Nezaradené

Oplotenie športového areálu Slávia Trnava

Mesto Trnava a Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje verejnosti, že v priebehu decembra 2019 sa v športovom areáli Slávia Trnava uskutočňujú stavebné práce, ktorých výsledkom bude oplotenie celého areálu.

Touto cestou sa vyvíja snaha ku kvalitnejšiemu zabezpečeniu areálu, keďže v poslednom období tu boli preinvestované značné finančné prostriedky. Je v záujme Mesta Trnava, aby sa tento športový areál zachoval v čo najlepšej kvalite po dlhú dobu.

V priebehu jarných mesiacov, po dokončení všetkých stavebných prác spojených s oplotením areálu, sa začne v nočných hodinách areál Slávie Trnava uzamykať. O presných časoch uzamykania budeme verejnosť v dostatočnom predstihu informovať.

Zároveň by sme radi upozornili na zvýšenú pozornosť osôb, ktoré sa pohybujú v bezprostrednej blízkosti stavebných prác.

0 Comments