety na ulici Terézie Vansovej je osvetlené novým zemným iluminačným osvetlením

oznamenia

Nový umelý trávnik na ihrisku

pre deti na ulici Beethovenovej.

oznamenia

Otvorenie plavárne Zátvor

Plaváreň Zátvor bude znovu otvorená od pondelka – 14.8.2017

oznamenia

Nová web stránka od 1.7.2017