Zmluvy

Archív starších zmlúv nájdete na adrese nižšieČíslo zmluvy / Názov zmluvy Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy v € Dátum podpisu Dátum ukončenia účinnosti zmluvy Zmluvný partner Zmluvu podpísal Dátum zverejnenia
K 7/2018 Zmluva o vzájomnej spolupráciVzájomná spolupráca pri zabezpečení a kompletnom zrealizovaní podujatia Trnavská hudobná jar 20186000,0023.02.201815.06.2018Občianske združenie Bachova spoločnosť na Slovensku
Ul. Parašutistov 4
Trnava
IČO 31797628
- Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.
- Ing. Martin Turčan
23.02.2018
Zmluva o dielo č. 3/2018Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v objektoch SKaŠZMT1950,0021.02.201831.12.2018Termomont Dolná Krupá s.r.o.
Vysoká 42/6785
Biely Kostol
IČO 36229709
- Ján Reisinger
- Ing. Martin Turčan
21.02.2018
NZ 23/2018 Dodatok č. 13 k zmluve o výpožičke zo dňa 17.5.1995Úprava čl. VI. Práva a povinnosti požičiavateľa a vypožičiavateľa12300,00 na rok 201819.02.201831.12.2018Futbalový klub Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
- Peter Moravčík
- Ing. Martin Turčan
21.02.2018
K 6/2018 Darovacia zmluvaFinančná podpora na účely spojené s usporiadaním koncertu Avishal Cohen ´1970´- On Tour500,0019.02.201803.08.2018Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike
Slávičie údolie 106
Bratislava
IČO 30867746
- Zvi Aviner-Vapni
- Ing. Martin Turčan
20.02.2018
Dohoda o zabezpečení odborných služieb č. HŽP/2018/02023/KkOdber vzoriek vody, analýza vzoriek a doručenie protokolu o skúškecca 64,00 € za 1 vzorku08.02.201831.12.2018Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6
Trnava
IČO 00610933
- MUDr. Ľubica Kollárová
- Ing. Martin Turčan
16.02.2018
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy na dobu neurčitú0,0012.02.2018Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6
Bratislava
IČO 36361518
- Ing. Miroslav Harmoš
Ladislav Kollár
- Ing. Martin Turčan
15.02.2018
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy na dobu neurčitú0,0012.02.2018Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6
Bratislava
IČO 36361518
- Ing. Miroslav Harmoš
Ladislav Kollár
- Ing. Martin Turčan
15.02.2018
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy na dobu neurčitú0,0005.01.2018Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6
Bratislava
IČO 36361518
- vz. Šturdík
Ladislav Kollár
- Ing. Martin Turčan
15.02.2018
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy na dobu neurčitú0,0017.01.2018Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6
Bratislava
IČO 36361518
- Ing. Miroslav Harmoš
Ladislav Kollár
- Ing. Martin Turčan
15.02.2018
Dodatok číslo 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, č. 459339Zmena a doplnenie zmluvy o združenej dodávke elektriny zo dňa 12.10.201508.02.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
- Magdaléna Bajbarová
- Ing. Martin Turčan
14.02.2018
Dodatok číslo 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, č. 459339Zmena ceny za dodávke elektriny a doby trvania zmluvyjednotarif: 69,6 €/MWh dvohtarif: VT=73,2 €/MWh NT=50,4 €/MWh22.12.201731.03.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
- Magdaléna Bajbarová
- Ing. Martin Turčan
14.02.2018
Dodatok číslo 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, č. 478550Zmena ceny za dodávke elektriny a doby trvania zmluvy69,6 €/MWh22.12.201731.03.2018Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
IČO 35815256
- Magdaléna Bajbarová
- Ing. Martin Turčan
14.02.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408867327Dodávka elektriny pre odberné miesto Hlavná 17 na dobu neurčitú05.01.2018ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava
IČO 36677281
- Ing. Petra Mišovská
Vlasta Božiková
- Ing. Martin Turčan
14.02.2018
NZ 22/2018 Nájomná zmluva č. 7/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly60,0014.02.201802.03.2018E+P s.r.o.
Jánošíkova 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Čahoj
- Ing. Martin Turčan
14.02.2018
NZ 21/2018 ZmluvaVyužívanie Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch11,00 €/hod./1 dráha09.02.201826.03.2018ST reality s.r.o.
Hlavná 25
Trnava
IČO 50787683
- Slavomír Tuleja
- Ing. Martin Turčan
12.02.2018
NZ 20/2018 Nájomná zmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0012.02.201813.02.2018Jana Hulinová
Skalité 526
IČO: 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
12.02.2018
Rámcová zmluva č. 2/2018 na poskytnutie služiebÚdržba a pozáručné opravy záhradnej techniky6000,0007.02.201831.01.2019Marián Šupa
J. Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
- Marián Šupa
- Ing. Martin Turčan
08.02.2018
Rámcová zmluva č. 1/2018 na poskytnutie služiebÚdržba a pozáručné opravy záhradnej techniky zn. Husqvarna12000,0006.02.201831.01.2019Juraj Žákovský - INTEC
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
- Juraj Žákovský
- Ing. Martin Turčan
06.02.2018
K 4/2018 ZmluvaUmelecký výkon, Trnavské fašangy200,0002.02.201810.02.2018Lukáš Zvara
Jarná 38
Žilina
- Lukáš Zvara
- Ing. Martin Turčan
06.02.2018
NZ 19/2018 Zmluva č. 5/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne26.01.201811.02.2018Výbor mestskej časti č. 6 Trnava - Modranka- Agnesa Petková
- Ing. Martin Turčan
06.02.2018
NZ 18/2018 Zmluva č. 4/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánkabezplatne26.01.201817.02.2018Denné centrum Trnava-Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Agnesa Petková
- Ing. Martin Turčan
06.02.2018
NZ 17/2018 Zmluva č. 3/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne19.01.201805.05.2018Denné centrum Trnava-Modranka
Dedinská 9
Trnava
- Marián Štrba
- Ing. Martin Turčan
06.02.2018
NZ 16/2018 Nájomná zmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0002.02.201805.02.2018MŠ-SK, s.r.o.
Hviezdoslavova 26
Žilina
IČO: 46848771
- Ing. Štefan Šenkár
- Ing. Martin Turčan
02.02.2018
K 3/2018 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Trnavské fašiandy02.02.201810.02.2018Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan02.02.2018
NZ 15/2018 Nájomná zmluva č. 8/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly90,0002.02.201803.02.2018Teofil Adámek
V. Clementisa
Trnava
IČO 44974470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan
02.02.2018
K 2/2018 Smlouva č. 51/18Predstavenie Masopust - Karneval + sprievod, dňa 10.2.20183545,5729.01.201810.02.2018KVELB Ateliér z.s.
Plzeňská 595/43
České Budejovice
IČ 03244431
- Pavel Lukas
- Ing. Martin Turčan
31.01.2018
ZoD 2/2018 Zmluva o dieloOP a OS elektrických zariadení a bleskozvodových sústav v obj. SKaŠZ MT na r. 20183 100,0029.01.201814.12.2018Miroslav Rezbárik - REMI
Kapitulská 17
Trnava
IČO: 41692268
- Ing. Martin Turčan
- Miroslav Rezbárik
29.01.2018
NZ 14/2018 Nájomná zmluva č. 6/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly90,0026.01.201804.02.2018TOLI spol. s r.o.
Buková
IČO 44966385
- Ján Molnár
- Ing. Martin Turčan
26.01.2018
NZ 13/2018 Zmluva /2/Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0023.01.201826.01.2018Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
23.01.2018
NZ 12/2018 Nájomná zmluva č. 4/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly60,0023.01.201802.02.2018E+P s.r.o.
Jánošíkova 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj
- Ing. Martin Turčan
23.01.2018
NZ 11/2018 Nájomná zmluva č. 4/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly60,0023.01.201826.01.2018E+P s.r.o.
Jánošíkova 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj
- Ing. Martin Turčan
23.01.2018
NZ 10/2018 Nájomná zmluva č. 2/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly120,0023.01.201827.01.2018Teofil Adámek
V. Clementisa 17
Trnava
IČO44974470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan
23.01.2018
NZ 9/2018 Nájomná zmluva č. 1/P/2018Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka150,0016.01.201821.01.2018Aerobikový oddiel ŠK Modranka
Olivová 2/A
Trnava-Modranka
- Ing. Gabriela Slížová
- Ing. Martin Turčan
16.01.2018
K 1/2018 Zmluva o spolupráciZabezpečenie kultúrneho programu - vystúpenie FS verešvaran a DH Verešvaranka na akcii Trnavské fašiangy - pochovávanie basy400,0015.01.201810.02.2018Samuel Kovarský
Kukučínova 231/31
Červeník
- Samuel Kovarský
- Ing. Martin Turčan
15.01.2018
NZ 8/2018 Nájomná zmluva č. 2/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly210,0012.01.2018CORINTHIA s.r.o.
Bučany
IČO 47163062
- Jozef Ševčík
- Ing. Martin Turčan
12.01.2018
ZoD 1/2018 Zmluva o dieloKontrola a čistenie komínov alebo dymovodov v objektoch SKaŠZ MT536,0011.01.201830.11.2018KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o.
Veľká Mača 257
IČO: 47085983
- Ing. Martin Turčan
- Ing. Diana Kosnáčová
11.01.2018
NZ 7/2018 Zmluva č. 47/P/2017Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne27.11.201710.02.2018Folklórny súbor Modrančanka
Dedinská 43
Trnava-Modranka
- Mgr. Katarína Rozičová
- Ing. Martin Turčan
10.01.2018
NZ 6/2018 Nájomná zmluva č.1/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly120,0010.01.201813.01.2018Teofil Adámek
V. Clementisa 17
Trnava
IČO 44974470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan
10.01.2018
NZ 5/2018 Nájomná zmluva 48/P/2017Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka50,0021.11.201713.01.2018Vinohradnícko-vinársky club Modranka
Seredská 127
Trnava-Modranka
IČO 42160731
- Ing. Peter Tomovič
- Ing. Martin Turčan
09.01.2018
NZ 4/2018 Nájomná zmluva č. 46/P/2017Prenájom priestorov a hnuteľného majetku v kultúrnom dome Modranka105,0009.11.201728.01.2018Združenie rodičov a priateľov školy ZŠ a MŠ, o.z.
I. Krasku 29
Trnava-Modranka
- Ing. Veronika Kavoňová
- Ing. Martin Turčan
09.01.2018
NZ 3/2018 Nájomná zmluva č. 49/9/2017Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka110,0004.12.201719.01.2018DH MODRANČANKA,
občianske združenie
Sereďská 59
Trnava - Modranka
- Emil Šaštínsky
- Ing. Martin Turčan
05.01.2018
NZ 2/2018 Zmluva /1/Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0004.01.201812.01.2018Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
04.01.2018
NZ 1/2018 Nájomná zmluva č.1/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly75,0004.01.201806.01.2018LIZARD PRODUCTION s.r.o.
Piešťanská 3
Trnava
IČO 50830481
- Radovan Lehuta
- Ing. Martin Turčan
04.01.2018
Rámcová zmluva č. 5/2017 na poskytnutie služiebTlačiarenské služby pre zhotovenie propagačných materiálov5998,8021.12.201731.12.2018DIZART s.r.o.
Pinkove Kračany 10
Kostolné Kračany
IČO 44509910
- Eugen Thót
- Ing. Martin Turčan
21.12.2017
Rámcová zmluva č. 4/2017 na poskytnutie služiebTlačiarenské služby propagačných materiálov12000,0018.12.201731.12.2018DMC s.r.o.
Riečna 2541/3
Šurany - Časť Nitriansky Hrádok
IČO 36777455
- Marta Hučíková
- Ing. Martin Turčan
21.12.2017
NZ 184/2017 Zmluva o nájme CPTT-ON-2017/002580-038Prenájom Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch22,00 € za 1/2 bazéna /1 hodinu 44,00 € za celý bazén/1 hodinu18.12.201731.12.2018Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
Bratislava
IČO 00151866
- plk. Ing. Ivan Durkot
- Ing. Martin Turčan
18.12.2017
NZ 183/2017 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly90,0015.12.201716.12.2017Gastro-Tief s.r.o.
Tamaškovičova 2738/13
Trnava
IČO 47345195
- Čambálová
- Ing. Martin Turčan
15.12.2017
NZ 182/2017 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0014.12.201715.12.2017Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
14.12.2017
K 72 Zmluva o dieloohnostrojové práce s pyrotechnickými výrobkami triedy F II., F III., vrátane zabezpečenia ohlasovacej povinnosti3000,0011.12.201701.01.2018PRIVATEX PYRO spol. s r.o.
Lieskovec
Dubnica nad Váhom
IČO 31565433
- Ing. Ľubomír masár
- Ing. Martin Turčan
12.12.2017
K 71/2017 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Iva Bittová, dňa 17.12.2017218,4011.12.201717.12.2017Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan12.12.2017
NZ 181/2017 ZmluvaVyužívanie Mestskej plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch44,00 €/hod.04.12.201730.05.2018Asociácia športu PSA Trnava
PCA Slovakia s.r.o.
Automobilová ulica 1
Trnava
IČO 30858933
- Mgr. Martinka Potkányová
- Ing. Martin Turčan
12.12.2017
NZ 180/2017 Nájomná zmluva č. 54/P/2017Prenájom priestorov kultúrneho domu Trnava - Modranka20,0029.11.201716.12.2017ŠK Komplet Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 42154456
- Ing. Július Gajarský
- Ing. Martin Turčan
08.12.2017
NZ 179/2017 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly150,0008.12.201719.12.2017Teofil Adámek
V. Clementisa 17
Trnava
IČO 44974470
- Teofil Adámek
- Ing. Martin Turčan
08.12.2017
NZ 178/2017 Zmluva č. 50/P/2017Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne23.11.201717.12.2017Výbor mestskej časti č. 6 trnava-Modranka- Juraj Šarmír
- Ing. Martin Turčan
06.12.2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2017Zmena rozpisu ocenených prác06.12.2017Chameleo s.r.o.
Gusevova 3
Bratislava
IČO 36686921
- Mgr. art. Tomáš Kucman
- Ing. Martin Turčan
06.12.2017
NZ 177/2017 Zmluva č. 51/P/2017Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánkabezplatne24.11.201729.12.2017Denné centrum Trnava-Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková
- Mgr. Martin Turčan
06.12.2017
NZ 176/2017 Zmluva č. 55/P/2017Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne04.12.201705.02.2018Denné centrum Trnava-Modranka
Dedinská 9
Trnava
- vz. Mgr. A. Petková
- Ing. Martin Turčan
04.12.2017
NZ 175/2017 Zmluva č. 45/P/2017Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne03.11.201703.02.2018Denné centrum Trnava-Modranka
Dedinská 9
Trnava
- vz. Mgr. A. Petková
- Ing. Martin Turčan
04.12.2017
NZ 174/2017 Zmluva č. 53/P/2017Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne29.11.201707.12.2017Základná škola s materskou školou
Ivana Krasku 29
Trnava
IČO 36080829
- PaedDr. Adiana Jančichová
- Mgr. Martin Turčan
04.12.2017
NZ 173/2017 Zmluva č. 52/P/2017Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne27.11.201715.12.2017Základná škola s materskou školou
Ivana Krasku 29
Trnava
IČO 36080829
- PaedDr. Adriana Jančichová
- Ing. Martin Turčan
04.12.2017
NZ 172/2017 Nájomná zmluvaNájom tenisových ihrísk a nebytových priestorov, ŠA, J. Slottu, Trnava1 771,0830.11.201730.11.20181. TC Trnava
J. Slottu 45, Trnava
IČO: 34076051
- Gádoši Ladislav
- Ing. Martin Turčan
30.11.2017
NZ 171/2017 Nájomná zmluvaPrenájom nebytového priestoru Mestskej športovej haly v Trnave1108,8024.11.201728.11.2017Národné kariérne centrum SK s.r.o.
Jazdecká 8686/65
Trnava
IČO 50374851
- Igor Holéczy
- Ing. Martin Turčan
24.11.2017
NZ 170/2017 ZmluvaVyužívanie Mestskej plavárne Zátvor v rozsahu 1 dráhy v dohodnutých termínoch11,00 €/hod./1 dráha16.11.201728.02.2018PALETA KONTAKT spol. s r.o.
Malženická 1
Trnava
IČO 36715379
- Renata Schneidrová
- Ing. Martin Turčan
23.11.2017
NZ 169/2017 ZmluvaVyužívanie Mestskej plavárne Zátvor v rozsahu 1 dráhy v dohodnutých termínoch na dobu neurčitú11,00 €/hod./1 dráha15.11.2017Trnava GIANTS
Kapitulská 6
Trnava
IČO 37838547
- Richard Bohunický
- Ing. Martin Turčan
23.11.2017
NZ 168/2017 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly6072,0022.11.201724.11.2017ZF Slovakia a.s.
Strojárenská 2
Trnava
IČO 36707341
- Ing. Marián Dičér, PhD.
Ing. Peter Fajna
- Ing. Martin Turčan
22.11.2017
ZoD 19/2017 Zmluva o dieloOdstránenie stavby - verejné WC v parku A. Bernoláka v Trnave6 992,6922.11.201708.12.2017Pavel Hanzel - JUPETSTAV
Na hlinách 6862/57
Trnava
IČO: 14120127
- Pavel Hanzel
- Ing. Martin Turčan
22.11.2017
NZ 167/2017 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly180,0016.11.201702.12.2017Sóri s.r.o.
Hlboká ul. 216/24
Trhová Hradská
IČO 50806726
- Judita Szemesová
- Ing. Martin Turčan
16.11.2017
NZ 166/2017 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0016.11.201723.11.2017Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
16.11.2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A10571136Hromadné uzatvorenie Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb76,0010.11.2017Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO 35697270
- Katarína Hambálková
- Ing. Martin Turčan
14.11.2017
ZoD 18/2017 Zmluva o dieloOprava sauny v ŠA Slávia11 596,8213.11.201715.12.2017VAMELI s.r.o.
Pri hati 1,
Košice
IČO: 36209457
- Jaroslav Lipták
- Ing. Martin Turčan
13.11.2017
K - 70 Zmluva o vzájomnej spolupráciVzájomná spolupráca pri zabezpečení dohodnutých záväzkov zmluvypri bártrovej výmene mediálneho priestoru09.11.201731.12.2017Trnavská produkčná s.r.o.
Hlboká 3026/25
Piešťany
IČO 50383469
- Pavol Jurák
- Ing. Martin Turčan
09.11.2017
NZ 165/2017 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly132,0009.11.201713.11.2017Stanislav Hanbálek
Sokolská 6
Bratislava
IČO 32130465
- Stanislav Hanbálek
- Ing. Martin Turčan
09.11.2017
Dodatok č. 2 k ZoD č. 15/2017ŠA Modranka - Detské ihrisko109143,8609.11.201730.04.2018Intersystem EU s.r.o.
Dukelsská 295/34
Bytča
IČO: 46186123
- Ing. Mária Weberová
- Ing. Martin Turčan
09.11.2017
NZ 164/2017 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly80,0008.11.201710.11.2017STRICTI IURIS s.r.o.
Janka Kráľa 609/23
Madunice
IČO 51066645
- Černek
- Ing. Martin Turčan
08.11.2017
NZ 163/2017 Nájomná zmluva č. 44/P/2017Prenájom priestorov kultúrneho domu v Modranke22,5025.10.201708.11.2017Martina Dujková
Topoľová 61
Trnava - Modranka
- Martina Dujková
- Ing. Martin Turčan
07.11.2017
NZ 162/2017 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly2662,5006.11.201710.11.2017ELSA Trnava
Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Kollárova 10
Trnava
IČO 36093971
- Matej Andrejkovič
- Ing. Martin Turčan
06.11.2017
Kúpna zmluva č. 4/2017Solárny ohrev vody - pre Športový areál Modranka10986,0006.11.201730.11.2017Ing. Cyril Lukačovič - FIRBACH
Vlčkovce 232
IČO 33209456
- Ing. Cyril Lukačovič
- Ing. Martin Turčan
06.11.2017
K -69 Zmluva o spolupráciModerovanie koncertu Operné hviezdy a hostia200,0003.11.201710.12.2017Mgr. Jana Nunvářová
Opoj 346
- Mgr. Jana Nunvářová
- Ing. Martin Turčan
03.11.2017
K - 68 Zmluva o spolupráciZabezpečenie účinkujúcich a spracovanie scenára, dramaturgie a programu koncertu Operné hviezdy a hostia500,0002.11.201710.12.2017Daniel Čapkovič
Kátlovce 293
- Daniel Čapkovič
- Ing. Martin Turčan
03.11.2017
NZ 161/2017 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly1401,6003.11.201707.11.2017Národné kariérne centrum SK s.r.o.
Jazdecká 8686/65
Trnava
IČO 50374851
- Igor Holéczy
- Ing. Martin Turčan
03.11.2017
NZ 160/2017 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly60,0002.11.201703.11.2017E+P s.r.o.
Jánošíkova 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj
- Ing. Martin Turčan
02.11.2017
K 67 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie o použití hudobných diel na podujatie Operné hviezdy a hostia - adventný koncert316,8031.10.201710.12.2017Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan02.11.2017
K - 66 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie o použití hudobných diel na podujatie spevácky zbor Lúčnica - adventný koncert129,6031.10.201702.12.2017Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan02.11.2017
K - 65 ZmluvaUmelecký výkon na koncerte Operné hviezdy a hostia, dňa 10.12.20171300,0002.11.201710.12.2017Ľubica Vargicová
Nad Lúčkami 33
Bratislava
- Ľubica Vargicová
- Ing. Martin Turčan
02.11.2017
K - 64 ZmluvaUmelecký výkon na koncerte Operné hviezdy a hostia, dňa 10.12.2017400,0002.11.201710.12.2017Mgr. Dana Hajóssy
Roľnícka 96
Bratislava
- Dana Hajóssy
- Ing. Martin Turčan
02.11.2017
NZ 159/2017 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetkuVýpožička hnuteľných vecí - kosačiekbezplatne31.10.201702.11.2017Lepšia Trnava občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Svrček
- Ing. Martin Turčan
31.10.2017
NZ 158/2017 Zmluva 15/2017-18Využívanie Mestskej športovej haly na športové účely v dohodnutých termínoch7,50 €/hod. - tréning 12,50€/hod. - zápasy 5,00€/hod. - klubovňa30.10.201731.03.2018FC SPARTAK TRNAVA a.s.
Koniarekova 19
Trnava
IČO 36247057
- Marián Hýbela
- Ing. Martin Turčan
31.10.2017
Rámcová zmluva č. 3/2017Poskytovanie služieb koordinátorov, hostesov a technického personálu pre kultúrne podujatiapodľa cenníka, max. 49999,00 €27.10.201731.12.2018FOXTOP s.r.o.
Jána Jollého 376/2
Trnava
IČO 36255025
- Filip Drdúl
- Ing. Martin Turčan
30.10.2017
NZ 157/2017 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly297,5027.10.201731.10.2017HOSPITALITY group s.r.o.
Komenského 214/4
Sučany
IČO 48289302
- Peter Briš
- Ing. Martin Turčan
27.10.2017
NZ 156/2017 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly2673,0027.10.201731.10.2017Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
Trnava
IČO 3607913
- Mgr. Andrej Brník, PhD
- Ing. Martin Turčan
27.10.2017
NZ 155/2017 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetkuVýpožička hnuteľných vecí - kosačiekbezplatne27.10.201730.10.2017Lepšia Trnava
občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Svrček
- Ing. Martin Turčan
27.10.2017
NZ 154/2017 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly300,0024.10.201726.10.2017MH media servis s.r.o.
Bosniacka 6893/58
Trnava
IČO 48004359
- Hájiková
- Ing. Martin Turčan
24.10.2017
NZ 153/2017 Zmluva č. 43/P/2017Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánkabezplatne18.10.201725.11.2017Denné centrum Trnava-Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková
- Ing. Martin Turčan
23.10.2017
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetkuVýpožička hnuteľných vecí: -1ks žací stroj Kubota G23 s príslušenstvom TTZ208 -1ks žací stroj Kubota G23 s príslušenstvom TTZ209bezplatne20.10.201723.10.2017Lepšia Trnava občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO: 42292719
- Juraj Svrček
- Ing. Martin Turčan
20.10.2017
NZ 152/2017 Zmluva 14/2017-18Využívanie Mestskej športovej haly na športové učely v dohodnutých termínoch10,00 €/hod.19.10.201730.06.2018Exerceo klub o.z.
Čajkovského 46
Trnava
IČO 42286131
- Ľudovít Pálinkás
- Ing. Martin Turčan
20.10.2017
ZoD 17/2017 Zmluva o dieloŠA Slávia - FI č. 3 - Futbalové striedačky pre ihrisko č. 35562,8020.10.201730.11.2017Jozef Matula - Zámočnícke práce
Ustianska 45
Trnava
IČO: 40084183
- Jozef Matula
- Ing. Martin Turčan
20.10.2017
Kúpna zmluva č. Z201753832_ZVysávač lístia1320,0019.10.201716.11.2017Marián Šupa
Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová19.10.2017
NZ 151/2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. 42/P/2017Úprava čl. III. - termín výpožičky priestorov17.10.201728.10.2017Denné centrum Trnava - Kopánka
Ľudová 1
Trnava
- Daniela Cepková
- Ing. Martin Turčan
19.10.2017
NZ 150/2017 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly60,0018.10.201720.10.2017E+P s.r.o.
Jánošíkova 29/826
Trnava
IČO 44786191
- Peter Čahoj
- Ing. Martin Turčan
18.10.2017
NZ 149/2017 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly132,0016.10.201704.12.2017MŠ-SK s.r.o.
Hviezdoslavova 26
Žilina
IČO 46848771
- Šenkár
- Ing. Martin Turčan
16.10.2017