Nezaradené

Dočasne obmedzenie prevádzky športovísk a kultúrnych zariadení

Oznamujeme, že s účinnosťou od 16.03.2020 do odvolania bude fungovať Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v obmedzenom režime.

Z dôvodu prevencie pred šírením nákazlivých chorôb budú uzatvorené všetky športoviská, ktoré prevádzkuje SKaŠZ (ako napríklad Mestská športová hala, Mestská krytá plaváreň, Mestský zimný štadión, Športový areál Slávia Trnava, Športový areál „Lokomotíva Trnava“, Areál Zdravia Modranka, ihrisko Mozartova a ostatné).

Rovnako budú uzatvorené všetky kultúrne zariadenia, ktoré prevádzkuje SKaŠZ (Kino Hviezda, Mestský amfiteáter, Kultúrny dom Modranka, Kultúrny dom Kopánka).

Zároveň žiadame všetkých, aby dočasne upustili od využívania detských ihrísk určených pre verejnosť (ako napríklad Detské ihrisko Beethovenova ulica), ktoré nie sú oplotené a z daného dôvodu nie je možné zamedziť vstup do týchto priestorov.

Centrála na Hlavnej 17, Trnava bude taktiež pre verejnosť uzatvorená, všetky požiadavky budú vyriešené telefonicky, resp. prostredníctvom e-mailov.

O opätovnom sprístupnení všetkých zariadení vás budeme informovať.

0 Comments