oznamenia

31.8. bude SKaŠZ zatvorená

Dňa 31. augusta 2020 bude

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava z technických dôvodov
ZATVORENÁ.

oznamenia

Od 20. júla nájdete SKaŠZ na novej adrese

Od 20. júla 2020 Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava nájdete na novej adrese: Mestský zimný štadión – vchod zo strany Verejného korčuľovania Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava.

oznamenia

Prenájom časti pozemkov – kúpalisko Kamenný mlyn

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje

zámer prenajať časti pozemkov (sektory A-D) v areáli kúpaliska Kamenný mlyn.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 10.07.2020 do 30.09.2020

Minimálne nájomné: od 200,00 EUR + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 03.07.2020 do 09,00 h.

Pre viac informácií: p. Malovec: 0918/976892 alebo p. Budinský: 033/3236436.

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Malovec: 0918/976892

Výzva
Návrh zmluvy

oznamenia

Kandidatúra mesta Trnava na Európske hlavné mesto kultúry 2026 – grafické práce

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava – Úsek kultúry, Hlavná 17, 917 01 Trnava, zabezpečuje výber dodávateľa pre predmet zákazky:

„Kandidatúra mesta Trnava na Európske hlavné mesto kultúry 2026 – grafické práce.“

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 1.6.2020 do 11.30 hod.

Pre viac informácií:
Výzva
Zadanie

oznamenia

Dočasne obmedzenie prevádzky športovísk a kultúrnych zariadení

Oznamujeme, že s účinnosťou od 16.03.2020 do odvolania bude fungovať Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v obmedzenom režime.

Z dôvodu prevencie pred šírením nákazlivých chorôb budú uzatvorené všetky športoviská, ktoré prevádzkuje SKaŠZ (ako napríklad Mestská športová hala, Mestská krytá plaváreň, Mestský zimný štadión, Športový areál Slávia Trnava, Športový areál „Lokomotíva Trnava“, Areál Zdravia Modranka, ihrisko Mozartova a ostatné).

Rovnako budú uzatvorené všetky kultúrne zariadenia, ktoré prevádzkuje SKaŠZ (Kino Hviezda, Mestský amfiteáter, Kultúrny dom Modranka, Kultúrny dom Kopánka).

Zároveň žiadame všetkých, aby dočasne upustili od využívania detských ihrísk určených pre verejnosť (ako napríklad Detské ihrisko Beethovenova ulica), ktoré nie sú oplotené a z daného dôvodu nie je možné zamedziť vstup do týchto priestorov.

Centrála na Hlavnej 17, Trnava bude taktiež pre verejnosť uzatvorená, všetky požiadavky budú vyriešené telefonicky, resp. prostredníctvom e-mailov.

O opätovnom sprístupnení všetkých zariadení vás budeme informovať.

oznamenia

Prenájom časti pozemkov – kúpalisko Kamenný mlyn

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje

zámer prenajať časti pozemkov (sektory A-D) v areáli kúpaliska Kamenný mlyn.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.06.2020 do 31.08.2022

Minimálne nájomné: od 1500,00 EUR do 3500,00 EUR (v závislosti od zvolenej časti pozemku – sektory A-D) + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 19.03.2019 do 10:00 hod.

Pre viac informácií: p. Malovec: 0918/976892 alebo p. Budinský: 033/3236436

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Malovec: 0918/976892

Výzva
Návrh zmluvy

oznamenia

Úradné hodiny SKaŠZ

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje občanom,
že na Hlavnej ulici 17 sú úradné hodiny upravené nasledovne:

Po.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Ut.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

St.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Štv.: nestránkový deň

Pia.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Obedná prestávka od 11:30 h. do 12:30 h.

Ďakujeme za pochopenie.

oznamenia

Využite kartu Multisport v našich zariadeniach

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava od 1.7.2019 umožňuje využívať
benefitný systém karty Multisport Slovakia už pri štyroch športovo-rekreačných
objektoch v meste Trnava.

Po objektoch Mestskej krytej plavárne a Mestskom zimnom štadióne (verejné korčuľovanie počas zimnej sezóny) je možné kartu Multisport využívať po novom aj v objektoch mestských kúpalísk Castiglione a Kamenný mlyn.

O výhodách karty Multisport viac na: https://multi-sport.sk/.

oznamenia

SKaŠZ otvára tenisové kurty pre verejnosť v športovom areáli J. Slottu 45

Od 1. mája má verejnosť možnosť navštíviť a využiť 4 nové tenisové kurty v športovom areáli na ulici J. Slottu 45 (Lokomotíva). Cenník a otváracie hodiny nájdete na odkaze