Mestská športová hala

Mestská športová hala sídli na Rybníkovej 15 v Trnave. V objekte sa nachádzajú:
– športová hala s kapacitou cca 1700 miest max. 2500 miest, ktorá má viacúčelové využitie (kolektívne športy, kultúrno-spoloč. podujatia, koncerty, výstavy, prílež. trhy)
– gymnastická telocvičňa
– telocvičňa ZRTV – výučba bojových umení
– klubovne slúžia na (prac. stretnutia, predvádzacie akcie)
– administrat. miestnosti (prenájom iným práv. subjektom)
– šatne+sprchy

Nasledujúce podujatia:

Október 2019

– 23.-24.10. Veľtrh seniorov
– 26.10. futbal turnaj Spartak žiaci (09,00 – 14,00)
– 26.10. volejbal zápas VO HIT (15,00 – 18,00)
– 27.10. Náboženské zhromaždenie Jehovovi Svedkovia

November 2019

– 7.-10.11. Medzinárodný turnaj v basketbale
– 11.11. Beánia trnavských univerzít (20,00 – 04,00)
– 13.11. Veľtrh práce (09,00 – 18,00)
– 14.11. futbal turnaj UCM FSV (09,00 – 16,00)
– 15.11. Ďeň študentstva – Kalokagatia (08,00 – 15,00)
– 16.11. futbal turnaj Spartak ženy (09,00 – 17,00)
– 16.11. florbal zápas (17,30 – 19,30)
– 17.11. futbal turnaj Spartak žiaci (09,00 – 16,00)
– 17.11. florbal zápas (16,30 – 18,30)
– 18.11. MO vo vybíjanej ml. žiaci (08,00 – 14,00)
– 21.11. Kam na strednú VÚC (08,00 – 18,00)
– 23.11. Medzinárodný pohár v tlaku na lavičke (09,00 – 21,00)
– 24.11. futbal turnaj Spartak žiaci (09,00 – 16,00)
– 25.11. SAŠŠ futsal ZŠ (08,00 – 12,00)
– 26.11. futbal turnaj UCM FMK (08,00 – 15,00)
– 27.11. MO vo volejbale ZŠ – Kalokagatia (08,00 – 14,00)
– 27.11. 1. kolo Slov. pohára VO HIT (17,30)
– 30.11. futbal turnaj Spartak žiaci (09,00 – 16,00)

prevadzkove hodiny

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Nedeľa
8,00 – 22,00

Denne prebieha od 8,00 – 22,00 tréningová činnosť šport. klubov.
(hádzaná, basketbal, volejbal, futsal, florbal)

ZRTV telocvičňa:
– karate: PO-ST-PI 16,30 – 17,30, 18,00 – 19,30
klub bojových umení Plachtiaci Orol
– Kaligrafická Yoga: UT-ŠT 11:00 – 12:30, 18:30 – 20:00
– Yang Mian: UT 17:15 – 18:15
www.kaligrafickayoga.sk, info@kaligrafickayoga.sk
balet – Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu ST-PI 13,40 – 15,15

GYM telocvičňa:
klub gymnastických športov Slávia Trnava

kontakt

Kontakt

Mestská športová hala
Rybníková 15
91701 Trnava

Informácie: 033/3236441
E-mail: sportova.hala@skasz.trnava.sk

Tel.: 033/3236442 – kancelária vedúcej
Tel.: 0917644220 – vedúca MŠH

mapa

Mapa