Zmluvy

Archív starších zmlúv nájdete na adrese nižšieČíslo zmluvy / Názov zmluvy Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy v € Dátum podpisu Dátum ukončenia účinnosti zmluvy Zmluvný partner Zmluvu podpísal Dátum zverejnenia
K 61 Zmluva o odohraní divadelného predstaveniaOdohranie predstavenia Tučniaky na nádvorí Radnice, dňa 22.6.20181500,0014.06.201822.06.2018Divadlo komédie
Solvánska 29
Bratislava
IČO 36067164
- Mgr. Svetozár Sprušanský
- Ing. Martin Turčan
15.06.2018
NZ 67/2018 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorou Mestskej športovej haly v Trnavebezplatne13.06.201816.06.2018DOMKA - Združenie seleziánskej mládeže
Festival LUMEN-prijekt Domky
Jána Hlubíka 11
Trnava
IČO 31789218005
- Lukáš Balún
- Ing. Martin Turčan
13.06.2018
ZoD 9/2018 Zmluva o dieloMaliarske práce v obj. mestskej športovej haly9 499,2013.06.201820.07.2018František Jankovič
Bratislavská 5257/34
Trnava
IČO: 40347788
- František Jankovič
- Ing. Martin Turčan
13.06.2018
K 60 Zmluva č. PL-20180016Výlep plagátov20,0007.06.201802.08.2018Mestské kultúrne stredisko Benedika Csaplára
Korzo Bélu Bartóka 788/1
Dunajská Streda
IČO 00036561
- Mgr. Ildikó Ibolya
- Ing. Martin Turčan
11.06.2018
NZ 66/2018 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetkuVýpožička hnuteľných vecí: žací stroj Kubota G23, žací stroj Kubota G26bezplatne08.06.201810.06.2018Lepšia Trnava občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Fuzák
- Ing. Martin Turčan
08.06.2018
NZ 65/2018 Zmluva č. 25/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánkabezplatne05.06.201816.06.2018Denné centrum Trnava-Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková
- Ing. Martin Turčan
08.06.2018
NZ 64/2018 Nájomná zmluva č.14/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly150,0008.06.201809.06.2018Adrián Polakovič
Veterná 6488/5
Trnava
IČO 35175974
- Adrián Polakovič
- Ing. Martin Turčan
08.06.2018
Rámcová zmluva na servis kinotechnikyPozáručný a paušálny servis kinotechniky v Kine Hviezda a v Mestskom amfiteátripodľa cenníka - Príloha č. 107.06.201806.06.2020G-Tec Professional s.r.o.
Mýtna 36
Pezinok
IČO 35868929
- Ing. Martin Guštafík
- Ing. Martin Turčan
07.06.2018
Dohoda o poskytovaní služieb reklamyReklama - Hlavný balík250,0004.06.201803.06.2019Centrálny vestník organizácií s.r.o.
Dvorská 4/12
Komárno
IČO 46916903
- Krisztina Dráfyová
-Ing. Martin Turčan
05.06.2018
Zmluva o reklamePropagácia a prezentácia obchodného mena a loga na kultúrnom podujatí Radničné hry1200,0030.05.201825.06.2018ARRIVA Trnava a.s.
Nitrianska 5
Trnava
IČO 36249840
- László Ivan
JUDr. Igor Tkačivský
Ing. Marcel Hlavoň
- Ing. Martin Turčan
05.06.2018
NZ 63/2018 Zmluva č. 24/P/2018Využívanie veľkého bazéna kúpaliska Castiglione na plavecké tréningy v dohodnutých termínochbezplatne01.06.201831.08.2018Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave
Rybníková 9
Trnava
IČO 00151866
- mjr. Mgr. Zoltán Takács
- Ing. Martin Turčan
04.06.2018
Zmluva o spolupráci osobných údajovÚprava vzájomných práv a povinnosí pri spracúvaní osobných údajov04.06.2018Ticketware SE
Hlavná 23
Trnava
IČO 48298034
- Ing. Marian Sollár
- Ing. Martin Turčan
04.06.2018
K 59 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2018Výpožička nebytových priestorov na ul. M.Schneidera Trnavského - na podujatie Večer u Schneiderovcov70,2930.05.2018Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné nám. č. 3
Trnava
IČO 36087017
- PhDr. Daniela Čambálová
- Ing. Martin Turčan
04.06.2018
K - 58 Zmluva o spolupráci pri realizovaní divadelného či iného umeleckého predstaveniaSpolupráca pri realizácii divadelného predstavenia "Inak sa mám fajn", 21.6.20182760,0017.05.201821.06.2018Štúdio L+S s.r.o.
Námestie 1. Mája 5
Bratislava
IČO 17324319
- PhDr. Pavol Danišovič
- Ing. martin Turčan
04.06.2018
NZ 62/2018 Nájomná zmluva č. 23/P/2018Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka186,0004.06.201806.06.2018Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- Miroslav Ohradka
- Ing. Martin Turčan
04.06.2018
NZ 61/2018 Zmluva /7/Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly220,0001.06.201805.06.2018Katarína Lipčeyová
Partizánska 442/85
Nitra
IČO 50160656
- Katarína Lipčeyová
- Ing. Martin Turčan
01.06.2018
NZ 60/2018 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetkuVýpožička hnuteľných vecí: 2x žacie stroje Kubota G23, žací stroj Kubota G26 a krovinorez Husqvarna 555bezplatne01.06.201803.06.2018Lepšia Trnava občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Fuzák
- Ing. Martin Turčan
01.06.2018
Kúpna zmluva č. Z201823716_ZBenzínový fukár a vysávač - pre Športový areál Modranka189,0001.06.201808.06.2018Marián Šupa
J. Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
osoby poverené zastupovať v rámci EKS01.06.2018
K - 57 Zmluva o vzájomnej spolupráciVzájomná spolupráca pri zabezpečení dohodnutých záväzkov pri bártovej výmene mediálneho priestoru29.05.201831.12.2018Trnavská produkčná s.r.o.
Hlboká 3026/25
Piešťany
IČO 50383469
- Pavol Jurák
- Ing. Martin Turčan
31.05.2018
K - 56 Zmluva o vzájomnej spolupráciVzájomná spolupráca pri zabezpečení dohodnutých záväzkov pri bártovej výmene mediálneho priestoru29.05.201831.08.2018Trnavská produkčná s.r.o.
Hlboká 3026/25
Piešťany
IČO 50383469
- Pavol Jurák
- Ing. Martin Turčan
31.05.2018
NZ 59/2018 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov v objekte kúpaliska Castiglione3182,4730.05.201831.08.2018KešKim s.r.o.
Na Hlinách 6944/34
Trnava
IČO 47172461
- Bc. Marek Kriš
- Ing. Martin Turčan
31.05.2018
Dodatok č. 1 k ZoD č. 7/2018, uzavretej dňa 16.04.2018Hlavná 17 - Obnova uličnej fasády na meštianskom dome - predĺženie termínu realizácie31.05.201810.08.2018Radoslav Lutzbauer
Jána Hajdóczyho 810/18
Trnava
IČO: 40085643
- Radoslav Lutzbauer
- Ing. Martin Turčan
31.05.2018
Dodatok č. 1 k ZoD č. 6/2018, uzavretej dňa 10.04.2018Hlavná 17 - Obnova okien a dverí na meštianskom dome - predĺženie termínu realizácie30.05.201827.07.2018IMD & design s.r.o.
Majcichov 633
Majcichov
IČO: 36291153
- Marián Zaťko
- Ing. Martin Turčan
30.05.2018
Dodatok č. 1 k ZoD č. 8/2018, uzavretej dňa 15.05.2018Oprava obvodu dna kúpaliska v Kamennom mlyne - predĺženie termínu realizácie30.05.201808.06.2018POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.
Suchá nad Parnou 738
IČO: 47027061
- Bohumil Žofčík
- Ing. Martin Turčan
30.05.2018
Dohoda o zabezpečení odborných služieb č. HŽP/2018/03157/KKOdber vzoriek vody, analýza vzoriek vody na kúpanie odobratých z Kúpaliska Kamenný mlyn a doručenie protokolu o skúške počas letnej sezónycca 64,00 € za 1 vzorku18.05.201830.09.2018Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6
Trnava
IČO 00610933
- MUDr. Ľubica Kollárová
- Ing. Martin Turčan
28.05.2018
K - 55 Zmluva o sprostredkovaní predaja vstupeniek číslo 20/2018Sprostredkovanie predaja vstupeniek na podujatie Letná noc5 % z predaja vstupeniek23.05.201806.07.2018Trnava Tourism
Hospodárska 33
Trnava
IČO 42288924
- Michal Praj, Ing. Michaela Potočárová
- Ing. Martin Turčan
28.05.2018
K - 54 Zmluva o sprostredkovaní predaja vstupeniek číslo 19/2018Sprostredkovanie predaja vstupeniek na podujatie Tučniaky5 % z predaja vstupeniek23.05.201806.07.2018Trnava Tourism
Hospodárska 33
Trnava
IČO 42288924
- Michal Praj, Ing. Michaela Potočárová
- Ing. Martin Turčan
28.05.2018
K - 53 Obchodná zmluvaVysielanie reklám na rozhlasovej stanici Trnavské Rádio799,8025.05.201803.08.2018Trnavská produkčná s.r.o.
Hlboká 3026/25
Piešťany
IČO 50383469
- Pavol Jurák
- v z. Mgr. Peter Cagala
28.05.2018
K - 52 Zmluva o sprostredkovaní predaja vstupeniek číslo 18/2018Sprostredkovanie predaja vstupeniek na podujatie Inak sa mám fajn5 % z predaja vstupeniek23.05.201805.07.2018Trnava Tourism
Hospodárska 33
Trnava
IČO 42288924
- Michal Praj, Ing. Michaela Potočárová
- Ing. Martin Turčan
28.05.2018
Kúpna zmluva č. Z201822865_ZProfesionálne traktorové kosačky52 908,0024.05.201831.05.2018Marián Šupa
Hollého 164, Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
osoby poverené zastupovať v rámci EKS24.05.2018
NZ 58/2018 Nájomná zmluva č. 13/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly96,0024.05.201825.05.2018NORBITAKI s.r.o.
Pekárska 11
Trnava
IČO 48199931
- Norbert Takács
- Ing. Martin Turčan
24.05.2018
NZ 57/2018 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorou Mestskej športovej haly v Trnave22.05.201830.05.2018Perfect Company s.r.o.
Muškátová 28
Pezinok
IČO 46889671
- Peter Kramár
- Ing. Martin Turčan
23.05.2018
Kúpna zmluva č. Z201822157_ZTechnika na údržbu zelene: kosačka, krovinorez, radlica2334,0022.05.201831.05.2018Juraj Žákovský - INTEC
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Katarína Kapustová22.05.2018
Kúpna zmluva 02/2018 - KZPrenosné kontajnery pre ŠA J. Slottu v Trnave - II. časť25 374,0022.05.201804.07.2018NEUschwendtner, s.r.o.
Boriny 1528/35
Dunajská Streda
IČO: 36252425
- Peter Neuschwendtner
- Ing. Martin Turčan
22.05.2018
Dohoda o zabezpečení odborných služieb č. HŽP/2018/02937/KKOdber vzoriek vody, analýza vzoriek vody na kúpanie odobratých z Kúpaliska Castiglione a doručenie protokolu o skúške počas letnej sezónycca 64,00 € za 1 vzorku14.05.201830.09.2018Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6
Trnava
IČO 00610933
- MUDr. Anna Sedláčková
- Ing. Martin Turčan
21.05.2018
NZ 56/2018 Zmluva /6/Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0018.05.201829.05.2018Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
-Ing. Martin Turčan
21.05.2018
K 51 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Stolen Street, 23.8.2018150,0018.05.201823.08.2018Peter Šimončič
Hospodárska 78
Trnava
- Peter Šimončič
- Ing. Martin Turčan
18.05.2018
ZmluvaReklamné a marketingové služby250,0017.05.201817.05.2019Firmdatabaze s.r.o.
Eötvösa3195/21
Komárno
IČO 45482497
- Ing. Martin Turčan17.05.2018
Zmluva o poskytovaní reklamných služiebReklamné služby240,0017.05.201817.05.2019Online zbierka firiem s.r.o.
Gorkého 1
Bratislava
IČO 50818121
- Ing. Martin Turčan17.05.2018
Zmluva o reklameReklamné služby - Doplnkový balík Profesional300,0016.04.201816.04.2019Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9
Bratislava
IČO46938079
- Andrea Jakubíková
- Ing Martin Turčan
17.05.2018
K 50 ZmluvaUmelecký výkon - Jaroslav Remenár s kapelou - Leto na korze, 30.7.2018200,0014.05.201830.07.2018Jaroslav Remenár
Rybná 3
Biely Kostol
- Jaroslav Remenár
- Ing. Martin Turčan
16.05.2018
NZ 55/2018 Nájomná zmluva č. 12/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly120,0016.05.201825.05.2018Andrej Polakovič
Veterná 6488/5
Trnava
IČO 35175974
- Andrej Polakovič
- Ing. Martin Turčan
16.05.2018
Zmluva č. 3286/2018 o poskytovaní bezpečnostných služieb v letných mesiacoch na dobu neurčitúOchrana objektu kúpaliska Kamenný mlynpodľa cenníka v Prílohe č. 2 zmluvy30.04.2018ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o.
Koniarekova 20/B
Trnava
IČO 36237922
- JUDr. Milan Puškáš
- Ing. Martin Turčan
16.05.2018
Zmluva č. 1070-T/2018 o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti - technickej služby (servisná zmluva)Poskytovanie technickej služby zhotoviteľa formou prenájmu funkčného elektrického poplachového systému tiesňového volania v objekte kúpaliska Kamenný mlyn v letných mesiacoch na dobu neurčitú66,00 €/mesiac30.04.2018ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.
Koniarekova 20/B
Trnava
IČO 36703176
- Ing. Tomáš Horváth
- Ing. Martin Turčan
16.05.2018
NZ 54/2018 Nájomná zmluva č. 2/P/2018Prenájom priestorov a hnuteľného majetku v kultúrnom dome Modranka105,0014.03.201809.06.2018Združenie rodičov a priateľov školy ZŠ a MŠ, o.z.
I. Krasku 29
Trnava - Modranka
- Ing. Veronika Kavoňová
- Ing. Martin Turčan
15.05.2018
K 49 Zmluva o umeleckom vystúpeníDivadelné predstavenie Popoluška, dňa 5.9.20182950,0024.04.201805.09.2018Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10
Bratislava
IČO 30777810
- Mgr. art. Juraj Kukura
- Ing. Martin Turčan
15.05.2018
ZoD 8/2018 Zmluva o dieloOprava obvodu dna kúpaliska v Kamennom mlyne10 696,8715.05.201831.05.2018POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.
Suchá nad Parnou 738
IČO: 47027061
- Bohumil Žofčík
- Ing. Martin Turčan
15.05.2018
Kúpna zmluva č. Z201820979_ZNákup pohonných hmôt na palivové karty16 200,0014.05.201801.06.2019Fuel Traders Corporation s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava
IČO: 46014195
- osoba poverená zastupovať v rámci elektronického trhoviska - Ing. Miroslav Horáček15.05.2018
Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamyInternetová reklama na stránke www.instituciafiriem.sk240,0004.05.201831.12.2018Media Informačná Inštitúcia s.r.o.
Gorkého 1
Bratislava
IČO 50032941
- Karolína Talianová
- Ing. Martin Turčan
15.05.2018
K 48 ZmluvaUmelecký výkon - Romanika -Leto na korze, 21.7.2018100,0010.05.2018Roman Kraic
Železná 2
Trnava
- Roman Kraic
- Ing. Martin Turčan
14.05.2018
K - 47 ZmluvaUmelecký výkon - Romanika - Leto na korze, 21.7.2018100,0010.05.201821.07.2018Ildikó Kraicová
Železná 2
Trnava
- Ildikó Kraicová
- Ing. Martin Turčan
14.05.2018
K 46 ZmluvaUmelecký výkon - Romanika - Leto na korze, 21.7.2018100,0010.05.2018Stanislav Palúch
Jána Ondruša 2
Stupava
- Stanislav Palúch
- Ing. Martin Turčan
14.05.2018
K 45 ZmluvaUmelecký výkon - Romanika - Leto na korze, 21.7.2018100,0010.05.201821.07.2018Martin Chovanec
Zelená 3
Nitra - horné Krškany
- Martin Chovanec
- Ing. Martin Turčan
14.05.2018
NZ 53/2018 b Zmluva č. 17/P/2018Výpožička futbalového ihriska v Športovom areáli, Rybníková 16bezplatne04.05.201809.06.2018Futbalový oddiel dobrovoľného združenia občanov Trnavy pri ŠK RVTŠ- Ing. Vladimír Bočko
- Ing. Martin Turčan
11.05.2018
Dodatok č. 14 k Nájomnej zmluve o prenájme areálu Zimného štadióna v Trnave a areálu Kamenný mlyn v Trnave zo dňa 12.01.1997Zmeny a doplnenie Nájomnej zmluvy11.05.2018Peter Pejkovič, EKO-REKREA
Priemyselná 5
Trnava
IČO 33211752
- Peter Pejovič
- Ing. Martin Turčan
11.05.2018
NZ 52/2018 Nájomná zmluva č. 11/2018Prenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly60,0011.05.201830.05.2018Food and Coffe spol. s r.o.
Cerovská 128
Šenkvice
IČO 44552815
- Vladimír Baričič
- Ing. Martin Turčan
11.05.2018
NZ 51/2018 Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve zo dňa 24.2.2006Úprava čl. VII. Podmienky upravujúce poskytovanie služieb spojených s prenájmom priestorov04.05.2018Mária Novotová - Agentúra "DAG"
Mlynárska 40/34
Sereď
IČO 41708539
- Mária Novotová
- Ing. Martin Turčan
10.05.2018
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste TrnavaVzájomná úprava práv a povinností pri realizácii národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017 a 2018 v rámci financovania projektu15000,0027.04.2018Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
Bratislava
IČO 00687308
- Ján Kováčik
- Ing. Martin Turčan
09.05.2018
K 44 ZmluvaOrganizačné zabezpečenie hudobnej produkcie skupiny Horkýže slíže, dňa 8.9.20185500,0001.05.201808.09.2018Občianske združenie Slíže pre radosť
Lehota 109
IČO 50427270
- Marek Viršík
- v z. Mgr. Peter Cagala
09.05.2018
NZ 50/2019 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku1 kus žací stroj Kubota G23 a 1 kus žací stroj Kubota G26bezplatne07.05.201808.05.2018Lepšia Trnava občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Svrček
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
07.05.2018
K 43 ZmluvaModerovanie akcie Country deň, dňa 12.5.2018100,0004.05.201813.05.2018Ing. Jozef Gálik
Hospodárska 89
Trnava
- Ing. Jozef Gálik
- Ing. Martin Turčan
04.05.2018
K 42 ZmluvaSpolupráca pri organizovaní podujatia EKOFEST 20188900,0002.05.2018Morning Net s.r.o.
Pod Párovcami 7271/161
Piešťany
IČO 50977181
- Dušan Drobný
- Ing. Martin Turčan
04.05.2018
NZ 49/2019 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetkuVýpožička hnuteľných vecí: 2x žacie stroje Kubota G23, krovinorez Husqvarna 555 a kosačka LC 348 Vbezplatne27.04.201829.04.2018Lepšia Trnava občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Svrček
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
27.04.2018
K 41 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, White Melon250,0024.04.201813.08.2018Tomáš Köppl
Sereďská 47
Trnava - Modranka
- Tomáš Köppl
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 40 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Second Band150,0012.04.201805.07.2018Ing. Peter Stojka
Ulica Pavla Hlbinu 4
Trnava
- Ing. Peter Stojka
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 39 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Landfil200,0012.04.201802.07.2018Ivana Kovačicová
Cintorínska 414/13
Zeleneč
- Ivana Kovačicová
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 38 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Peter Petiar Lachký200,0012.04.201828.07.2018Peter Lachlý
Liptovský Peter 178
- Peter Lechký
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 37 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Graeme Mark & The Natives200,0012.04.201823.07.2018Ildikó Kraicová
Železná 2
Trnava
- Ildikó Kraicová
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 36 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Impaco Trio70,0012.04.201817.07.2018Tomáš Köppl
Sereďská 47
Trnava - Modranka
- Tomáš Köppl
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 35 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Kamión200,0012.04.201826.07.2018Mária Rabarová
Hlboká 23
Trnava
- Mária Rabarová
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 34 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Impaco Trio70,0012.04.201817.07.2018Ondrej Bašovský
Križovany nad Dudváhom 4
- Ondrej Bašovský
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 33 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Impaco Trio70,0012.04.201817.07.2018Juraj Adam
Námestie Slov. uč. tovarišstva
Trnava
- Juraj Adam
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 32 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Graeme Mark & The Natives60,0012.04.201821.08.2018Daniel Kravec
palárikova 12
Trnava
- Daniel Kravec
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 31 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Graeme Mark & The Natives60,0012.04.201821.08.2018Marián Radošovský
Nádražná 487/18
Leopoldov
- Marián Radošovský
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 30 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Graeme Mark & The Natives70,0012.04.201821.08.2018Juraj Adam
Námestie Slov. uč. tovarišstva
Trnava
- Juraj Adam
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 29 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Family Friend150,0012.04.201806.08.2018Martin Molnár
Vajanského 18
Trnava
- Martin Molnár
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 28 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Graeme Mark & The Natives60,0012.04.201821.08.2018Graeme Mark Donaldson
T. Tekela 6482/11
Trnava
- Graeme Mark Donaldson
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 27 ZmluvyUmelecký výkon - Leto na Korze, Blues Motheer In Law400,0012.04.201807.07.2018Anton Šidlík
Jána Sambucusa 2
Trnava
- Anton Šidlík
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 26 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Poetkyne Slzy200,0012.04.201828.08.2018Ľubomíra Dušaničová
Hlavná 37
Zeleneč
- Ľubomíra Dušaničová
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 25 ZmluvaUmelecký výkon Leto na Korze, Druhý dych150,0012.04.201816.07.2018Andrej Miko
A. Kubinu
Trnava
- Andrej Miko
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 24 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Lívia Doležalová Band150,0024.04.201807.08.2018Lívia Doležalová
Dvorníky 186
- Lívia Doležalová
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
K 23 ZmluvaUmelecký výkon - Leto na Korze, Ado Juráček200,0012.04.201804.08.2018Adrián Juráček
Narcisová 4
Bratislava
- Adrián Juráček
- Ing. Martin Turčan
27.04.2018
NZ48/2018 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetkuVýpožička hnuteľných vecí: Krovinoez 555, kosačka Husqvarna LC 348 V 2bezplatne26.04.201827.04.2018Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43
Trnava
IČO 35602619
- Igor Strýček
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
26.04.2018
K 21 ZmluvaUmelecký výkon - koncert hudobnej skupiny ŠIDLO na akcii Country deň 2018200,0025.04.201812.05.2018Dušan Zapalač
Horná Poruba 75
- Dušan Zapalač
- v z. Mgr. Peter Cagala
25.04.2018
Zmluva o poskytovaní služieb - servis výpočtovej techniky a správa počítačových sietíServis a údržba výpočtovej techniky, počítačovej siete a programového vybavenia, ktoré sú vlastníctvom SKaŠZMT6000,0025.04.201830.04.2019Mgr. Ján Kováč - TETIS
Vajanského 10
Trnava
IČO 40086534
- Mgr. Ján Kováč
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
25.04.2018
K 20 Zmluva o dieloVýtvarný návrh a realizácia diela písmena "A" v 9 metrovom nápise #TRNAVA150,0023.04.201828.04.2018Mgr. Art. Eva Šrubařová
Železná 2/A
Trnava
- Mgr. Art. Eva Šrubařová
- Ing. Martin Turčan
24.04.2018
K 19 Zmluva o dieloVýtvarný návrh a realizácia diela písmena "T" v 9 metrovom nápise #TRNAVA150,0023.04.201828.04.2018Mgr. art. Klaudia Šimuničová
Štúrova 420/4
Červeník
- Klaudia Šimuničová
- Ing. Martin Turčan
24.04.2018
K 18 Zmluva o dieloVýtvarný návrh a realizácia diela písmena "N" v 9 metrovom nápise #TRNAVA150,0023.04.201828.04.2018Zuzana Branišová
Bratislavská 30
Trnava
- Zuzana Branišová
- Ing. Martin Turčan
24.04.2018
NZ 47/2018 Zmluva č. 15/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánkabezplatne20.04.201820.05.2018Denné centrum Trnava-Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
24.04.2018
NZ 46/2018 Zmluva č. 14/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánkabezplatne19.04.201819.05.2018Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Klub kardiakov
Vančurova 1
Trnava
- Viera Podzimková
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
24.04.2018
NZ 45/2018 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetkuVýpožička hnuteľných vecí: 2x žacie stroje Kubota G23 a krovinorez Husqvarna 555bezplatne20.04.201822.04.2018Lepšia Trnava občianske združenie
Vajanského 6
Trnava
IČO 42292719
- Juraj Svrček
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
20.04.2018
NZ 44/2018 Nájomná zmluva č.13/P/2018Prenájom futbalových ihrísk v Športovom areáli, Rybníkova 16259,2018.04.201809.05.2018IAST SPORTS s.r.o.
Konopná 5
Chorvátsky Grob
IČO 47744693
- Dávid Vailing
- v z. Mgr.Miroslav Hrubý
20.04.2018
NZ 43/2018 Nájomná zmluva č.16/P/2018Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka15,0020.04.201824.04.2018VÍLA ELLA,s.r.o.
Karola Adlera 3
Bratislava
IČO 47542799
- Lenka Bagin
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
20.04.2018
K 17 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieKoncert DH Verešvan - Trnavské kultúrne leto400,0018.04.201819.08.2018Martin Lacheta
Bernolákova 566/46
Hlohovec
- Martin Lacheta
- Ing. Martin Turčan
18.04.2018
NZ 42/2018 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorou Mestskej športovej haly v Trnave3787,8017.04.201824.04.2018Arena Cafe s.r.o.
K Rieke 4
Nitra
IČO 47472316
- Martin Šikula
- vz.Mgr. Miroslav Hrubý
17.04.2018
ZoD 7/2018 Zmluva o dieloHlavná 17 - Obnova uličnej fasády na meštianskom dome27 970,0016.04.201830.06.2018Radoslav Lutzbauer
Jána Hajdóczyho 810/18
Trnava
IČO: 40085643
- Radoslav Lutzbauer
- Ing. Martin Turčan
16.04.2018
NZ 41/2018 Nájomná zmluva č. 12/P/2018Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka186,0009.04.201816.04.2018Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- vz. Peter Parák
- Ing. Martin Turčan
12.04.2018
K 16 Zmluva o podaní umeleckého výkonuKoncert hudobnej skupiny NÁVRAT na akcii Country deň 2018250,0010.04.201812.05.2018Ivan Uváčik
Špačince 553
- Ivan Uváčik
- Ing. Martin Turčan
11.04.2018
NZ 40/2018 Zmluva č. 11/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne09.04.201829.04.2018Výbor mestskej časti č. 6 Trnava-Modranka- Mgr. Agnesa Petková
- Ing. Martin Turčan
11.04.2018
NZ 39/2018 Zmluva č. 10/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne09.04.201813.04.2018Základná škola s materskou školou
Ulica Ivana Krasku 29
Trnava
IČO 36080829
- PaedDr. Adriana Jančichová
- Ing. Martin Turčan
11.04.2018