oznamenia

Od 20. júla nájdete SKaŠZ na novej adrese

Od 20. júla 2020 Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava nájdete na novej adrese: Mestský zimný štadión – vchod zo strany Verejného korčuľovania Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava.

0 Comments