Mestský zimný štadión

Štadión má dve ľadové plochy: hlavnú s rozmermi 60 x 30 m a tréningovú s rozmermi 60 x 28 m, ktorá je využívaná hlavne na verejné korčuľovanie. V časti rozsiahleho objektu sú vybudované šatne a sociálne a hygienické zariadenia, ktoré poskytujú zázemie pre činnosť športových klubov zameraných na ľadové športy – Hokejový klub Trnava, Short track Club Trnava a Krasokorčuliarsky klub Trnava.
Časť priestorov je v prenájme a možno tu nájsť kancelárie, obchody, rôzne služby a tiež prevádzku fitnes centra. V areáli štadióna je prevádzkované aj mestské trhovisko.

prevadzkove hodiny

Rozpis tréningovej ľadovej plochy

október – marec
6.30 – 23.00 hod.

Prevádzka tréningovej ľadovej plochy v sezóne 2018/2019 skončila dňa 31.marca 2019.
O spustení prevádzky tréningovej ľadovej plochy v novej sezóne 2019/2020 vás budeme na našej webovej stránke včas informovať.

Prevádzka in-line plochy:
06.05. – 28.06. = riadna prevádzka
01.07. – 31.07. = projekt „MiniTrnava – mestečko detí“
05.09. – cca29.09. = riadna prevádzka

Rozpis inline plochy od 19.08.2019 do 25.08.2019

Rozpis inline plochy od 26.08.2019 do 01.09.2019

prevadzkove hodiny

Verejné korčuľovanie

Utorok a štvrtok (zmena od sezóny 2019/2020)
17:00 – 19:00 hod.
Sobota a nedeľa
14:30 – 16:30 hod. a 17:00 – 19:00 hod.

Sviatky a prázdniny
14:30 – 16:30 hod. a 17:00 – 19:00 hod.

Verejné korčuľovanie je len počas prevádzky tréningovej ľadovej plochy.

V tomto objekte je možné využiť kartu Multisport.

prevadzkove hodiny

Korčuľovanie MŠ a ZŠ

Korčuľovanie pre MŠ a ZŠ počas dní školského vyučovania je len počas prevádzky tréningovej ľadovej plochy.
Predpokladaný termín začiatku korčuľovania pre školy je november 2019.

– Formulár žiadosti o užívanie ľadovej plochy pre školy
žiadosť – školy

prevadzkove hodiny

Pripravované podujatia

V priestoroch tréningovej haly bude v čase od 01.07. do 31.07.2019 opäť po roku realizovaný úspešný projekt „MiniTrnava – mestečko detí. V uvedenom termíne nebude prevádzka inline plochy.

Obchodná verejná súťaž – bar
Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na Spartakovskej ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta Trnava č. 60/2019, vydaného dňa 18.06.2019. Bližšie informácie nájdete na stránke www.sprava.trnava.sk

Obchodná verejná súťaž – obchod
Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na Spartakovskej ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta Trnava č. 61/2019, vydaného dňa 18.06.2019. Bližšie informácie nájdete na stránke www.sprava.trnava.sk

cennik

Cenník a ostatné dokumenty

Cenník pre sezónu 2018/2019

Prevádzkový poriadok – aktualizované

Smernica upravujúca systém prerozdeľovania ľadovej a inline plochy – aktualizovaná
Smernica 1MsZŠ/2019

– Formulár žiadosti o užívanie ľadovej plochy pre subjekty (komerčné účely)
žiadosť – komercia

– Formulár žiadosti o užívanie ľadovej plochy pre školy
žiadosť – školy

– Formulár žiadosti o pridelenie dotácie hodín ľadovej a inline plochy pre športové kluby
žiadosť – športové kluby

kontakt

Kontakt

Mestský zimný štadión
Spartakovská 1/B
917 01 Trnava

+421 917 478 898
+421 907 673 592

Kontakt na zimný štadión : zimnystadion@skasz.trnava.sk
Kontakt na tržnicu: trznica@skasz.trnava.sk

mapa

Mapa