Zmluvy

Archív starších zmlúv nájdete na adrese nižšieČíslo zmluvy / Názov zmluvy Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy v € Dátum podpisu Dátum ukončenia účinnosti zmluvy Zmluvný partner Zmluvu podpísal Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo 8/2019Športový areál Modranka - Etapa II. - Fitness zóna98498,2219.09.201915.12.2019Intersystém EU s.r.o.
Dukelská 295/34
Bytča
IČO 46186123
- Ing. Mária Weberová
- Ing. Martin Turčan
19.09.2019
Z 9 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorovKrátkodový prenájom nebytového priestoru v objekte MZŠ36,0017.09.201927.09.2019HK Trnava
Spartakovská 1/B
Trnava
IČO 36088960
- Mgr. Adriana Hosťovecká
- Ing. Martin Turčan
17.09.2019
Z 8 Zmluva o využívaní MZŠ Trnava na športové účelyVyužívanie Mestského zimného štadióna na športové účely v dohodnutých termínochpodľa zmluvy17.09.201930.06.2020Korčuliarsky klub Trnava
Spartakovská 1/B
Trnava
IČO 36082775
- Peter Pejkovič
- Ing. Martin Turčan
17.09.2019
Z 7 Zmluva o využívaní MZŠ Trnava na športové účelyVyužívanie Mestského zimného štadióna na športové účely v dohodnutých termínochpodľa zmluvy17.09.201930.06.2020HK Trnava
Spartakovská 1/B
Trnava
IČO 36088960
- Mgr. Adriana Hosťovecká
- Ing. Martin Turčan
17.09.2019
NZ 80/2019 Zmluva 8/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch12,50 €/hod.16.09.2019Volejbalový oddiel Hit Trnava o.z.
Veterná 13
Trnava
IČO 37834487
- Mgr. Miloslav Duchoň
- Ing. Martin Turčan
17.09.2019
NZ 81/2019 Zmluva 7/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch12,50 €/hod.; 1,50 €/hod - posilovňa12.09.201930.06.2020MBK AŠK Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 37984870
- Ing. Juraj Lipták
- Ing. Martin Turčan
16.09.2019
K-104 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Ttrnavský piknik30.08.201901.09.2019Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
Ing. Martin Turčan16.09.2019
Z 6 Kúpna zmluvaSvetelná tabuľa SU7502 LED - pre Mestský zimný štadión3932,4005.09.201920.09.2019Peter Pejkovič - EKO REKREA
Priemyselná 5
Trnava
IČO 33211752
- Peter Pejkovič
- Ing. Martin Turčan
16.09.2019
NZ 79/2019 Zmluva 6/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch5,00 €/hod. - školy; 10,00 €/hod. - ostatné kategórie; 6,50 €/hod. ZRTV tel.11.09.201931.08.2020Klub gymnastických športov Slávia Trnava
Rybníková ul. 15
Trnava
IČO 45011893
- Mgr. Ján Novák
- Ing. Martin Turčan
16.09.2019
Zmluva o dielo č. 9/2019Rekonštrukcia Mestskej veže - Štruktúrovaná kabeláž a kamerový systém13902,7411.09.201930.11.2019ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.
Koniarekova 20
Trnava
IČO: 36703176
- Ing. Tomáš Horváth
- Ing. Martin Turčan
11.09.2019
NZ 78/2019 Zmluva 5/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch10,00 €/hod.09.09.201930.06.2020Exerceo klub o.z.
Čajkovského ul. 46
Trnava
IČO 42286131
- Peter Péchy
- Ing. Martin Turčan
09.09.2019
NZ 77/2019 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej halybezplatne06.09.2019Vladimír Halán
A. Kubínu 3202/24
Trnava
IČO 50965751
- Vladimír Halán
- Ing. Martin Turčan
09.09.2019
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 07/2005 o obstaraní činnosti bezpečnostnotechnickej službyUkončenie zmluvy o dielo č. 07/200505.09.201915.09.2019Iveta Jakubovská - I&J
Veterná 6559/36
Trnava
IČO 41696913
- Iveta Jakubovská
- Ing. Martin Turčan
06.09.2019
NZ 76/2019 Zmluva 4/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch5,00 €/hod.03.09.201930.06.2020Občianske združenie Sahadža joga Slovensko
Kvetná ul. 14
Zohor
IČO 30847257
- Anna Tothová
- Ing. Martin Turčan
04.09.2019
NZ 75/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0004.09.201912.09.2019Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
04.09.2019
NZ 74/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly220,0004.09.201920.09.2019Katarána Lipčeyvá
Partizánska 442/85
Nitra
IČO 50160656
- Katarána Lipčeyvá
- Ing. Martin Turčan
04.09.2019
NZ 73/2019 Asociácia športu PSA TrnavaVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch52,00 €/hod. / celý bazén04.09.201918.12.2019Asociácia športu PSA Trnava
PCA Slovakia s.r.o.
Automobilová ulica 1
Trnava
IČO 30858933
- Mgr. Martinka Potkányová
- Ing. Martin Turčan
04.09.2019
NZ 72/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch2,60 €/hod. / 2 dráhy28.08.2019Liga zdravia Slovensko
občianske združenie
Ferka Urbánka 3675/1
Trnava
IČO 42293219
- Vilma Houbová
- Ing. Martin Turčan
03.09.2019
NZ 71/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch30,00 €/hod. / 1 dráha28.08.201919.06.2020Klub Kvapka s.r.o.
Milkina 2
Trnava
IČO 36364207
- Blanka Krajčovičová
- Ing. Martin Turčan
03.09.2019
NZ 70/2019 Zmluva o nájme krátkodobých nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov12,0030.08.201901.09.2019KešKim s. r. o.
Na hlinách 6944/34
Trnava
IČO 47172461
- Bc. Marek Kriš
- vz. Mária Morvayová
30.08.2019
NZ 69/2019 Nájomná zmluva č. 24/P/2019Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka20,4014.05.201912.10.2019Mgr. Mária Jamborová
Ulica Tichá 19
Trnava
- Mgr. Mária Jamborová
- Ing. Martin Turčan
28.08.2019
NZ 68/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch60,00 €/hod. / 4 dráhy28.08.201930.06.2020Triatlon Team Trnava
Mozartova 6
Trnava
IČO 45011729
- Silvia Blahová
- Ing. Martin Turčan
28.08.2019
NZ 67/2019 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly225,0027.08.201931.08.2019Mário Balažovič
Zelenečská ul. 2700/67
Trnava
IČO 47860600
- Mário Balažovič
- Ing. Martin Turčan
28.08.2019
NZ 66/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch7,00 €/hod. / 1 dráha28.08.201916.06.2020Súkromná základná škola BESST
Limbová 3
Trnava
IČO 42165393
- Mgr. Anna Martišovičová
- Ing. Martin Turčan
28.08.2019
K 103 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Tradičný trnavský jarmok360,0027.08.201908.09.2019Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan27.08.2019
K 102 Zmluva o spolupráciZabezpečenie prác v mestskom rozhlase počas akcie Tradičný trnavský jarmok192,0027.08.201908.09.2019Nina Kotlebová
Trnava
- Nina Kotlebová
- Ing. Martin Turčan
27.08.2019
NZ 65/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch26,00 €/hod. pre dve dráhy23.08.201930.09.2019PERFORA spol. s r.o.
Trstínska cesta 19
Trnava
IČO 34136576
- Pavol Mesiarik
- Ing. Martin Turčan
23.08.2019
NZ 64/2019 Zmluva 3/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch7,50 €/ hod. ; posilovňa 3,00€/hod.22.08.201930.06.2020HBC club Trnava
Rybníková 15
Trnava
IČO 42286115
- Ing. Ján Lukačovič
- Ing. Martin Turčan
22.08.2019
K 101 Zmluva o spolupráciSpolupráca pri organizoavaní Tradičného trnavského jarmoku340,0022.08.201908.09.2019Ján Kaločaj
Budatínska
Bratislava
- Ján Kaločaj
- Ing. Martin Turčan
22.08.2019
Zmluva o dodávke plynuDodávka plynu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1podľa cenového rozhodnutia ÚRSO20.08.201931.12.2020MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany
IČO 35743565
- Martin Ondko
Ing. Lukáš Moravčík
- Ing. Martin Turčan
20.08.2019
K 91 Zmluva o spolupráciAdministratívne práce - spolupráca pri organizovaní festivalu Trnavská brána200,0002.08.201918.08.2019Kristína Petrovičová
Bučany
- Kristína Petrovičová
- Ing. Martin Turčan
06.08.2019
NZ 63/2019 Zmluva 2/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch6,50 €/hod.15.08.201930.06.2020Karate klub SLOVŠPORT Trnava o.z.
Rybníková ul. č. 15
Trnava
IČO 30997933
- Renáta Gašparovičová
- Ing. Martin Turčan
15.08.2019
K 100 Zmluva o spolupráciSpolupráca na Medzinárodnom folklórnom festivale Trnavská brána 201950,0013.08.201918.08.2019Kristína Polachová
Skalica
- Kristína Polachová
- Ing. Martin Turčan
14.08.2019
K 99 Zmluva o spolupráciSpolupráca pri organizovaní Medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána 201950,0013.08.201918.08.2019Tereza Weisová
Brezno
- Tereza Weisová
- Ing. Martin Turčan
14.08.2019
K 98 Zmluva o spolupráciSpolupráca na Medzinárodnom folklórnom festivale Trnavská brána 2019140,0012.08.201918.08.2019Ferdinad Mak
Trnava
- Ferdinand Mak
- Ing. Martin Turčan
12.08.2019
K 97 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Trnavská brána12.08.201918.08.2019Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan12.08.2019
K 96 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Kino pod Hviezdami70,0009.08.201910.08.2019Juraj Vadkerti
Trnava
- Juraj Vadkerti
- v z. Mária Morvayová
09.08.2019
K 94 Zmluva č. 02/K/PM/2019 o poskytnutí účelovej dotáciePoskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu Trnavská brána3000,0005.08.201901.12.2019Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
Trnava
IČO 37836901
- Mgr. Jozef Viskupič
- v z. Mária Morvayová
06.08.2019
K 93 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Kino pod Hviezdami100,0002.08.201910.08.2019Marek Zelina
Trnava
- Marek Zelina
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
02.08.2019
K 92 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Kino pod Hviezdami70,0002.08.201904.08.2019Pavol Šeliga
Bratislava
- Pavol Šeliga
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
02.08.2019
K 90 Zmluva o spolupráciSpolupráca - moderovanie - Medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána 2019350,0002.08.201918.08.2019Mgr. Jana Nunvářová
Opoj
- Mgr. Jana Nunvářová
- Mgr. Miroslav Hrubý
02.08.2019
K 89 Zmluva o spolupráciSpolupráca na Medzinárodnom folklórnom festivale Trnavská brána 2019150,0002.08.201918.08.2019Anna Šimončičová
Trnava
- Anna Šimončičová
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
02.08.2019
K 88 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers60,0031.07.201903.08.2019Jakub Valiček
Bratislava
- Jakub Valiček
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
01.08.2019
K 87 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers60,0031.07.201903.08.2019Marek Taraj
Bratislava
- Marek Taraj
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
01.08.2019
K 86 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers180,0031.07.201903.08.2019Miloš Biháry
Trnava
- Miloš Biháry
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
01.08.2019
K 85 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers50,0031.07.201903.08.2019Dominika Debnárová
Senec
- Dominika Debnárová
- v z. Mgr. Miroslav Hruby
01.08.2019
NZ 62/2019 Nájomná zmluva č. 22/P/2019Prenájom časti nebytových priestorov Hlavná 17300,0001.08.201905.08.2019HITCHHIKER FILMS s.r.o.
Kollárovo námestie 19
Bratislava
IČO 35865148
- Patrick Horváth
- Mgr. Miroslav Hrubý
01.08.2019
NZ 61/2019 Zmluva č. 23/P/2019Výpožička priestoru v areáli Kúpaliska Kamenný mlynbezplatne01.08.201923.08.2019Cuninková Oľga
Poľovnícka 62
Biely Kostol
- Oľga Cuninková
- Mgr. Miroslav Hrubý
01.08.2019
K 84 Zmluva o spolupráciAnimačné práce na programe Kinderšúl50,0031.07.201917.08.2019Dáša Kupčíková
A. Sládkovičova 3
Trnava
- Dáša Kupčíková
- Ing. Martin Turčan
01.08.2019
K 83 Zmluva o spolupráciSprievodcovská činnosť počas festivalu Trnavská brána250,0031.07.201918.08.2019Ing. Erika Balážová
Suchovská 2
Trnava
- Ing. Erika Balážová
- Ing. Martin Turčan
31.07.2019
K 82 Contract#: MWI/C19-000288Vystúpenie na akcii Trnavský jazzyk17500,0015.05.201902.08.2019MUSIC WORKS INTERNATIONAL
34 Gould Street #207
Reading, MA 01867 - USA
- Deidra Levasseur
- Ing. Martin Turčan
25.07.2019
K-81 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Trnavský jazzyk 2019, Fats jazz band950,0022.07.201901.08.2019SWINGMÁNIA
Šancová 61
Bratislava
IČO 48484750
- Mgr. Jana Fančovič Dekánková
- Ing. Martin Turčan
25.07.2019
K 80 Zmluva o zapožičaní nástrojaZapožičanie pianína Petrof mod. K 114150,0022.07.201902.08.2019Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského
Štefánikova 2
Trnava
- PaedDr. Gabriel Kalapoš
- Ing. Martin Turčan
25.07.2019
Zmluva o dielo 6/2019Hydroizolácia strechy Mestskej plavárne Zátvor nad bazénovou halou16085,0519.07.201922.09.2019KPS izolácie spol. s r.o.
Opatovská 113/184
Trenčín
IČO 36351121
- Ing. Jozef Hoblík
- Ing. Martin Turčan
19.07.2019
K 79 Zmluva č. 02/PV/2019 o poskytnutí účelovej dotácieDotácia na realizovanie projektu Trnavský jazzyk5000,0017.07.201931.12.2019Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
Trnava
IČO 37836901
- Mgr. Jozef Viskupič
- Ing. Martin Turčan
17.07.2019
NZ 60/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0017.07.201909.08.2019Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
17.07.2019
NZ 59/2019 Zmluva 1/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch7,00 €/hod.15.07.201930.06.2020KLUS - klub ľudí usilujúcich o triezvosť Trnava
Rybníková 15
Trnava
IČO 42156106
- Ľubomír Janáč
- Ing. Martin Turčan
17.07.2019
K 78 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - proma Frajdej vol. 1 a vol. 2 2019 / Trnava Songwrithes circle600,0009.07.201919.07.2019Karolína Považanová
Špačince
- Karolína Považanová
- Ing. Martin Turčan
16.07.2019
K 77 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / gemini200,0002.07.201909.07.2019Martin Molnár
Trnava
- Martin Molnár
- Ing. Martin Turčan
02.07.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S17T600316Zmena identifikačných údajov17.06.2019FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
- Ing. Eva Mikulášiová
Ing. Jaroslav Cintavý
- Ing. Martin Turčan
28.06.2019
K 76 Zmluva o vzájomnej spolupráciSpolupráca pri organizovaní podujatia Otvorenie kultúrneho leta24.06.201929.06.2019Herbert Essentials s.r.o.
Štefánikova 3
Trnava
IČO 47466120
- Mário Marko
- Ing. Martin Turčan
27.06.2019
K 75 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert Ľubo Virág1500,0025.06.201908.09.2019Ľubomír Virág
Šoporňa
- Ľubomír Virág
- Ing. Martin Turčan
25.06.2019
K 74 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuVystúpenie skupiny Helenine oči - Tradičný trnavský jarmok2500,0025.06.201906.09.2019MIHALSON s.r.o.
Mukačevská 29
Prešov
IČO 47739843
- Martin Mihalčín
- Ing. Martin Turčan
25.06.2019
K 73 Zmluva o spolupráciOrganizačné práce počas Medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána 2019600,0024.06.2019Ing. Ivona Táčovská
Trnava
- Ing. Ivona Táčovská
- Ing. Martin Turčan
24.06.2019
K 72 Zmluva o spolupráciSpolupráca pri organizovaní Medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána 2019500,0024.06.201918.08.2019Jozef Stacho
Dechtice
- Jozef Stacho
- Ing. Martin Turčan
24.06.2019
K 71 Zmluva o dieloOrganizačné práce - Medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána 2019500,0024.06.201918.08.2019Mgr. Anna Pekárová
Trnava
- Anna Pekárová
- Ing. Martin Turčan
24.06.2019
K 70 Zmluva o spolupráciSpolupráca pri organizovaní Medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána 2019550,0024.06.201918.08.2019Mgr. Stanislava Borisová
Bučany
- Stanislava Borisová
- Ing. Martin Turčan
24.06.2019
K 69 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert h.s. Gipsy Elegance900,0024.06.201907.09.2019Tomáš Polakovič
Trnava
- Tomáš Polakovič
- Ing. Martin Turčan
24.06.2019
K 68 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert h.s. LIBIDO400,0024.06.201906.09.2019Mário Gajarský
Vlčkovce
- Mário Gajarský
- Ing. Martin Turčan
24.06.2019
K 67 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert h.s. GOCNOG300,0024.06.201907.09.2019Stanislav Glasa
Cífer
- Stanislav Glasa
- Ing. Martin Turčan
24.06.2019
K 66 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert cimbalovej kapely500,0024.06.201908.09.2019Vladimír Polakovič
Dolné Dubové
- Vladimír Polakovič
- Ing. Martin Turčan
24.06.2019
K 65 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert h.s. BREAKERS500,0024.06.201906.09.2019Ing. arch. Marian Remenár
Trnava
- Ing. arch. Marian Remenár
- Ing. Martin Turčan
24.06.2019
K 64 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert h.s. Graeme Mark & The, 6.9.2019125,0020.06.201906.09.2019Marián Radošovský
Trnava
- Marián Radošovský
- Ing. Martin Turčan
21.06.2019
K 63 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert h.s. Graeme Mark & The, 6.9.2019125,0020.06.201906.09.2019Daniel Kravec
Trnava
- Daniel Kravec
- Ing. Martin Turčan
21.06.2019
K 62 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert h.s. Graeme Mark & The, 6.9.2019125,0020.06.201906.09.2019Graeme Mark Donaldson
Tnava
- Graeme Mark Donaldson
- Ing. Martin Turčan
21.06.2019
K 61 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Tradičný trnavský jarmok - koncert h.s. Graeme Mark & The, 6.9.2019125,0020.06.201906.09.2019Juraj Adam
Trnava
- Juraj Adam
- Ing. Martin Turčan
21.06.2019
NZ 58 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch26,00 €/hod. pre dve dráhy20.06.201912.05.2020Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
Hornopotočná 2
Trnava
IČO 31825249
- prof.doc.JUDr. Marek Šmid, PhD.
- Ing. Martin Turčan
20.06.2019
NZ 57/2019 Nájomná zmluva 21/P/2019Prenájom futbalových ihrísk v Športovom areáli, Rybníková 16720,0019.06.201922.06.2019Futsalový klub ŠK Prednádražie
Oskára Čepena 3
Trnava
IČO 36082538
- Mgr. Martin Michalík
- Ing. Martin Turčan
20.06.2019
NZ 56/2019 Nájomná zmluvaPrenájom časti pozemku Kúpaliska Kamenný mlyn2555,0019.06.201931.08.2019Companies Services s.r.o.
Staromestská 6D
Bratislava
IČO 51338190
- Daniel Meliš
- Ing. Martin Turčan
19.06.2019
K 60 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Proma Frajdej vol.2 2019 / Beans and Bullets250,0018.06.201919.07.2019Michal Mandák
Trnava
- Michal Mandák
- Ing. Martin Turčan
19.06.2019
Z 5 Zmluva č. 17/2019/T04Prevádzkovanie trafostanice - pre Mestský zimný štadión5998,8018.06.201930.06.2020ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
Bratislava I
IČO 36677281
- Ing. Nikoleta Krecháčová
Branislav Vido
- Ing. Martin Turčan
18.06.2019
K 59 Zmluva o spolupráciSpolupráca pri organizovaní 2 divadelných predstavení STALKER5800,0018.06.201924.06.2019TEATRO TATRO Štúdio
Nová 8
Nitra
IČO 50479989
- Ondrej Spišák
- Ing. Martin Turčan
18.06.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci uzatvorenej dňa 12.12.2018Zmena prílohy č. 1 Zmluvy o spolupráci17.06.2019Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
Bratislava
IČO 48059528
- Miroslav Grožaj
- Ing. Martin Turčan
17.06.2019
K 58 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / JR Crew350,0013.06.201919.07.2019Jaroslav Remenár
Biely Kostol
- Jaroslav Remenár
- Ing. Martin Turčan
17.06.2019
K 57 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Proma Frajdej / The Wilderness350,0014.06.201919.07.2019Denis Bango
Trnava
- Denis Bango
- Ing. Martin Turčan
17.06.2019
K 56 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Trnavský piknik120,0017.06.201923.06.2019Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
Ing. Martin Turčan17.06.2019
K 55 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Trnavský jazzyk 2019, 30.7.2019650,0004.06.201931.07.2019Tibor Feledi
Bratislava
- Tibor Feledi
- Ing. Martin Turčan
17.06.2019
K 54 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Trnavský jazzyk 2019, 30.7.2019170,0004.06.201930.07.2019Michal Šelep
Spišská Belá
- Michal Šelep
- Ing. Martin Turčan
17.06.2019
K 53 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Trnavský jazzyk 2019, 30.7.2019340,0004.06.201930.07.2019Lucia Lužanská, Mgr.art
Bratislava
- Lucia Lužanská, Mgr.art
- Ing. Martin Turčan
17.06.2019
K 52 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Trnavský jazzyk 2019, 30.7.2019170,0004.06.2019Igor Sabo
Bratislava
- Igor Sabo
- Ing. Martin Turčan
17.06.2019
K 51 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Trnavský jazzyk 2019, 30.7.2019170,0004.06.201930.07.2019Valér Miko
Bratislava
- Valér Miko
- Ing. Martin Turčan
17.06.2019
K 50 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Trnavské kultúrne leto451,2012.06.201924.08.2019Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
Ing. Martin Turčan13.06.2019
K 49 Zmluva o vzájomnej spolupráciVzájomná spolupráca pri zabezpečovaní a kompletnom organizovaní sprievodného programu Stredovek pod hradbami18388,0012.06.201907.09.2019Martin Tibenský
Odbojárska 29
Trnava
IČO 51443511
- Martin Tibenský
- Ing. Martin Turčan
12.06.2019
K 48 Zmluva o sprostredkovaní predaja vstupeniek číslo 7/2019Predaj vstupeniek na podujatie SĽUK - 70 rokov5% z predaja vstupeniek05.06.201902.09.2019Trnava Tourism
Hospodárska 33
Trnava
IČO 42288924
- Ing. Michaela Potočárová
Michal Praj
- Ing. Martin Turčan
12.06.2019
NZ 54/2019 Nájomná zmluvaPrenájom časti pozemku Kúpaliska Kamenný mlyn1922,4007.06.201931.08.2019MEDIAFLASH s.r.o.
Bernolákova 2
Trnava
IČO 45943826
- Ivan Novotný
- Ing. Martin Turčan
11.06.2019
NZ 54/2019 Nájomná zmluvaPrenájom časti pozemku Kúpaliska Kamenný mlyn4801,2110.06.201931.08.2019KešKim s.r.o.
Na hlinách 6944/34
Trnava
IČO 47172461
- Bc. Marek Kriš
- Ing. Martin Turčan
11.06.2019
K 47 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Jorg Danielsen & Juraj Schweigert /AT, SK/250,0006.06.201919.08.2019Juraj Schweigert
Bratislava
- Juraj Schweigert
- Ing. Martin Turčan
07.06.2019
K 46 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Kriston450,0006.06.201929.08.2019Stanislav Počaji
Kvetoslavov
- Stanislav Počaji
- Ing. Martin Turčan
07.06.2019
K 45 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Family Friend200,0006.06.201908.08.2019Martin Molnár
Trnava
- Martin Molnár
- Ing. Martin Turčan
07.06.2019
NZ 53/2019 Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov Mestskej športovej halyPrenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly v Trnavebezplatne06.06.201907.06.2019DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže
FESTIVAL LUMEN-projekt Domky
Jána Hlubíka 11
Trnava
IČO 317892180005
- Ing. Mgr. Ján Holubčík
- Ing. Martin Turčan
06.06.2019