oznamenia

Nový cenník pre športový areál na ulici Rybníkova (Slávia)

Cenník nájdete na adrese športoviska Slávia

oznamenia

Oznam o otváracích hodinách

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje občanom, že v pondelok 31.decembra 2018 bude centrála na Hlavnej 17 zatvorená.

2.1.2019 budú otváracie hodiny v štandardnom režime.

Ďakujeme za pochopenie.

oznamenia

Oznámenie o prenájme nebytových priestorov – bufet a brúsiareň na Zimnom štadióne

Viac info o prenájme priestorov bufetu v nasledujúcich odkazoch: výzva – bufet a oznámenie o prenájme

Viac info o prenájme priestorov brúsiarne v nasledujúcich odkazoch: výzva – brúsiareň a oznámenie o prenájme

oznamenia

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Oznam o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov meštianskeho domu Trnava, Hlavná 17

informácie nájdete v tomto dokumente

návrh zmluvy

oznamenia

Nový prevádzkový poriadok na plavárni Zátvor platný od 1.9.2018

Vážení návštevníci, upozorňujeme Vás na nový prevádzkový poriadok na plavárni Zátvor platný od 1.9.2018
– Doba pobytu na plavárni 80 min (t. j. čas od príchodu po odchod), táto doba je kontrolovaná na elektronickom náramku
– Prekročenie limitu 80 min. je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka
– Vstup na plaváreň podľa nového rozvrhu hodín
– Nový cenník
– Dôchodcovia a ZŤP s trvalým pobytom v Trnave, majú počas pracovných dní od 12.50 h do 14.10 h vstup zdarma, v sobotu a nedeľu platí pre túto skupinu vstup taktiež zdarma, mimo tejto doby, platia vstupné podľa aktuálneho cenníka

oznamenia

13.8.2018 otvorí plaváreň Zátvor svoje brány

Po letnej odstávke sa plaváreň Zátvor znovu otvorí pre návštevníkov.
Rozvrh hodín nájdete tu