Mestská športová hala

Mestská športová hala sídli na Rybníkovej 15 v Trnave. V objekte sa nachádzajú:
– športová hala s kapacitou cca 1700 miest max. 2500 miest, ktorá má viacúčelové využitie (kolektívne športy, kultúrno-spoloč. podujatia, koncerty, výstavy, prílež. trhy)
– gymnastická telocvičňa
– telocvičňa ZRTV – výučba bojových umení
– klubovne slúžia na (prac. stretnutia, predvádzacie akcie)
– administrat. miestnosti (prenájom iným práv. subjektom)
– šatne+sprchy

Nasledujúce podujatia:

Február 2019

– 20.2. MO v basketbale ZŠ chlapci – Kalokagatia (08,00 – 14,00)
– 21.2. MO v basketbale ZŠ dievčatá – Kalokagatia (08,00 – 14,00)
– 22.2. futbal „Memoriál J. Korca“ – VÚJE (08,00 – 15,00)
– 23.2. futbal turnaj Spartak ženy (09,00 – 17,00)
– 23.2. florbal zápas muži (17,00 – 20,00)
– 24.2. florbal zápas muži (08,00 – 16,00)

Marec 2019

– 1.3. hádzaná HBC „Memoriál M. Hyrnera“ žiaci (08,00 – 15,00)
– 2.3. Futbal deťom (08,30 – 17,00)
– 2.3. volejbal zápas VO HIT (17,30 – 21,00)
– 3.3. basketbal zápas kadeti (09,00 – 12,00)
– 7.3. „futsal SŠ“ – Kalokagatia (08,00 – 14,00)
– 9.3. hádzaná zápas HBC (09,00 – 12,00)
– 10.3. výstava AKVATERA (09,00 – 14,00)
– 15.3. „MK vo futbale SŠ – Kalokagatia (08,00 – 14,00)
– 16.3. Festival pohyb. skladieb (09,00 – 17,00)
– 16.3. volejbal zápsa VO HIT (19,00 – 21,00)
– 17.3. hádzaná zápas HBC TT vs. D. Streda (10,00 – 12,00)
– 20.3. ZOJES „Stretnutie dôchodcov“ (09,00 – 15,00)
– 23.3. hádzaná zápas HBC TT vs. Šaľa (10,00 – 11,00)
– 24.3. florbal zápas mladší žiaci (08,00 – 16,00)
– 26.3. SASŠ – futsal SŠ (08,00 – 18,00)
– 27.3. SASŠ – florbal SŠ (08,00 – 14,00)
– 30.3. 21. roč. Memoriálu Karola Šebeka (08,30 – 13,00)
– 30.3. volejbal zápas VO HIT (18,00 – 21,00)
– 31.3. hádzaná zápas HBC TT vs. Cífer (10,00 – 11,00)

prevadzkove hodiny

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Nedeľa
8,00 – 22,00

Denne prebieha od 8,00 – 22,00 tréningová činnosť šport. klubov.
(hádzaná, basketbal, volejbal, futsal, florbal)

ZRTV telocvičňa:
– karate: PO-ST-PI 16,30 – 17,30, 18,00 – 19,30
klub bojových umení Plachtiaci Orol
– Kaligrafická Yoga: UT-ŠT 11:00 – 12:30, 18:30 – 20:00
– Yang Mian: UT 17:15 – 18:15
www.kaligrafickayoga.sk, info@kaligrafickayoga.sk
balet – Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu ST-PI 13,40 – 15,15

GYM telocvičňa:
klub gymnastických športov Slávia Trnava

kontakt

Kontakt

Mestská športová hala
Rybníková 15
91701 Trnava

Informácie: 033/3236441
E-mail: sportova.hala@skasz.trnava.sk

Tel.: 033/3236442 – kancelária vedúcej
Tel.: 0917644220 – vedúca MŠH

mapa

Mapa