Faktúry

Archív starších faktúr nájdete na adrese nižšieČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy / objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Dátum zverejnenia
1799Hovorné za obdobie 10-12/201732,381.7.201129.12.2017TT-IT s.r.o.
Trhová 2
Trnava
IČO 44102771
15.01.2018
1797Tlačiarenské služby - dotlač plagátov190,50Z20171230_Z29.12.2017DIZART s.r.o.
Pinkove Kračany
Kostolné Kračany
IČO 44509910
15.01.2018
1796Pohonné hmoty - pre strediská SKaŠZMT420,08Z201719283_Z29.12.2017Fuel Traders Corporation s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava
IČO 46014195
15.01.2018
1795Zneškodnenie odpadu - pre úsek zelene31,12SO5T30061329.12.2017FCC Trnava s.r.o.
P/riemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
15.01.2018
1793Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - pre Mestskú plaváreň a Mestskú športovú halu9355,28007058120129.12.2017STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 16
Trnava
IČO 36277215
15.01.2018
1790Prenájom rohoží - pre strediská SKaŠZMT41,2602313629.12.2017Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
Trnava
IČO 35742364
15.01.2018
1789Dodávka tepla - pre Kino Hviezda a Kúpalisko Castiglione340,7867072029.12.2017Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36246034
15.01.2018
1788Telekomunikačné služby123,85510004521229.12.2017Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
15.01.2018
1792Realizácia ohňostroja počas osláv Silvester 2017 - vyúčtovanie0,00K - 72 Zmluva o dielo29.12.2017PRIVATEX PYRO spol. s r.o.
Lieskovec
Dubnica nad Váhom
IČO 31565433
11.01.2018
1791Realizácia ohňostroja počas - záver podujatia Advent - vyúčtovanie0,00K - 72 Zmluva o dielo29.12.2017PRIVATEX PYRO spol. s r.o.
Lieskovec
Dubnica nad Váhom
IČO 31565433
11.01.2018
1794Zber papiera a plastu24,00S17560031629.12.2017FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
11.01.2018
1786Nájom fľaša oceľová - pre Mestkú plaváreň40,92Zmluva na dodávku chlóru a nájom oceľ. fliaš č. 2/201729.12.2017Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
11.01.2018
1785Prenájom priestoru na Silvestrovské podujatie, dňa 31.12.2017100,00obj. 576/201729.12.2017A.DOM s.r.o.
Horné Bašty 2
Trnava
IČO 34116516
11.01.2018
1784Oprava (výmena poškodených a nefunkčných komponentov) elektrickej zabezpečovacej signalizácie objektov SKaŠZMT144,30obj. 584/201729.12.2017Pavol Bottek ml. - PDP ALARM
J.G.Tajovského 5630/3
Trnava
IČO 47223391
11.01.2018
1783Prefakturovanie alikvotnej časti prevádzkových nákladov za prenajaté priestory v objekte Sport centra Pohoda497,94Zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 1.6.200929.12.2017BDN s.r.o.
Rybníková 15/B
Trnava
IČO 36238636
11.01.2018
1782Dobropis k faktúre č. 2171132532 za používanie hudobných diel-65,52K-7129.12.2017Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
11.01.2018
1781Telekomunikačné služby465,91A261732029.12.2017Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO 35697270
11.01.2018
1780Program CENKROS 4 - aktualizácia - vyúčtovanie0,0063665629.12.2017Kros a.s.
A. Rudnaya 21
Žilina
IČO 31635903
11.01.2018
1778Výkon bezpečnostnotechnickej a pracovnej zdravotnej služby250,00Zmluva 07/200529.12.2017Iveta Jakubovská - I&J
Veterná 6559/36
Trnava
IČO 41696913
11.01.2018
1760Využitie siete Ticketportal na podujatie Operné hviezdy a hostia112,61Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek LN 13/1227.12.2017Ticketportal SK s.r.o.
Karadžičova 14
Bratislava
IČO 35850698
11.01.2018
1688Preddavok na realizáciu Silvestrovského ohňostroja 31.12.20173000,00K - 72 Zmluva o dielo11.12.2017PRIVATEX PYRO spol. s r.o.
Lieskovec
Dubnica nad Váhom
IČO 31565433
04.01.2018
1777Požičovné za filmy18,23Zmluva č. 229.12.2017CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
04.01.2018
1776Požičovné za filmy360,47Zmluva č. 629.12.2017Film Europe s.r.o.
Matúškova 10
Bratislava
IČO 35934271
04.01.2018
1775Požičovné za filmy176,40Zmluva č. 1029.12.2017Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
04.01.2018
1774Požičovné za filmy324,86Zmluva č. 329.12.2017BONTONFILM a.s.
Na vrátkach 1F
Bratislava
IČO 36006858
04.01.2018
1773Požičovné za filmy135,97Zmluva č. 329.12.2017BONTONFILM a.s.
Na vrátkach 1F
Bratislava
IČO 36006858
04.01.2018
1772Požičovné za filmy356,33Zmluva č. 429.12.2017CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
04.01.2018
1771Požičovné za filmy67,18Zmluva č. 429.12.2017CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
04.01.2018
1770Požičovné za filmy142,31Zmluva č. 429.12.2017CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
04.01.2018
1769Požičovné za filmy86,44Zmluva č. 929.12.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
04.01.2018
1768Požičovné za filmy202,87Zmluva č. 929.12.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
04.01.2018
1767Požičovné za filmy43,51Zmluva č. 929.12.2017ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
04.01.2018
1766Požičovné za filmy579,04Zmluva č. 1129.12.2017SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
04.01.2018
1765Požičovné za filmy129,36Zmluva č. 1129.12.2017SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
04.01.2018
1764Časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - vyúčtovanie0,0029.12.2017Wolters Kluver s.r.o.
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO 31348262
04.01.2018
1763Výmena vykurovacích telies v priestoroch II. nadzemnom podlaží objektu Hlavná 171474,72obj. 578/201729.12.2017Slavomír Straňák
Tamaškovočova 2737/12
Trnava
IČO 45728097
04.01.2018
1762Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M 23660,00obj. 587/201727.12.2017Emil Holeš KH Technik
Halenárska 7
Trnava
IČO 22695389
03.01.2018
1761Obnova Kaplnky P. Márie2220,00obj. 263/201727.12.2017MONIUS spol. s r.o.
F. Veselovského č. 20
Trnava
IČO 34148345
03.01.2018
1759Laboratórne vyšetrenie vzorky vody - pre Mestskú plaváreň Zátvor129,50Dohoda o zabezpečení odborných služieb č. 2017/0214827.12.2017Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave
Limbová 6
Trnava
IČO 00610933
03.01.2018
1758Prenájom digitálneho piana Yamaha CLP 265 GP na koncert v Kostole sv. Jakuba dňa 10.12.2017400,00obj. 495/201721.12.2017Peter Deák
L. Dérera 10
Bratislava
IČO 41624157
03.01.2018
1757Oprava osvetlenia Mestskej športovej haly660,00obj. 583/201721.12.2017ELEKTRO - MORVAY s.r.o.
Coburgova 2242/8
Trnava
IČO 44449003
03.01.2018
1756Športový areál Modranka – Detské ihrisko63713,71Zmluva o dielo č. 15/201721.12.2017Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34
Bytča
IČO: 46186123
03.01.2018
1755Prípravné práce pre výmenu hlavnej vodovodnej prípojky - pre Športový areál Modranka1678,80obj. 581/201721.12.2017Intersystém EU s.r.o.
Dukelská 295/34
Bytča
IČO 46186123
03.01.2018
1754Dodávka a montáž 3 ks sanitárnych kontajnerov - pre ŠA na ul. J. Slottu25374,00Kupna zmluva č. 3/201721.12.2017Neuschwendtner, s.r.o.
Boriny 1528/35
Dunajská Streda
IČO: 36252425
03.01.2018
1753Ohnostrojové práce s pyrotechnickými výrobkami triedy F II., F III., vrátane zabezpečenia ohlasovacej povinnosti - vyúčtovanie0,00K - 72 Zmluva o dielo20.12.2017PRIVATEX PYRO spol. s r.o.
Lieskovec
Dubnica nad Váhom
IČO 31565433
03.01.2018
1751Členské preukazy vo Filmovom klube Naoko202,00Zmluva č. 120.12.2017Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33
Bratislava
IČO 30812976
03.01.2018
1750Zabezpečenie prevozu 2 ks sôch snehuliakov a 33 ks zábran pódia Adventných trhov z Trojičného námestia do Priemyselného parku146,00obj. 585/201720.12.2017FOXTOP s.r.o.
Jána Hollého 2
Trnava
IČO 36255025
03.01.2018
1749Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - koncert Iva Bittová, 17.12.2017218,40K - 7120.12.2017Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
03.01.2018
1748Prenájom vysokozdvižného vozíka vrátane obsluhy (nakládka mobilných schodísk pri prevoze) - pre Mestskú športovú halu213,60obj. 569/201720.12.2017Leoš Šimunek
Andreja Kubinu 6937/17
Trnava
IČO 41429273
03.01.2018
174780% spotreby vody za obdobie od 1.9.2017 do 30.11.2017616,66Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.199519.12.2017ŠK Trnava-Modranka
I.Krasku 33
Trnava
IČO 18049915
03.01.2018
1746Pracovné odevy a obuv - pre Mestskú plaváreň Zátvor42,19obj. 568/201719.12.2017Lukáš Minarovič
Špačinská 106
Trnava
IČO 43617603
03.01.2018
1745Prefakurovanie spotreby elektrickej energie a plynu za obdobie od 1.7.2017 do 18.12.20173010,88Zmluva o obstarávaní veci, zo dňa 15.12.200619.12.2017Asociácia športových klubov Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 00688681
03.01.2018
1744Prefakurovanie spotreby energií1238,10Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995, Dodatok č. 919.12.2017Asociácia športových klubov Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 00688681
03.01.2018
1742Výkon bezpečnostnotechnickej a pracovnej zdravotnej služby250,00Zmluva 07/200519.12.2017Iveta Jakubovská - I&J
Veterná 6559/36
Trnava
IČO 41696913
03.01.2018
1740Vyúčtovanie náhrady nákladov spojenej s prevádzkovaním mestských zariadení6481,38Nájomná zmluva o prenájme areálu MsZŠ a kúpaliska Kamenný mlyn, zo dňa 17.1.1997, Dodatok č. 1019.12.2017Peter Pejkovič -
EKO REKREA
Priemyselná 5
Trnava
IČO 33211752
03.01.2018
173980% spotreby plynu a elektrickej energie - november 20171673,78Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.199519.12.2017ŠK Trnava-Modranka
I.Krasku 33
Trnava
IČO 18049915
03.01.2018
1738Tovar na vyhrievanie pódia, 2 ks Refredo PHA3000 - na Vianočné trhy0,00obj. 577/201719.12.2017EPROFI.SK s.r.o.
Klincová 37
Bratislava
IČO 46698850
03.01.2018
1737Ubytovanie v termíne 17.-18.12.2017 v 3 single izbách240,00obj. 582/201718.12.2017Panoráma šport hotel a.s.
Uhoľná 1
Žilina
IČO 36430641
03.01.2018
1736Právne služby2212,00Zmluva o poskytovaní právnych služieb18.12.2017JUDr. Jozef Zámožík, PhD.
advokát
Hlavná 31
Trnava
IČO 42155100
03.01.2018
1735Kompletné zabezpečenie kultúrnej akcie Stredoveké Vianočné Trhy na Námestí sv. Mikuláša3960,00obj. 560/201718.12.2017Agentúra HECTOR s.r.o.
Mýtna 2
Trnava
IČO 46886753
03.01.2018
1734Pohonné hmoty - pre strediská SKaŠZMT1339,43Z201719283_Z18.12.2017Fuel Traders Corporation s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava
IČO 46014195
03.01.2018
1732Facebooková kampaň (fcb Mesto Trnava a Zaži v Trnave) - Adventné trhy, Mikuláš v Trnave a vybrané príspevky290,00obj. 574/201718.12.2017Matúš Koprda
Jána Bottu 2753/66
Trnava
IČO 50291548
03.01.2018
1731Fotografické služby - fotoreport z Vianočných trhov a pridružených podujatí - Advent V Trnave300,00obj. 571/201718.12.2017Matúš Koprda
Jána Bottu 2753/66
Trnava
IČO 50291548
03.01.2018
1730Personálne zabezpečenie koncertov počas podujatia Adventné trhy 2017936,00Rámcová zmluva 3/201718.12.2017FOXTOP s.r.o.
Jána Hollého 376/2
Trnava
IČO 36255025
02.01.2018
1729Oprava sauny - pre ŠA Slávia9011,52ZoD 18/201719.12.2017VAMELI s.r.o.
Pri hati 1
Košice
IČO 36209457
02.01.2018
1728Ozvučenie a osvetlenie koncertu Iva Bittová a Čikori v kostole sv. Jakuba, dňa 17.12.2017764,00obj. 564/201718.12.2017Otus s.r.o.
Fándlyho č. 26
Trnava
IČO 46387315
02.01.2018
1727Prenos a následnú projekciu TV obrazu z Námestia sv. Mikuláša, dňa 5.12.2017 na Trojičné námestie a následný koncert Mira Jaroša1000,00obj. 566/201718.12.2017Otus s.r.o.
Fándlyho č.26
Trnava
IČO 46387315
02.01.2018
1726Personálne zabezpečenie 4 adventných koncertov1026,00Rámcová zmluva 3/201718.12.2017FOXTOP s.r.o.
Jána Hollého 376/2
Trnava
IČO 36255025
02.01.2018
1725Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných sústav v objektoch SKaŠZMT1376,00ZoD 2/201718.12.2017M.Rezbárik, REMI
Kapitulská 459/17
Trnava
IČO 41692268
02.01.2018
1724Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ98,0018.12.2017Wolters Kluver s.r.o.
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO 31348262
02.01.2018
1723Využitie siete Ticketportal na podujatie Adventný koncert - spevácky zbor Lúčnica54,21Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek LN 13/1218.12.2017Ticketportal SK s.r.o.
Karadžičova 14
Bratislava
IČO 35850698
02.01.2018
1722Klaprám B1 70x100 cm - 12 kusov449,28obj. 553/201718.12.2017RESULT reklamná agentúra s.r.o.
Južná trieda 93
Košice
IČO 36189740
02.01.2018
1721Údržba zelene v priestore Mestského amfiteátra - údržba, kosenie, postrek180,00Nájomná zmluva 13/201718.12.2017Arena cafe s.r.o.
K rieke 4
Nitra
IČO 47472316
02.01.2018
172080% spotreby plynu a elektrickej energie - november 20171044,88Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.199518.12.2017ŠK Trnava-Modranka
I. Krasku 33
Trnava
IČO 18049915
02.01.2018
1719Ozvučenie, osvetlenie a zabezpečenie pódia so zastrešením na Vianočné Trhy v termíne 1.12. - 22.12.201717000,00obj. 562/201718.12.2017Mgr. Juraj Berecin
Lipová 43/23
Dvorianky
IČO 48136174
02.01.2018
1718Zabezpečenie výkonu Martina Chynoranského na akcii Advent v Trnave, dňa 1.12. a 5.12.2017200,00obj. 567/201715.12.2017CHYNO s.r.o.
UL. Vl. Clementisa 6454/64
Trnava
IČO 50636979
02.01.2018
1717Telekomunikačné služby28,99510004521215.12.2017Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
02.01.2018
1716Vodné a stočné - pre Kultúrny dom Modranka86,6010001727115.12.2017Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
Piešťany
IČO 36252484
02.01.2018
1715Vodné a stočné - pre strediská SKaŠZMT1093,0410001727115.12.2017Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
Piešťany
IČO 36252484
02.01.2018
1714Koncertné vystúpenie Filipa Tůmu na koncert Operné hviezdy a hostia, dňa 10.12.20171000,00obj. 525/201715.12.2017Amabile s.r.o.
Na kopci 42
Bratislava
IČO 48004782
02.01.2018
1713Personálne zabezpečenie koncertu 10.12.2017632,00Rámcová zmluva 3/201715.12.2017FOXTOP s.r.o.
Jána Hollého 376/2
Trnava
IČO 36255025
02.01.2018
1711Požičovné za filmy352,66Zmluva č. 415.12.2017CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
02.01.2018
1710Požičovné za filmy342,22Zmluva č. 815.12.2017Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
02.01.2018
1709Požičovné za filmy103,04Zmluva č. 815.12.2017Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
02.01.2018
1708Tlačiarenské služby - dotlač plagátov287,46Z20171230_Z15.12.2017DIZART s.r.o.
Pinkove Kračany 10
Kostolné Kračany
IČO 44509910
02.01.2018
1705Dodávka elektriny - pre Kultúrny dom Modranka121,2047380114.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
02.01.2018
1704Dodávka elektriny - pre Mestskú plaváreň Zátvor1344,3247380114.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
02.01.2018
1703Dodávka elektriny - pre Mestskú športovú halu1571,1547380114.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
02.01.2018
1702Dodávka elektriny - pre Kúpalisko Castiglione188,8847380114.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
02.01.2018
1701Dodávka elektriny - pre Futbalové ihriská, Rybníková ul.62,1147380114.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
02.01.2018
1700Dodávka elektriny - pre Mestský amfiteáter693,0647855014.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/A
Bratislava
IČO 35815256
02.01.2018
1699Prenájom Girlandy na dekoráciu konštrukcie adventného venca813,12obj. 555/201714.12.2017S.O.S. - DEKORÁCIE, s.r.o.
Bratislavská 8
Trnava
IČO 36552640
02.01.2018
1698Zneškodnenie odpadu - pre ŠA Slávia a úsek zelene279,55SO5T30061314.12.2017FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
02.01.2018
1697Kontrola EZS - pre objekty SKaŠZMT631,20obj. 14/201714.12.2017Pavol Bottek ml. - PDP ALARM
J.G.Tajovského 5630/3
Trnava
IČO 47223391
02.01.2018
1696Fotografické služby - fotoreport z kultúrnych podujatí v mesiaci december200,00obj. 572/201713.12.2017Matúš Koprda
Jána Bottu 66
Trnava
IČO 50291548
02.01.2018
1692Vystúpenie kapely Borovienka na Vianočných trhoch dňa 3.12.2017500,00obj. 557/201711.12.2017Folklórny súbor LUSK Krakovany
občianske združenie
Krakovany
IČO 37990161
02.01.2018
1691Dodávka elektriny - pre Hlavná 17, Archa89,33940831296711.12.2017ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava
IČO 36677281
02.01.2018
1690Prenájom rohoží - pre strediská SKaŠZMT65,9502313611.12.2017Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
Trnava
IČO 00598135
02.01.2018
1689Zber papiera a plastu24,00ZV024F52A40111.12.2017FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
02.01.2018
1707Čiastkové plnenie predmetu zmluvy - reštaurovanie NKP ÚZPF č. 1139/21 Kristus na Olivovej hore na Kalvárii7800,00Dodatok č. 1 k ZoD 21/201615.12.2017CHAMELEO s.r.o.
Gusevova 3
Bratislava
IČO 36686921
19.12.2017