oznamenia

Kandidatúra mesta Trnava na Európske hlavné mesto kultúry 2026 – grafické práce

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava – Úsek kultúry, Hlavná 17, 917 01 Trnava, zabezpečuje výber dodávateľa pre predmet zákazky:

„Kandidatúra mesta Trnava na Európske hlavné mesto kultúry 2026 – grafické práce.“

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 1.6.2020 do 11.30 hod.

Pre viac informácií:
Výzva
Zadanie

0 Comments