Verejné obstarávanie

Aktuálne

Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy a ochranné prostriedky – 15.1.2018 – výzva, príloha č.1, príloha A

Archív

Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 1/2018 – 6.12.2017 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Kino Hviezda, MsA – Tlačiarenské služby – 5.12.2017 – výzva, príloha A, príloha B, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Úsek kultúry – Tlačiarenské služby – 30.11.2017 – výzva, príloha A, príloha B, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Verejné WC v parku A. Bernoláka – Odstránenie stavby – 13.11.2017 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava kosačiek – 16/2017– 8.11.2017 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Verejné WC v parku A. Bernoláka – Odstránenie stavby – 30.10.2017 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava kosačky Kubota G23 – 15/2017 – 27.10.2017 – výzva, príloha č. 15
Zákazka s nízkou hodnotou – Mestská veža – Obnova okien a dverí – 24.10.2017 – výzva, rozhodnutie KPÚ, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA Slávia – Oprava sauny – 13.10.2017 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA Modranka – Solárny ohrev vody – 16.10.2017 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Úsek kultúry – Ostatné služby – r. 2017/2018 13.10.2017 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA Slávia – Futbalové striedačky pre ihrisko č.3 – 09.10.2017 výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 4/2017 – 28.9.2017 – výzva, príloha A, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Lampa do DCI projektora – 20.9.2017 – výzva, príloha A
Zákazka s nízkou hodnodtou – Oprava žacej techniky zn. Husqvarna – 13.9.2017 – výzva, príloha č. 14Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava vretenovej kosačka Jacobsen – 12.9.2017 – výzva, príloha č. 13
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely pre záhradnú techniku. – 31.8.2017 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Tradičný trnavský jarmok 2017 – technické zabezpečenie – 24.08.2017 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely pre záhradnú techniku zn. Husqvarna – 15.8.2017 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava malotraktora MINI 070 – 15.8.2017 – výzva, príloha č. 12
Zákazka s nízkou hodnotou – Umelý trávny koberec – Herný areál Beethovenova – 10.8.2017 – výzva, príloha č. 1, oznam
Zákazka s nízkou hodnotou – Kontajnery pre ŠA J. Slottu – 08.08.2017 – výzva, súťažné podklady
Zákazka s nízkou hodnotou – Tonery – 2/2017 – 4.8.2017 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Trnavská brána 2017 – technické zabezpečenie – 01.08.2017 – výzva, príloha č.1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA J. Slottu – IS pre prenosné šatne a hygienické zariadenie pre športovcov – 26.07.2017 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava krovinorezov a riderov zn.Husqvarna – 11/2017 – 20.7.2017 – výzva, príloha č.11
Zákazka s nízkou hodnotou – Kultúrny dom Modranka – Zateplenie objektu – 10.07.2017 – výzva, súťažné podklady
Zákazka s nízkou hodnotou – Servis kosačky KUBOTA G23 – 10/2017 – 18.7.2017 – výzva príloha č.10
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava traktorových kosačiek a ridera – 9/2017 – 12.7.2017 – výzva, príloha č.19
Zákazka s nízkou hodnotou – Kultúrny dom Modranka – debarierizácia – 17. 05. 2017 – výzva, príloha A, príloha 1

Archív verejného obstarávania za predošlé roky nájdete na adrese nižšie.

Profil VO

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je podľa § 6 ods.1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a je povinná pri zadávaní zákaziek používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje organizácia prostredníctvom pracovníkov technického úseku Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava:

Adresa pre poštové zásielky: Hlavná 17, 917 01 Trnava
Telefón číslo: 00421 33 3236 434, 437
e-mail: skasz@skasz.trnava.sk