Faktúry

Archív starších faktúr nájdete na adrese nižšieČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy / objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Dátum zverejnenia
1530Požičovné za filmy728,70Zmluva č. 1110.11.2017SATURN ENTERTAINMENT
spol. s r.o.
Senická 17
Bratislava
IČO 31382258
15.11.2017
1529Požičovné za filmy44,99Zmluva č. 1110.11.2017SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická 17
Bratislava
IČO 31382258
15.11.2017
1528Požičovné za filmy133,92Zmluva č. 410.11.2017CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
15.11.2017
1527Požičovné za filmy12,47Zmluva č. 410.11.2017CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
15.11.2017
1526Požičovné za filmy76,50Zmluva č. 410.11.2017CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
15.11.2017
1525Požičovné za filmy176,40Zmluva č. 110.11.2017Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33
Bratislava
IČO 30812976
15.11.2017
1524Požičovné za filmy28,81Zmluva č. 1010.11.2017Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
15.11.2017
1523Požičovné za filmy64,09Zmluva č. 1010.11.2017Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
15.11.2017
1522Požičovné za filmy129,36Zmluva č. 1010.11.2017Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
15.11.2017
1521Požičovné za filmy125,83Zmluva č. 1010.11.2017Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
15.11.2017
1516Laboratórne vyšetrenie vzorky vody - pre Mestskú plaváreň Zátvor129,50Dohoda o zabezpečení odborných služieb č. 2017/0214809.11.2017Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6
Trnava
IČO 00610933
15.11.2017
1514Poplatok za odvoz smetí - pre strediská SKaŠZMT494,096871/201609.11.2017Mesto Trnava
Hlavná 1
Trnava
IČO 00313114
15.11.2017
1513Dodávka tepla - pre Kino Hviezda a Kúpalisko Castiglione1380,0067072009.11.2017Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36246034
15.11.2017
1512Prenájom nebytových priestorov - Priemyselná ul.98,66007058120109.11.2017STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 16
Trnava
IČO 36277215
15.11.2017
1511Prenájom garáží - kosačky36,32398/201609.11.2017Mesto Trnava
Hlavná 1
Trnava
IČO 00313114
15.11.2017
1510Tlačiarenské služby - propagačné materiály k akcii Advent Trnava607,01Rámcová dohoda č. Z201644872_Z09.11.2017Reklamný servis
spol. s r.o.
Balanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
15.11.2017
1509Tlačiarenské služby - propagačné materiály k akcii Adventné koncerty298,33Rámcová dohoda č. Z201644872_Z09.11.2017Reklamný servis
spol. s r.o.
Balanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
15.11.2017
1507Obnova a doplnenie kamenných a kovových prvkov na súsoší Pieta, na Ul. Terézie Vansovej7980,00ZoD 12/201708.11.2017MONIUS spol. s r.o.
F. Veselovského 20
Trnava
IČO 34148345
15.11.2017
1506Výtvarný návrh, vizualizáciu a následnú výrobu svetelných boxov s ornamentami slúžiacim na dekoráciu pódia na podujatie Advent v Trnave1900,00obj. 515/201708.11.2017Mgr.art Barbora Rajčanová
Rozkvet 2051/105
Považská Bystrica
IČO 41497023
15.11.2017
1501Náhrada nákladov spojená s prevádzkovaním mestských zariadení32340,22Nájomná zmluva o prenájme areálu MsZŠ a kúpaliska Kamenný mlyn, zo dňa 17.1.1997, Dodatok č. 1008.11.2017EKO REKREA
Priemyselná 5
Trnava
IČO 33211752
15.11.2017
1500Prevoz verejného piána z Hlavnej ulice na zazimovanie66,00obj. 523/201708.11.2017FOXTOP s.r.o.
Jána Hollého 376/2
Trnava
IČO 36255025
15.11.2017
1499Refakturácia dodávky elektrickej energie160,00Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995, Dodatok č. 1207.11.2017Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
15.11.2017
1498Refakturácia dodávky plynu248,00Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995, Dodatok č. 1207.11.2017Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
15.11.2017
1497On-line Zákony a judikatúra www.onlinezakony.sk - vyúčtovacia faktúra0,0007.11.2017Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13
Bratislava
IČO 35730129
15.11.2017
149680% spotreby plynu a elektrickej energie - september 2017647,09Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.199507.11.2017ŠK Trnava-Modranka
I. Krasku 33
Trnava
IČO 18049915
15.11.2017
149580% spotreby plynu a elektrickej energie - august 2017546,49Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.199507.11.2017ŠK Trnava-Modranka
I. Krasku 33
Trnava
IČO 18049915
15.11.2017
1493Zabezpečenie a organizácia festivalu Medzinárodný a cappella festival ZOOM+1800,00Zmluva o vzájomnej spolupráci07.11.2017Vokálna skupina KRUHY
Veterná 13
Trnava
IČO 36092061
15.11.2017
1492Technické zabezpečenie - ozvučenie, pódium v rámci podujatia Trnavský piknik600,00obj. 214/201706.11.2017Otus s.r.o.
Fándlyho 26
Trnava
IČO 46387315
15.11.2017
1486Dodávka zemného plynu - pre Hlavná 17, technický úsek150,00910629061206.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
15.11.2017
1485Dodávka zemného plynu - pre Hlavná 17, úsek kultúry120,00910629062906.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
15.11.2017
1484Nájom fľaša oceľová - pre Mestkú plaváreň40,92Zmluva na dodávku chlóru a nájom oceľ. fliaš č. 2/201706.11.2017Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
15.11.2017
1482Dodávka elektriny - pre strediská SKaŠZMT1497,0045933903.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
15.11.2017
1481Dodávka zemného plynu - pre Mestský amfiteáter200,00910593280703.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
15.11.2017
1480Dodávka zemného plynu - pre verejné WC, Zelený kríčok10,00910632542603.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
15.11.2017
1479Dodávka elektriny - pre verejné WC, Kamenný mlyn41,0047440403.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
15.11.2017
1478Dodávka zemného plynu - pre Kultúrny dom Modranka110,00910629063903.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
15.11.2017
1477Dodávka zemného plynu - pre Hlavná 17200,00910629059703.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
15.11.2017
1476Dodávka zemného plynu - pre Kultúrny dom Kopánka130,00910629063303.11.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
15.11.2017
1442Seminár o DPH, dňa 12.10.201735,0023.10.2017HERA - Zolvíková Henrieta
Lávkova 23
Hrnčiarovce nad Parnou
IČO 35404931
15.11.2017
1441Čistiace a hygienické potreby - pre strediská SKaŠZMT2436,00obj. 507/201723.10.2017LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
Pezinok
IČO 36284238
15.11.2017
1283Vodné a stočné - pre strediská SKaŠZMT652,4510001727118.09.2017Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
Piešťany
IČO 36252484
09.11.2017
1153Dodávka zemného plynu - pre Kultúrny dom Kopánka182,00910593280724.08.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
09.11.2017
1152Dodávka zemného plynu - pre Kultúrny dom Modranka112,00910593280724.08.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
09.11.2017
14913 ks citylight - pre Kino Hviezda1592,00obj. 510/201706.11.2017Estatic s.r.o.
Zechenterova 356/24
Kremnica
IČO 36850365
09.11.2017
1490Reštaurovanie NKP Kristus na Olivovej hore na Kalvárii - čiastkové plnenie2910,00Zmluva o dielo 21/201606.11.2017CHAMELEO s.r.o.
Gusevova 3
Bratislava
IČO 36686921
09.11.2017
1489Reštaurovanie NKP Golgota na Kalvárii - čiastkové plnenie4828,08Zmluva o dielo 18/201606.11.2017CHAMELEO s.r.o.
Gusevova 3
Bratislava
IČO 36686921
09.11.2017
1488Reštaurovanie NKP Golgota na Kalvárii - čiastkové plnenie7080,00Zmluva o dielo 18/201606.11.2017CHAMELEO s.r.o.
Gusevova 3
Bratislava
IČO 36686921
09.11.2017
1487Zbierka zákonov SR, ročník 2018 - 5. preddavok60,0006.11.2017Poradca Podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina 1
IČO 31592503
09.11.2017
1483Výlep plagátov do informačného zariadenia SCROOL a výlep bilboardov80,00obj. 2/201706.11.2017Anton Maštalír
Vl. Clementisa 11
Trnava
IČO 33552762
09.11.2017
1475Jesenná deratizácia - pre objekty SKaŠZMT486,36ZoD 8/201703.11.2017DDD STAR s.r.o.
Andreja Hlinku 12/365
Zeleneč
IČO 36262960
09.11.2017
1474Odvoz LED obrazovky na recykláciu300,00obj. 517/201703.11.2017ZEDKO s.r.o.
Zvolenská cesta 14A
Banská Bystrica
IČO 31646654
09.11.2017
1473Požičovné za filmy73,12Zmluva č. 403.11.2017CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
09.11.2017
1472Požičovné za filmy125,83Zmluva č. 203.11.2017CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
09.11.2017
1471Požičovné za filmy48,52Zmluva č. 903.11.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
09.11.2017
1470Požičovné za filmy204,34Zmluva č. 903.11.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
09.11.2017
1469Požičovné za filmy179,34Zmluva č. 903.11.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
09.11.2017
1468Požičovné za filmy26,46Zmluva č. 903.11.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
09.11.2017
1467Požičovné za filmy132,30Zmluva č. 903.11.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
09.11.2017
1466Požičovné za filmy114,14Zmluva č. 603.11.2017Film Europe s.r.o.
Matúškova 10
Bratislava
IČO 35934271
09.11.2017
1465Požičovné za filmy42,92Zmluva č. 803.11.2017Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
09.11.2017
1464Požičovné za filmy348,40Zmluva č. 803.11.2017Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
09.11.2017
1463Registrácia domény naoko.sk31,0803.11.2017EURONIC s.r.o.
Novomestského 40
Pezinok
IČO 46594418
09.11.2017
1462Tlačiarenské služby - propagačné materiály k akcii Operné hviezdy105,83Z201644872_Z02.11.2017Reklamný servis
spol. s r.o.
Balanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
09.11.2017
1461- Úprava polepu 2 ks informačných tabúľ a výrobu a montáž 1 ks alukobondovej tabule - pre ŠA Slávia, detské ihrisko a výroba a montáž informačnej tabuľky (preklad pravidiel hry Vagabond) - pre Herný areál Beethovenova42,28obj. 518/2017, obj. 520/201731.10.2017ARTEA No1 s.r.o.
Orgovánová 1
Trnava
IČO 36221830
09.11.2017
1459Výpočtová technika - pre správu a úsek kultúry3895,20obj. 508/201730.10.2017Mgr. Ján Kováč - TETIS
Vajanského 10
Trnava
IČO 40086534
09.11.2017
1456Telekomunikačné služby471,56A261732030.10.2017Orange Slovakia a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO 35697270
09.11.2017
1450Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 201827,6025.10.2017PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
Žilina
IČO 36371271
09.11.2017
1444Online kniha Elektronický právnik - vyúčtovanie0,0024.10.2017Verlag Dashöfer,
vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13
Bratislava
IČO 35730129
09.11.2017
1460Tlačiarenské služby - dotlač plagátov190,50Z20171230_Z31.10.2017DIZART s.r.o.
Pinkove Kračany 10
Kostolné Kračany
IČO 44509910
02.11.2017
1458Oprava ohrevu detských bazénov - pre Kúpalisko Castiglione648,00obj. 500/201727.10.2017LM - trade s.r.o.
Pekárska 1167/13
Sereď
IČO 36260622
02.11.2017
1457Vodoinštalačné práce (hygienické zariadenie na I. NP so vstupom z dvorovej časti) - pre objekt Hlavná 17388,08obj. 493/201730.10.2017Milan Pitko - INŠTALEX
Tehelná 20
Trnava
IČO 33199493
02.11.2017
1454Nastavenie geometrie pre motorové vozidlo KIA, TT747DP25,00obj. 273/201726.10.2017Hrčka Vlastimil ProfiPneuServis!
Zvončín 3
IČO 40084451
02.11.2017
1453Tlačiarenské služby - propagačné materiály k akcii divadlo Rapper1021,87Z201644872_Z26.10.2017Reklamný servis spol. s r.o.
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
IČO 36417033
02.11.2017
1452Hlavná ročná kontrola detského ihriska - pre Kúpalisko Kamenný mlyn199,00obj. 312/20126.10.2017Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk, spol. s r.o.
Sidónie Sakalovej 171
Bytča
IČO 47595191
02.11.2017
1451Grafický návrh propagácie Operné hviezdy a hostia 2017150,00obj. 524/201725.10.2017Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
02.11.2017
1449Požičovné za filmy170,82Zmluva č. 224.10.2017CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
02.11.2017
1448Požičovné za filmy81,44Zmluva č. 324.10.2017BONTONFILM a.s.
Na vrátkach 1F
Bratislava
IČO 36006858
24.10.2017
1447Požičovné za filmy27,47Zmluva č. 424.10.2017CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
02.11.2017
1446Požičovné za filmy18,23Zmluva č. 1024.10.2017Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
02.11.2017
1445Požičovné za filmy769,70Zmluva č. 924.10.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
02.11.2017
1443Servis pohonu brány - pre Športový areál Modranka68,00obj. 513/201723.10.2017BALU TECH. s.r.o.
Ružindol 138
IČO 48132390
26.10.2017
1440Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodových sústav v objektoch SKaŠZMT2110,00ZoD 2/201720.10.2017M.Rezbárik, REMI
Kapitulská 459/17
Trnava
IČO 41692268
26.10.2017
1439Výkon bezpečnostnotechnickej a pracovnej zdravotnej služby250,0007/200519.10.2017Iveta Jakubovská - I&J
Veterná 6559/36
Trnava
IČO 41696913
26.10.2017
1438Oprava vykurovania plynovej kotolne (odstránenie havárie) - pre Kultúrny dom Modranka200,00obj. 509/201718.10.2017Cyril Procházka
Hlavná 67/64
Zeleneč
IČO 44674490
26.10.2017
1437Citylight - pre Kino Hviezda1000,00obj. 510/201717.10.2017Estatic s.r.o.
Zechenterova 356/24
Kremnica
IČO 36850365
26.10.2017
1436Prefakturovanie vodného a stočného1246,48Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995, Dodatok č. 1217.10.2017Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
26.10.2017
1428Požičovné za filmy152,29Zmluva č. 217.10.2017CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
26.10.2017
1435Požičovné za filmy245,78Zmluva č. 217.10.2017CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
26.10.2017
1434Požičovné za filmy178,18Zmluva č. 617.10.2017Film Europe s.r.o.
Matúškova 10
Bratislava
IČO 35934271
26.10.2017
1433Požičovné za filmy14,70Zmluva č. 917.10.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
26.10.2017
1432Požičovné za filmy247,56Zmluva č. 917.10.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
26.10.2017
1431Požičovné za filmy151,12Zmluva č. 817.10.2017Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
26.10.2017
1430Požičovné za filmy42,05Zmluva č. 1017.10.2017Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
26.10.2017
1429Požičovné za filmy87,91Zmluva č. 1017.10.2017Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
26.10.2017
1427Tlačiarenské služby - dotlač plagátov90,72Z20171230_Z17.10.2017DIZART s.r.o.
Pinkove Kračany 10
Kostolné Kračany
IČO 44509910
26.10.2017
1426Dodávka elektriny - pre Mestský amfiteáter795,1147855016.10.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
26.10.2017
1425Dodávka elektriny - pre Futbalové ihriská, Rybníková 16291,7147380116.10.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
26.10.2017
1424Dodávka elektriny - pre Mestskú športovú halu1266,3847380116.10.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
26.10.2017
1423Dodávka elektriny - pre Kúpalisko Castiglione246,2347380116.10.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
26.10.2017
1422Dodávka elektriny - pre Mestskú plaváreň Zátvor1320,6047380116.10.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
26.10.2017