Faktúry

Archív starších faktúr nájdete na adrese nižšieČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy / objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Dátum zverejnenia
106Fašiangové predstavenie Masopust - Karneval na akciu Fašiangy v Trnave, dňa 10.2.20183311,00obj. 531/201812.02.2018KVELB Ateliér z.s.
Plzeňská 595/43
České Budejovice
IČO 03244431
21.02.2018
105Služby Centrálnom registri exekúcií, pre získanie potvrdenia k projektu, že voči SKaŠZMT nie je vedené exekučné konanie - vyúčtovanie0,00obj. 36/201812.02.2018Slovenská komora exekútorov
Šustekova 49
Bratislava
IČO 35659718
21.02.2018
104Potvrdenie z Centrálneho registra exekúcií k projektu, že voči SKaŠZ nie je vedené exekučné konanie0,00obj. 41/201812.02.2018Slovenská komora exekútorov
Šustekova 49
Bratislava
IČO 35659718
21.02.2018
99Technické zabezpečenie akcie Trnavské fašangi, dňa 10.2.20181200,00obj. 50/201812.02.2018Agency J.H. - Ján Hrčka
Beethovenova 3
Trnava
IČO 33201340
21.02.2018
98Zber papiera a plastu24,00S17560031609.02.2018FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
21.02.2018
96Prenosný hasiaci prístroj - pre Športový areál na Ul. J. Slottu39,87obj. 45/201809.02.2018OBORIL s.r.o.
Chovateľská cesta 8060/2/A
Trnava
IČO 50588711
21.02.2018
95Dodávka tepla - pre Kino Hviezda a Kúpalisko Castiglione235,3967072009.02.2018Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36246034
21.02.2018
90Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - pre Mestskú plaváreň a Mestskú športovú halu9906,80007058120108.02.2018STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 16
Trnava
IČO 36277215
21.02.2018
89Telekomunikačné služby123,85510004521207.02.2018Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
21.02.2018
88Služba TTX-HOME DATA 1280 - internet pre kino Hviezda12,72PEEM 101357707.02.2018SWAN a.s.
Borská 6
Bratislava
IČO 47258314
21.02.2018
54Custom hosting na trnavskyjazzyk.sk od 2.2.2018 do 2.2.20190,00obj. 23/201829.01.2018Websupport s.r.o.
Staré grunty 12
Bratislava
IČO 36421928
21.02.2018
48Tlačiarenské služby46,30Zmluva 4/201729.01.2018DMC s.r.o.
Riečna 2541/3
Šurany
IČO 36777455
21.02.2018
46Tlačiarenské služby255,98Zmluva 4/201729.01.2018DMC s.r.o.
Riečna 254/3
Šurany
IČO 36777455
21.02.2018
102Prenájom nebytových priestorov - Priemyselná ul.60,66376/200412.02.2018STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 17
Trnava
IČO 36277215
13.02.2018
101Prenájom garáží - kosačky55,72598/201612.02.2018Mesto Trnava
Hlavná 1
Trnava
IČO 00313114
13.02.2018
100Dodávka tepla - pre Kino Hviezda a Kúpalisko Castiglione1350,0067072012.02.2018Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36246034
13.02.2018
92Skartátor AT-20S191,00obj. 51/201808.02.2018Ab-obchod s.r.o.
M.R.Štefánika 128/14
Prievidza
IČO 50100815
13.02.2018
91Dodávka elektriny - pre Hlavná 17, Archa90,70940831296708.02.2018ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava 1
IČO 36677281
13.02.2018
87Požičovné za filmy34,69Zmluva č. 1106.02.2018SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
13.02.2018
86Požičovné za filmy79,52Zmluva č. 1106.02.2018SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
13.02.2018
85Požičovné za filmy207,56Zmluva č. 406.02.2018CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
13.02.2018
84Požičovné za filmy131,42Zmluva č. 406.02.2018CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
13.02.2018
83Požičovné za filmy142,30Zmluva č. 206.02.2018CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
13.02.2018
82Požičovné za filmy208,88Zmluva č. 1106.02.2018SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
13.02.2018
81Požičovné za filmy47,04Zmluva č. 1106.02.2018SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
13.02.2018
80Požičovné za filmy87,32Zmluva č. 206.02.2018CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
13.02.2018
79Požičovné za filmy107,60Zmluva č. 206.02.2018CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
13.02.2018
78Požičovné za filmy146,52Zmluva č. 106.02.2018Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33
Bratislava
IČO 30812976
13.02.2018
77Požičovné za filmy125,40Zmluva č. 806.02.2018Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
13.02.2018
76Požičovné za filmy352,80Zmluva č. 1006.02.2018Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
13.02.2018
75Tlačiarenské služby - dotlač plagátov176,88RZ č. 5/201706.02.2018DIZART s.r.o.
Pinkove Kračany 10
Kostolné Kračany
IČO 44509910
13.02.2018
74Maliarske potreby - pre Futbalové ihriská na Rybníkovej ul. a Mestskú športovú halu226,69obj. 37/201806.02.2018Marcel Griflík VERTICAL
Špačinská cesta 54
Trnava
IČO 33203571
13.02.2018
73Prefakturovanie alikvotnej časti prevádzkových nákladov za prenajaté priestory v objekte Sport centra Pohoda516,16Zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 1.6.200906.02.2018BDN s.r.o.
Rybníková 15/B
Trnava
IČO 36238635
13.02.2018
67Dodávka elektriny - pre verejné WC, Kamenný mlyn41,0047440405.02.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26
IČO 35815256
13.02.2018
66Dodávka elektriny - pre strediská SKaŠZMT1640,0045933905.02.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26
IČO 35815256
13.02.2018
72Nájom fľaša oceľová - pre Mestkú plaváreň41,45Zmluva na dodávku chlóru a nájom oceľ. fliaš č. 2/201706.02.2018Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
09.02.2018
71Výpočtová technika2862,00obj. 34/201705.02.2018Mgr. Ján Kováč - TETIS
Vajanského 10
Trnava
IČO 40086534
09.02.2018
70Bazénová Chémia: Bikof, pH-mínus, Cheiron - pre Mestskú plaváreň Zátvor229,50obj. 12/201805.02.2018Kadaň s.r.o.
Pohranice 458
IČO 35943335
09.02.2018
65Výmena hlavného ističa a oprava osvetlenia nebytových priestorov - pre objekt Hlavná 17 (bývalé kníhkupectvo)303,44obj. 33/201805.02.2018REMONT SK s.r.o.
Sereďská 58
Trnava - Modranka
IČO 36268739
09.02.2018
59Chlór technický - pre Mestskú plaváreň Zátvor216,53Zmluva na dodávku chlóru a nájom oceľ. fliaš č. 2/201731.01.2018Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
09.02.2018
52Predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk2,50obj. 36/201829.01.2018Slovenská komora exekútorov
Šustekova 49
Bratislava
IČO 35659718
09.02.2018
51Oprava osvetleného informačného panelu SCROLL na Hlavnej ul.56,88obj. 14/201829.01.2018WOFIS s.r.o.
Bernolákova 2
Trnava
IČO 31410855
09.02.2018
50Opakovaná tlaková skúška rozvodu plynu - pre Hlavná 17 (bývalé kníhkupectvo)84,00obj. 24/201829.01.2018Termomont Dolná Krupá s.r.o.
Vysoká 42/6785
Biely Kostol
IČO 36229709
09.02.2018
49Custom doménu na trnavskyjazzyk.sk od 10.2.2018 do 10.2.201914,28obj. 35/201829.01.2018Websupport s.r.o.
Staré grunty 12
Bratislava
IČO 36421928
09.02.2018
47Tlačiarenské služby154,57RZ č. 4/201729.01.2018DMC s.r.o.
Riečna 2541/3
Šurany
IČO 36777455
09.02.2018
45Požičovné za filmy486,88Zmluva č. 425.01.2018CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
09.02.2018
44Požičovné za filmy92,90Zmluva č. 325.01.2018BONTONFILM a.s.
Na vrátkach 1F
Bratislava
IČO 36006858
09.02.2018
43Požičovné za filmy38,23Zmluva č. 825.01.2018Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
09.02.2018
42Požičovné za filmy234,02Zmluva č. 225.01.2018CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
09.02.2018
41Požičovné za filmy247,86Zmluva č. 225.01.2018CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
09.02.2018
40Požičovné za filmy90,85Zmluva č. 1125.01.2018SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
09.02.2018
39Požičovné za filmy19,40Zmluva č. 925.01.2018ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
09.02.2018
38Požičovné za filmy57,48Zmluva č. 1025.01.2018Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
09.02.2018
37Statické posúdenie technického stavu hliníkovej konštrucie na LED obrazovku150,00obj. 17/201825.01.2018Ing. Peter Kleiman - ars projekt
Ľudová 9
Trnava
IČO 35176202
09.02.2018
36Girlanda zelená, 270 cm, priemer 35 cm, 44 ks813,12obj. 3/201825.01.2018S.O.S. - DEKORÁCIE s.r.o.
Bratislavská 8
Trnava
IČO 36552640
09.02.2018
34Novoročný koncert v Kostole sv. Jakuba200,00obj. 529/201819.01.2018Rehoľa menších bratov Františkánov
Františkánska 2
Bratislava
IČO 00586862
09.02.2018
33Obalové materiály (krabice, lepiace pásky, odvíjač lepiacej pásky)0,00obj. 10/201819.01.2018INPAP PLUS s.r.o.
Pobřežní 249/46
Praha
IČO 29213517
09.02.2018
69Prenájom rohoží - pre strediská SKaŠZMT45,3702313605.02.2018Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
Trnava
IČO 35742364
07.02.2018
68Predplatenie kreditu (poplatok) - portál cre.sk - zálohová faktúra2,50obj. 41/201805.02.2018Slovenská komora exekútorov
Šustekova 49
Bratislava
IČO 35659718
07.02.2018
64Údržba zelene v priestore Mestského amfiteátra - údržba, kosenie, postrek180,00Nájomná zmluva 13/201701.02.2018Arena Cafe s.r.o.
K rieke 4
Nitra
IČO 47472316
07.02.2018
631000 ks RFID kariet - pre Mestskú plaváreň Zátvor552,00obj. 38/201801.02.2018RM tes s.r.o.
9. mája
Trnava
IČO 31415237
07.02.2018
60Webhosting s databázou na r. 2018180,00obj. 20/201831.01.2018TT-IT s.r.o.
Trhová 2
Trnava
IČO 44102771
07.02.2018
58Telekomunikačné služby461,23A261732031.01.2018Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO 35697270
07.02.2018
56Preškolenie a preskúšanie obsluhy plynových a tlakových zariadení - pre Mestskú plaváreň Zátvor216,00obj. 28/201831.01.2018Termomont Dolná Krupá s.r.o.
Vysoká 42/6785
Biely Kostol
IČO 36229709
07.02.2018
55Údržba zelene v priestore Mestského amfiteátra - údržba, kosenie, postrek180,00Nájomná zmluva 13/201729.01.2018Arena Cafe s.r.o.
K rieke 4
Nitra
IČO 47472316
07.02.2018
53Kontrola a servis automatického dávkovača chlóru ASIN AQUA S - pre Mestskú plaváreň Zátvor61,20obj. 27/201829.01.2018ELEKTROBAZÉNY s.r.o.
Mikovíniho 8/222
Trnava
IČO 46104895
07.02.2018
35Čistiace a hygienické potreby - pre strediská SKaŠZMT2099,95obj. 586/201722.01.2018LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
Pezinok
IČO 36284238
07.02.2018
10Custom hosting trnavskabrana.sk od 24.1.2018 do 26.7.20180,00obj. 7/201811.01.2018Websupport s.r.o.
Staré grunty 12
Bratislava
IČO 36421928
07.02.2018
32Odborný seminár Verejné obstarávanie0,0019.01.2018PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18
Bratislava
IČO 35900831
01.02.2018
31Custom hosting na trnavskyjazzyk.sk od 2.2.2018 do 2.2.201936,00obj. 23/201819.01.2018Websupport s.r.o.
Staré grunty 12
Bratislava
IČO 36421928
01.02.2018
30Oprava fiškálneho modulu tlačiarne pokladničného systému - pre Mestskú plaváreň Zátvor20,40obj. 15/201819.01.2018Emil Holeš KH Technik
Halenárska 7
Trnava
IČO 22695389
01.02.2018
29OP a OS el. zariadenia - prípojky - pre objekt Hlavná 1750,00obj. 19/2018519.01.2018M. Rezbárik, REMI
Kapitulská 459/17
Trnava
IČO 41692268
01.02.2018
28Systémová údržba Human Klasik do 100 OC, 1 FY, 1 PC za rok 20180,0017.01.2018HOUR spol. s r.o.
M.R.Štefánika 836/33
Žilina
IČO 31586163
01.02.2018
27Spracovanie grafiky na printovú a elektronickú propagáciu akcie Trnavské fašangi200,00obj. 11/201817.01.2018Malina studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
01.02.2018
26Zabezpečenie grafického návrhu k 780. výročiu mesta560,00obj. 13/201817.01.2018Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
01.02.2018
1825Vodné a stočné - pre strediská SKaŠZMT5531,7610001727129.12.2017Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
Piešťany
IČO 36252484
01.02.2018
1824Vodné a stočné - pre Kultúrny dom Modranka25,9810001727129.12.2017Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10
Piešťany
IČO 36252484
01.02.2018
1823Práce spojené s údržbou areálov Mestský zimný štadión a kúpalisko Kamenný mlyn - vyúčtovanie za rok 201731837,87Nájomná zmluva o prenájme areálu MsZŠ a kúpaliska Kamenný mlyn, zo dňa 12.1.199729.12.2017Peter Pejkovič - EKO REKREA
priemyselná 5
Trnava
IČO 33211752
01.02.2018
1820Dodávka elektriny - pre strediská SKaŠZMT138,3645933929.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26
IČO 35815256
01.02.2018
1819Dodávka elektriny - pre Mestský amfiteáter854,8747855029.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26
IČO 35815256
01.02.2018
1815Dodávka elektriny - pre Kultúrny dom Modranka138,9747380129.12.2017Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26
IČO 35815256
01.02.2018
25Prenájom nebytových priestorov - Priemyselná ul.60,66Zmluva o výpožičke, r. 200417.01.2018STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 17
Trnava
IČO 36277215
25.01.2018
24Prenájom garáží - kosačky55,72598/201617.01.2018Mesto Trnava
Hlavná 1
Trnava
IČO 00314114
25.01.2018
23Dodávka tepla - pre Kino Hviezda a Kúpalisko Castiglione1440,0067072017.01.2018Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36246034
25.01.2018
22Telekomunikačné služby28,99510004521216.01.2018Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
25.01.2018
21Telekomunikačné služby0,12510004521216.01.2018Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
25.01.2018
20Kominárske práce a služby - pre KD Kopánka70,00ZoD 1/201816.01.2018KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o
Veľká Mača 257
IČO 47085983
25.01.2018
19Výmena termostatu a senzorovej lampy - pre verejné WC na Radlinského ul.129,94obj. 2/201816.01.2018MARELL s.r.o.
Coburgova 82
Trnava
IČO 46572716
25.01.2018
18Požičovné za filmy6,47Zmluva č. 412.01.2018CONTINENTAL FILM s.r.o.
Ševčenkova 19
Bratislava
IČO 35730897
25.01.2018
17Požičovné za filmy109,22Zmluva č. 312.01.2018BONTONFILM a.s.
Na vrátkach 1F
Bratislava
IČO 36006858
25.01.2018
16Požičovné za filmy25,30Zmluva č. 212.01.2018CinemArt SK s.r.o.
Lamačská cesta 97
Bratislava
IČO 50071254
25.01.2018
15Požičovné za filmy23,23Zmluva č. 1112.01.2018SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
25.01.2018
14Požičovné za filmy151,57Zmluva č. 1012.01.2018Magic Box Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
Bratislava
IČO 35832550
25.01.2018
13Požičovné za filmy87,32Zmluva č. 912.01.2018ita agentúra s.r.o.
Čajakova 4033/13
Bratislava
IČO 31345506
25.01.2018
12Požičovné za filmy281,51Zmluva č. 1112.01.2018SATURN ENTERTAINMENT spol. s r.o.
Senická ul. 17
Bratislava
IČO 31382258
25.01.2018
11Požičovné za filmy109,52Zmluva č. 812.01.2018Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20
Bratislava
IČO 46148060
25.01.2018
9Obalové materiály (krabice, lepiace pásky, odvíjač lepiacej pásky)276,31obj. 10/201811.01.2018INPAP PLUS s.r.o.
Pobřežní 249/46
Praha
IČO 29213517
24.01.2018
8Dodávka elektriny - pre verejné WC, Kamenný mlyn41,0047440411.01.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26
IČO 35815256
24.01.2018
7Stravné lístky10322,4010001201/200510.01.2018Edenred Slovakia s.r.o.
Karadzičova 8
Bratislava
IČO 32328695
24.01.2018
6Pripojenie do siete internet72,001.7.201110.01.2018TT-IT s.r.o.
Trhová 2
Trnava
IČO 44102771
24.01.2018