Kontakt

Adresa

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17
917 01 Trnava

Kontakty

– sekretariát riaditeľa: 033/3236435
– personálne oddelenie: 033/3236431
– technický úsek: 033/3236434, 3236436, 3236437
– ekonomický úsek: 033/3236433, 3236432
– úsek kultúry: 033/3236443, 3236438

Fax: 033/5936241
E-mail: skasz@skasz.trnava.sk
info@skasz.trnava.sk