Zmluvy

Archív starších zmlúv nájdete na adrese nižšieČíslo zmluvy / Názov zmluvy Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy v € Dátum podpisu Dátum ukončenia účinnosti zmluvy Zmluvný partner Zmluvu podpísal Dátum zverejnenia
NZ 139/2018 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0014.11.201816.11.2018Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
14.11.2018
Zmluva o zabezpečení služieb reklamyPoskytnutie reklamy240,0009.11.201808.11.2019Európsky zoznam firiem s.r.o.
Farská 35
Nitra
IČO 46759581
- Žaneta Marková
- Ing. Martin Turčan
14.11.2018
K 126 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí 17. november - Pocta slobode120,0013.11.201817.11.2018Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
Ing. Martin Turčan14.11.2018
Z 6 Poistná zmluva č. 11-12921Poistenie úrazu, ktorý poistený návštevník utrpí počas návštevy Mestského zimného štadióna v Trnave na dobu neurčitúPoistné za jednu poistenú osobu na 1 deň je 0,07 €, za permanentrku je 2,5 % z jej hodnoty28.09.2018Union poisťovňa a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO 31322051
- Iveta Kučerová
- Ing. Martin Turčan
14.11.2018
NZ 138/2018 Nájomná zmluva č. 44/P/2018Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka186,0012.11.201829.11.2018Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- Miroslav Ohradka
- Ing. Martin Turčan
13.11.2018
NZ 137/2018 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly189,0009.11.201812.11.2018HOSPITALITY group s.r.o.
Na Hlinách 6925/16
Trnava
IČO 48289302
- Miroslav Fuller
- Ing. Martin Turčan
09.11.2018
NZ 136/2018 Zmluva č. 43/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánkabezplatne09.11.201824.11.2018Denné centrum Trnava-Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková
- Ing. Martin Turčan
09.11.2018
NZ 135/2018 Zmluva č. 41/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne25.10.201823.02.2019Denné centrum Trnava - Modranka
Dedinská 9
Trnava
- v z. A. Petková
- Ing. Martin Turčan
08.11.2018
NZ 134/2018 Zmluva č. 40/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne25.10.201829.12.2018Denné centrum Trnava - Modranka
Dedinská 9
Trnava
- v z. A. Petková
- Ing. Martin Turčan
08.11.2018
NZ 133/2018 Zmluva č. 35/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne07.11.201815.12.2018ŠK Komplet Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
- Ing. Július Gajarský
- Ing. Martin Turčan
07.11.2018
NZ 132/2018 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly100,0007.11.201810.11.2018Marina s.r.o.
Halenárska 13
Trnava
IČO 51255472
- Mária Hájiková
- Ing. Martin Turčan
07.11.2018
NZ 131/2018 ZmluvaVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch52,00 €/hod. za celý bazén22.10.201827.04.2019CS s.r.o.
Strojárenská 5487
Trnava
IČO 44101937
- Ing. Igor Baďura
- Ing. Martin Turčan
06.11.2018
Z - 5 Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov v objekte Mestského zimného štadióna1800,00 € + spotreba energií02.11.201826.11.2018V8 GROUP s.r.o.
Zelená ulica 2D/X5
Banská Bystrica
IČO 47693240
- Vladimír Baryshev
- Ing. Martin Turčan
06.11.2018
K 125 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Operné hviezdy - koncert, spev500,0005.11.201822.12.2018Mariana Hochelová
Hrebičov 227
- Mariana Hochelová
- Ing. Martin Turčan
06.11.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov v objekte meštiansky dom Trnava, Hlavná 17Úprava pôvodného znenia zmluvy31.10.2018Godot Projekt o.z.
Ulica Jiráskova 6038/15
Trnava
IČO 42286018
a Mladá Archa o.z.
Špačinská 23
Trnava
IČO 50333283
- Mgr. Jozef Lužák
- PhDr. Viera Žúborová, PhD.
- Ing. Martin Turčan
31.10.2018
Zmluva o dielo č. 12/2018Prekrytie chodníka medzi šatňami a hygienickými zariadeniami vybudovanými z prenosných kontajnerov v Športovom areáli na ul. J. Slottu14085,4131.10.201830.11.2018RESTORE s.r.o.
Šelpice 326
IČO 51226987
- Michal Vanák
- Ing. Martin Turčan
31.10.2018
ZmluvaReklamné služby - Základný balík240,0024.10.201823.10.2019Firmdatabaze s.r.o.
Eötvösa 3195/21
Komárno
IČO 45482497
- Gabriela Žaškovská
- Ing. Martin Turčan
26.10.2018
NZ 130/2018 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly25,0025.10.201803.11.2018Lýdia Polakovičová
Klčovany 326
Boleráz
IČO 34426884
- Lýdia Polakovičová
- Ing. Martin Turčan
25.10.2018
NZ 129/2018 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0024.10.201809.11.2018Katarína Lipčeyová
partizánska 442/85
Nitra
IČO 50160656
- Katarína Lipčeyová
- Ing. Martin Turčan
24.10.2018
NZ 128/2018 Zmluva 14/2018-19Využívanie Mestskej športovej haly na športové účely6,50 €/hod.23.10.201830.06.2019Občianske združenie FitKids Trnava
B. Smetanu 7
Trnava
IČO 50170481
- Jozef Filipek
- Ing. Martin Turčan
23.10.2018
NZ 127/2018 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly132,0022.10.201823.10.2018Stanislav Hanbálek
Sokolská 6
Bratislava
IČO 32130465
- Stanislav Hanbálek
- Ing. Martin Turčan
23.10.2018
Zmluva o dielo č. GF18256Zavedenie ochrany osobných údajov1604,4016.10.201819.03.2019SOMI Systems a.s.
Lazovná 69
Banská Bystrica
IČO 36041432
- Ing. Miroslav Maliniak
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
22.10.2018
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetkuVýpožička prenosného kancelárskeho kontajnerabezplatne22.10.201831.03.2019Stredisko sociálnej starostlivosti
Vl. Clementisa 51
Trnava
IČO 17639760
- JUDr. Vlastimil Očenáš
- Ing. Martin Turčan
22.10.2018
Kúpna zmluva č. Z201844554_ZVyvetvovacia reťazová píla - pre úsek údržby zelene890,4022.10.201831.10.2018Juraj Žákovský - INTEC
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
osoby poverené zastupovať v rámci EKS22.10.2018
NZ 126/2018 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly132,0019.10.201822.10.2018MŠ-SK s.r.o.
Hviezdoslavova 26
Žilina
IČO 46848771
- Štefan Šenkár
- Ing. Martin Turčan
19.10.2018
K 124 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Operné hviezdy - koncert, spev1000,0019.10.201822.12.2018Peter Mikuláš
Hutnícka 21
Bratislava
- Peter Mikuláš
- Ing. Martin Turčan
19.10.2018
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávokVzájomné započítanie pohľadávok24485,9118.10.201801.11.2018NEUschwendtner s.r.o.
Boriny 1528/35
Dunajská Streda
IČO 36252425
- Peter Neuschwendtner
- Ing. Martin Turčan
18.10.2018
NZ 125/2018 Zmluva č. 38/P/2018Výpožička nebytových priestorov kultúrneho domu Kopánkabezplatne10.10.201827.10.2018Denné centrum Trnava-Kopánka
Ľudová 14
Trnava
- Daniela Cepková
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
18.10.2018
K 123 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí 4 Adventné koncerty - koncert Dievčenský spevácky zbor a operní hostia129,6016.10.201822.12.2018Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan16.10.2018
K 122 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí 4 Adventné koncerty - koncert skupiny Horehronskí chlapci129,6016.10.201808.12.2018Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan16.10.2018
NZ 124/2018 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly540,0015.10.201821.10.2018Monikinetorty s.r.o.
Majcichov 626
IČO 47453567
- Monika Sisková
- Ing. Martin Turčan
15.10.2018
NZ 123/2018 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly v Trnave438,0012.10.201814.10.2018Zamenis s.r.o.
Horné Orešany 634
IČO 47079584
- Milan Kanya
- Ing. Martin Turčan
12.10.2018
K 121 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Operné hviezdy - koncert, klavír650,0012.10.201822.12.2018Branko Ladič
Štefánikova 33
Bratislava
- Branko Ladič
- v z. Mgr. Peter Cagala
12.10.2018
NZ 122/2018 Nájomná zmluva č. 22/P/2018Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka26,0008.10.201828.10.2018Organizačný výbor stretnutia 50-ročných jubilantov, obyvateľov Modranky- Roman Slávik
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
12.10.2018
NZ 121/2018 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly180,0011.10.201801.12.2018Sóri s.r.o.
Hlboká ul. 216/24
Trhová Hradská
IČO 50806726
- Judita Szemesová
- Ing. Martin Turčan
11.10.2018
K 120 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí 4 Adventné koncerty - koncert skupiny TRNKI129,6011.10.201802.12.2018Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Mgr. Miroslav Hrubý11.10.2018
NZ 120/2018 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly v Trnave10.10.201813.11.2018Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2
Trnava
IČO 3607913
- Mgr. Andrej Brník, Phd.
- Ing. Martin Turčan
10.10.2018
NZ 119/2018 Zmluva č. 37/P/2018Výpožička nebytových priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne09.10.201814.10.2018Výbor mestskej časti č. 6 Trnava - Modranka- Mgr. Agnesa Petková
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
10.10.2018
NZ 118/2018 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly180,0010.10.201826.10.2018Marina s.r.o.
Halenárska 13
Trnava
IČO 51255472
- Mária Hájiková
- Ing. Martin Turčan
10.10.2018
NZ 117/2018 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly250,0010.10.201825.10.2018Marina s.r.o.
Halenárska 13
Trnava
IČO 51255472
- Mária Hájiková
- Ing. Martin Turčan
10.10.2018
K -119 Zmluva o vzájomnej spolupráciVzájomná spolupráca pri organizovaní podujatia Trnavský piknik, dňa 14.10.201803.10.201814.10.2018Bronco n.o.
Františkánska 7
Trnava
IČO 45735549
- Matúš Hlinčík
- Ing. Martin Turčan
10.10.2018
K 118 Hromadná licenčná zmluva + dodatokUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Tradičný trnavský jarmok360,0007.09.201809.09.2018Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan10.10.2018
NZ 116/2018 Zmluva 13/2018-19Využívanie Mestskej športovej haly na športové účely1,50 €/hod./klubovňa28.09.201830.06.2019Klub zručných žien
Školská ul. 1
Trnava
IČO 42291607
- Renáta Kunková
- Ing. Martin Turčan
09.10.2018
NZ 115/2018 Nájomná zmluva č. 36/P/2018Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka20,0025.09.201821.10.2018Mgr. Rastislav Mráz
Šípová 7
Trnava
- v z. Terézia Piknová
- Ing. Martin Turčan
05.10.2018
K 117 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho používaniKoncert, spracovanie dramaturgie, scenár a zabezpečenie účinkujúcich, spev - Operné hviezdy1300,0004.10.201822.12.2018Mgr. Daniel Čapkovič
Horná Krupá 181
- Mgr. Daniel Čapkovič
- v z. Mgr. Peter Cagala
05.10.2018
K 116 Zmluva o spolupráciSpracovanie sprievodného slova a moderovanie koncertu Operné hviezdy200,0004.10.201822.12.2018Mgr. Jana Nunvářová
Opoj 346
- Mgr. Jana Nunvářová
- v z. Mgr. Peter Cagala
04.10.2018
NZ 114/2018 Zmluva 12/2018-19Využívanie Mestskej športovej haly na športové účely5,00 € / hod., 10,00 €/hod. - ostatné kategórie, 6,50 €/hod. - ZRTV tel.28.09.201830.06.2019Klub gymnastických športov Slávia Trnava
Rybníková 15
Trnava
IČO 45011893
- Mgr. Ján Novák
- Ing. Martin Turčan
03.10.2018
NZ 113/2018 Zmluva 11/2018-19Využívanie Mestskej športovej haly na športové účely7,50 €/hod. za 1 tréning. hodinu, 30,00 €/zápas, 0,90 €/hod. - posilovňa28.09.201830.06.2019Volejbalový oddiel Hit Trnava o.z.
Veterná 13
Trnava
IČO 37834487
- Mgr. Miloslav Duchoň
- vz. Mgr. Miroslav Hrubý
02.10.2018
NZ 112/2018 Zmluva 10/2018-19Využívanie Mestskej športovej haly na športové účely12,50 €/hod.28.09.201830.06.2019MBK AŠK Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 37984870
- Ing. juraj Lipták
- Ing. Martin Turčan
01.10.2018
NZ 111/2018 Zmluva /10/Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly132,0001.10.201804.10.2018Stanislav Hanbálek
Sokolská 6
Bratislava
IČO 32130465
- Stanislav Hanbálek
- vz. Mgr. Miroslav Hrubý
01.10.2018
NZ 110/2018 Zmluva /9/Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0001.10.201805.10.2018Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- vz. Mgr. Miroslav Hrubý
01.10.2018
Zmluva o nájme hnuteľného majetkuPrenájom stroja na úpravu ľadu (rolba) s príslušenstvom ZAMBONI 650 Electronic8280,0025.09.201831.12.2018SZĽH Infra s.r.o.
Trnavská cesta 27/B
Bratislava
IČO 51054825
- Mgr. Diana Kosová
- Ing. Martin Turčan
28.09.2018
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. 2/2018 - KZ, uzavretej dňa 22.05.2018Prenosné kontajnery - 3 ks pre ŠA J. Slottu v Trnave - predĺženie termínu dodania27.09.201812.10.2018NEUschwendtner, s.r.o.
Boriny 1528/35
Dunajská Streda
IČO: 36252425
- Peter Neuschwendtner
- Ing. Martin Turčan
27.09.2018
Kúpna zmluva číslo 3/2018Dodanie a zabudovanie plastového okna - pre Kino Hviezda150,0027.09.201831.10.2018REALTEC plus spol. s r.o.
Sladovnícka 21
Trnava
IČO 45430942
- Imrich Bačík
- Ing. Martin Turčan
27.09.2018
NZ 109/2018 Nájomná zmluva č. 34/P/2018Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka20,0020.09.201829.09.2018ŠK Komplet Trnava - Modranka
I. Krasku 33
Trnava - Modranka
IČO 42154456
- Ing. Július Gajarský
- Ing. Martin Turčan
26.09.2018
K115 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpeniaUsporiadanie koncertného vystúpenia Dano Heriban - Čosi úsmevné1500,0026.09.201824.10.2018HeDart s.r.o.
Muškátová 20
Svätý Jur
IČO 50036866
- Mgr. art. Daniel Heriban
- Ing. Martin Turčan
26.09.2018
NZ 108/2018 Zmluva 9/2018-19Využívanie Mestskej športovej haly na športové účely12,50 €/hod.24.09.201830.06.2019FC BULLS Trnava
Rybníková 15
Trnava
IČO 42289718
- Michal Halenár
- Ing. Martin Turčan
24.09.2018
K 114 ZmluvaVzájomná spolupráca pri zabezpečení a kompletnom organizovaní podujatia Medzinárodný a cappella festival ZOOM+8660,0018.09.201828.09.2018Vokálna skupina KRUHY
Veterná 13
Trnava
IČO 36092061
- MgA Lucia Duchoňová
- Ing. Martin Turčan
21.09.2018
Zmluva o výpožičke OPPaIP/197-79651/2018/LdVýpožička nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku, na Priemyselnej ulici17.09.201831.08.2019Mesto Trnava
Hlavná 1
Trnava
IČO 00313114
- JUDr. Peter Bročka, LL.M.
- Ing. Martin Turčan
20.09.2018
Z3 Nájomná zmluva Premium II. P2018/044Prenájom umývacieho stroja Scrubmaster B45 TB 43 - pre Mestský zimný štadión1562,619.09.201820.09.2019UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
Murgašova 922/50
Dubnica nad Váhom
IČO 35786078
- Václav Šupák
- Ing. Martin Turčan
19.09.2018
NZ 107/2018 ZmluvaVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch na dobu neurčitú13,00 €/hod.17.09.2018PERFORA spol. s r.o.
Trstínska cesta 19
Trnava
IČO 34136576
- Pavol Mesiarik
- Ing. Martin Turčan
19.09.2018
NZ 106/2018 ZmluvaVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch na dobu neurčitú13,00 €/hod.19.09.2018Ambulancia klinickej psychologie
Kapitulská 6
Trnava
IČO 37987194
- PhDr. Denisa Demovičová
- Ing. Martin Turčan
19.09.2018
K 113 Zmluva č. 7/MaMu/2018Zabezpečenie vystúpenia speváka Adama Ďuricu s kapelou na podujatí Adventné trhy, 30.11.20184600,0017.09.201830.11.2018Mandolina music s.r.o.
Sedmokrásková 2
Bratislava
IČO 48103471
- Daniela Riavová
- Ing. Martin Turčan
18.09.2018
NZ 105/2018 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly840,0017.09.201823.09.2018Party4you s.r.o.
Kochanovce 231
IČO 47392401
- Martin Miker
- Ing. Martin Turčan
17.09.2018
NZ 104/2018 Zmluva č. 33/P/2018Výpožička priestorov kultúrneho domu Modrankabezplatne06.09.201806.10.2018Denné centrum Trnava - Modranka
Dedinská 9
Trnava
- Marián Štrba
- Ing. Martin Turčan
17.09.2018
NZ 103/2018 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly v Trnave1715,0017.09.2018Náboženská spoločnosť Jehovovi Svedkovia
Pekná cesta 17
Bratislava
IČO 30845696
- Lee Nash
- Ing. Martin Turčan
17.09.2018
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 2/2018 - KZ, uzavretej dňa 22.05.2018Prenosné kontajnery - 3 ks pre ŠA J. Slottu v Trnave - predĺženie termínu dodania13.09.201830.09.2018NEUschwendtner, s.r.o.
Boriny 1528/35
Dunajská Streda
IČO: 36252425
- Peter Neuschwendtner
- Ing. Martin Turčan
13.09.2018
Dohoda o poskytovaní služieb reklamyReklamné služby - Hlavný balík243,6011.09.201810.09.2019Centrálny vestník organizácií s.r.o.
Dvorská 4/12
Komárno
IČO 46916903
- Krisztina Dráfyová
- Ing. Martin Turčan
12.09.2018
NZ 102/2018 Zmluva 8/2018-19Využívanie Mestskej športovej haly na športové účely12,50 €/hod.12.09.201830.06.2019CANDY klub, oddiel FBC 11 Trnava
Okružná ul. 12
Trnava
IČO 37994832
- Matej Vanta
- Ing. Martin Turčan
12.09.2018
NZ 101/2018 Dodatok č. 13 k nájomnej zmluve zo dňa 24.2.2006Úprava čl. VII. Podmienky upravujúce poskytovanie služieb spojených s prenájmom priestorov11.09.2018Mária Novotová
Mlynárska 40/34
Sereď
IČO 41708539
- Mária Novotová
- Ing. Martin Turčan
12.09.2018
NZ 100/2018 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly396,0011.09.201803.10.2018HOSPITALITY group s.r.o.
Komenského 214/4
Sučany
IČO 48289302
- Bc. Peter Brič
- Ing. Martin Turčan
12.09.2018
NZ 99/2018 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorou Mestskej športovej haly v Trnave11.09.201803.10.2018Univerzita sv Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu
Trnava
IČO 3607891
- Mgr. Andrej Brník, Phd.
- Ing. Martin Turčan
11.09.2018
K 112 Zmluva o výpožičkeVýpožička nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku, na Priemyselnej ulicispotreba energií podľa platného cenníka31.08.201831.08.2019Mesto Trnava
Hlavná 1
Trnava
IČO 00313114
- JUDr. Peter Bročka, LL.M.
- Ing. Martin Turčan
07.09.2018
K 111 ZmluvaUmelecký výkon - Rozlúčka s letom 2018 - 8.9.2018600,0007.09.201808.09.2018Silvia Soldanová
Hlboká 6441/25
Trnava
- Silvia Soldanová
- Ing. Martin Turčan
07.09.2018
K 110 Zmluva o umeleckom výkoneKoncert - Celeste Rizvana Buckingham - 7.9.20183108,0016.07.201807.09.2018Buckingham Entertainment Group s.r.o.
Štefana Králika 4
Bratislava
IČO 45288992
- Zarin Buckingham
- Ing. Martin Turčan
07.09.2018
K 109 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Rozlúčka s Letom 2018675,0003.09.201808.09.2018Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan06.09.2018
K 108 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Trnavčania Trnave - Oslavy 780. výročia90,0003.09.201807.09.2018Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan06.09.2018
NZ 98/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme CPTT-ON-2017/02580-038Úprava čl. III. nájomnej zmluvy zo dňa 18.12.201726,00 €/hod. za 1/2 bazéna a 52,00 €/hod. za celý bazén09.08.201831.12.2018Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
Bratislava
IČO 00151866
- plk. Ing. Ivan Durkot
- Ing. Martin Turčan
05.09.2018
NZ 97/2018 Zmluva /8/Užívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0005.09.201807.09.2018Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
05.09.2018
K 107 Zmluva č. PL-2018023Výlep plagátov20,0022.08.201807.09.2018Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára
Korzo BéluBartóka 7881
Dunajská Streda
IČO 00036561
- Mgr. Ildikó Ibolya
- Ing. Martin Turčan
03.09.2018
K 106 ZmluvaVzájomná spolupráca pri organizovaní podujatia Trnavský piknik27.08.201802.09.2018Bronco n.o.
Františkánska 7
Trnava
IČO 45735549
- Matúš Hlinčík
- Ing. Martin Turčan
03.09.2018
K 105 ZmluvaSprostredkovanie a uskutočnenie koncertu skupiny BABY BAND, 5.12.20181558,0027.08.201805.12.2018Divadlo na kolesách o.z.
Kozmonautou 13
Svätý Jur
IČO 42050171
- Mgr. art. Martina Jelenová
- Ing. Martin Turčan
03.09.2018
K 104 ZmluvaUmelecký výkon - Trnavčania Trnave - Allan Mikušek band, 7.9.20181800,0027.08.201807.09.2018Allan Mikušek
Coburgova 14
Trnava
- Allan Mikušek
- Ing. Martin Turčan
03.09.2018
NZ 96/2018 Zmluva 7/2018-19Využívanie Mestskej športovej haly na športové účely12,50 €/hod.24.08.201830.06.2019Klub RTVŠ AJA
Rybníková 15
Trnava
IČO 34007121
- Lýdia Čajková
- Ing. Martin Turčan
03.09.2018
NZ 95/2018 Zmluva 6/2018-19Využívanie Mestskej športovej haly na športové účely6,50 €/hod.21.08.201830.06.2019Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Kalinčiakova 47
Trnava
IČO 37849948
- Viera Nebylová
Dušan Nebyla
- Ing. Martin Turčan
03.09.2018
NZ 94/2018 ZmluvaVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch14,00 €/hod. za 2 dráhy28.08.201818.06.2019Súkromná základná škola BESST
Limbová 3
Trnava
IČO 42165393
- Ing. Katarína Ondreičková
- Ing. Martin Turčan
03.09.2018
NZ 93/2018 ZmluvaVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch30,00 €/hod. za 1 dráhu17.08.201829.06.2019Klub Kvapka s.r.o.
Milkina 2
Trnava
IČO 36364207
- Blanka Krajčovičová
- Ing. Martin Turčan
03.09.2018
NZ 92/2018 ZmluvaVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch52,00 €/hod. za celý bazén22.08.201819.12.2018Asociácia športu PSA Trnava
PCA Slovakia s.r.o.
Automobilová ulica 1
Trnava
IČO 30858933
- Mgr. Martinka Potkányová
- Ing. Martin Turčan
03.09.2018
K 103 Zmluva o spolupráciTradičný trnavský jarmok - Koordinácia účinkujúcich v kultúrnomh programe na pódiu - Trojičné námestie330,0031.08.201809.09.2018Ján Kaločaj
Budatínska 3
Bratislava
- Ján Kaločaj
- Ing. Martin Turčan
31.08.2018
K 102 Zmluva o spolupráciTradičný trnavský jarmok - Zabezpečenie prác v mestskom rozhlase192,0031.08.201809.09.2018Nina Kotlebová
Dúhová 33
Trnava
- Nina Kotlebová
- Ing. Martin Turčan
31.08.2018
NZ 91/2018 Dodatok č. 18 k nájomnej zmluve zo dňa 29.10.2007Zmena konateľov a úprava nájomnéhov dodatku31.08.201831.08.2019ART CLUB, s.r.o.
Hviezdoslavova 3
Trnava
IČO: 36830828
- Róbert Horák
- Ing. Martin Turčan
31.08.2018
K 101 ZmluvaUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert70,0023.08.201809.09.2018Juraj Raši
Kpt. Nálepku 1007/4
Liptovský Mikuláš
- Juraj Raši
- Ing. Martin Turčan
23.08.2018
K 100 ZmluvaUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert70,0021.08.201809.09.2018Marek Taraj
Ružomberská 16
Bratislava
- Marek Taraj
- Ing. Martin Turčan
21.08.2018
Zmluva č. 285340 o dodávke vody z verejného vodovoduZmluva o dodaní pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - pre Mestský zimný štadión17.08.2018Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484
Ing. Julie Kováčová
Ing. Martin Turčan
21.08.2018
K 99 Zmluva"Folklórna škola tancov DO VYSOKA z poník a Čardáš z Tekova" - Trnavská brána 2018150,0017.08.201818.08.2018Mgr. art. Martin Urban, PhD.
SNP 124
Zvolenská Slatina
- Mgr. art. Martin Urban, PhD.
- Ing. Martin Turčan
17.08.2018
NZ 90/2018 Nájomná zmluva č. 32/P/2018Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka186,0014.08.2018Miroslav Ohradka
Skalité 514
IČO 41359551
- Miroslav Ohradka
- Ing. Martin Turčan
17.08.2018
NZ 89/2018 ZmluvaVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch26,00 €/hod. za 4 dráhy17.08.201830.06.2019Triatlon Team Trnava
IČO 45011729
- Silvia Blahová
- Ing. Martin Turčan
17.08.2018
K 98 ZmluvaVzájomná spolupráca pri zabezpečení a kompletnom zrealizovaní podujatia Stredovek pod hradbami18388,0016.08.201808.09.2018Martin Tibenský
Odbojárska 29
Trnava
IČO 51443511
- Mgr. Martin Tibenský, PhD.
- Ing. Martin Turčan
16.08.2018
K97 ZmluvaUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert cimbalovej kapely, 9.9.2018400,0015.08.201809.09.2018Vladimír Polakovič
Dolné Dubové 34
- Vladimír Polakovič
- Ing. Martin Turčan
15.08.2018
K 96 ZmluvaUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert Miloš Biháry and Funk Brothers, 9.9.2018160,0015.08.201809.09.2018Miloš Biháry
Golianova 22
Trnava
- Miloš Biháry
- Ing. Martin Turčan
15.08.2018