Mestská športová hala

Mestská športová hala sídli na Rybníkovej 15 v Trnave. V objekte sa nachádzajú:
– športová hala s kapacitou cca 1700 miest max. 2500 miest, ktorá má viacúčelové využitie (kolektívne športy, kultúrno-spoloč. podujatia, koncerty, výstavy, prílež. trhy)
– gymnastická telocvičňa
– telocvičňa ZRTV – výučba bojových umení
– klubovne slúžia na (prac. stretnutia, predvádzacie akcie)
– administrat. miestnosti (prenájom iným práv. subjektom)
– šatne+sprchy

Nasledujúce podujatia:

December 2018

– 18.12. Vianočná šport.-zábav. šou pre ZŠ – Kalokagatia (08,00 – 13,00)
– 22.12. Trnavský smeč – nohejbalový turnaj (08,00 – 17,00)
– 22.12. basketbal zápas – Juniorky TT vs. Stará Turá (17,00 – 20,00)
– 28.12. futbal turnaj APŠ Masters na umelom trávniku
– 29.12. futbal turnaj Bíli Andeli (13,00 – 17,00)

Január 2019

– 5.1. basketbal zápas TT kadet. vs. NR (18,00 – 20,00)
– 6.1. futbal turnaj ObFZ (08,00 – 18,00)
– 10.1. futbal turnaj Spartak ženy (09,00-16,00)
– 12.1. futbal turnaj ObFZ (08,00 – 18,00)
– 12.1. volejbal zápas (18,00 – 20,00)
– 13.1. futbal turnaj ObFZ (08,00 – 18,00)
– 19.1. futbal turnaj ObFZ (08,00 – 18,00)
– 20.1. futbal turnaj ObFZ (08,00 – 18,00)
– 26.1. futbal turnaj ObFZ (08,00 – 18,00)
– 26.1. florbal zápas TT vs. Partizánske (18,00 – 22,00)
– 27.1. futbal turnaj ObFZ (08,00 – 18,00)
– 29.1. veľtrh Kam na vysokú
– 30.1. SAŠŠ Aerobik (09,00 – 14,00)

prevadzkove hodiny

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Nedeľa
8,00 – 22,00

Denne prebieha od 8,00 – 22,00 tréningová činnosť šport. klubov.
(hádzaná, basketbal, volejbal, futsal, florbal)

ZRTV telocvičňa:
– karate: PO-ST-PI 16,30 – 17,30, 18,00 – 19,30
klub bojových umení Plachtiaci Orol
– Kaligrafická Yoga: UT-ŠT 11:00 – 12:30, 18:30 – 20:00
– Yang Mian: UT 17:15 – 18:15
www.kaligrafickayoga.sk, info@kaligrafickayoga.sk
balet – Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu ST-PI 13,40 – 15,15

GYM telocvičňa:
klub gymnastických športov Slávia Trnava

kontakt

Kontakt

Mestská športová hala
Rybníková 15
91701 Trnava

Informácie: 033/3236441
E-mail: sportova.hala@skasz.trnava.sk

Tel.: 033/3236442 – kancelária vedúcej
Tel.: 0917644220 – vedúca MŠH

mapa

Mapa