Faktúry

Najnovšie faktúry nájdete na adrese nižšieArchív starších faktúr nájdete na adrese nižšieČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota v € s DPH Identifikácia zmluvy / objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Dátum zverejnenia
1838Koncert "Vianočná Janais" - 29.12.20192000,00obj. 759/201912.12.2019MUZArt s.r.o.
Lackova 3467/1
Bratislava
IČO 52475328
07.01.2020
1837Údržba zelene v priestoroch mestského amfiteátra - údržba, kosenie, postrek180,00NZ 13/201712.12.2019Arena Cafe s.r.o.
Ulica Vladimíra Clementisa 43
Trnava
IČO 47472316
07.01.2020
1836Telekomunikačné služby77,59510004521212.12.2019Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
IČO 35763469
07.01.2020
1835Nájom čistiaceho stroja B45 TB 43 - pre Mestský zimný štadión131,88Zmluva ČTN 2019/03112.12.2019UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
Murgašova 922/50
Dubnica nad Váhom
IČO 35786078
07.01.2020
1834Vystúpenie Folklórneho súboru Trnafčan na podujatie Adventné trhy, 1.12.2019450,00obj. 745/201912.12.2019Folklórny súbor Trnafčan Trnava
Nám. J. Herdu č. 2
Trnava
IČO 35592851
07.01.2020
1833Odborná konzultácia historika Mgr. Martina Tibenského, PhD., k vizualizácií autorského výtvarného návrhu na realizáciu projektu "Inštalácia dekorácií na hradby - postavy na hradby"150,00obj. 741/201912.12.2019Martin Tibenský
Odbojárska 29
Trnava
IČO 51443511
07.01.2020
1832Komplexné zabezpečenie akcie Mikuláš v Trnave - zabezpečenie konského záprahu a rozdávanie sladkostí440,00obj. 814/201912.12.2019Martin Tibenský
Odbojárska 29
Trnava
IČO 51443511
07.01.2020
1831Zabezpečenie dreveného stredovekého sedenia na kultúrne akcie počas decembra469,807p/201912.12.2019Agentúra HECTOR s.r.o.
Mýtna 2
Trnava
IČO 46886753
07.01.2020
1830Organizačné a technické zabezpečenie - prenájom, dovoz, odvoz a montáž zábran - na akciu Mikuláš v Trnave732,00obj. 813/201912.12.2019Agentúra HECTOR s.r.o.
Mýtna 2
Trnava
IČO 46886753
07.01.2020
1829Komplexné zabezpečenie kultúrnej akcie Mikuláš v Trnave2200,00812/201912.12.2019Bystrík Holeček
Mýtna 2
Trnava
IČO 46460357
07.01.2020
1828Vystúpenie skupiny Ludo Kuruc Band na Adventných trhoch, 7.12.20191300,00obj. 718/201912.12.2019FUN AGENCY s.r.o.
Janka Kráľa 140/1
Dudince
IČO 51927110
07.01.2020
1827Kamerový systém - pre Mestskú vežu13950,97Zmluva o dielo č. 9/2019, Dodatok č. 112.12.2019ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.
Koniarekova 20/B
Trnava
IČO 36703176
07.01.2020
1826Dovoz a odvoz tulivakov a montáž160,00obj. 773/201911.12.2019Mgr. art Barbora Rajčanová
Rozkvet 20151/105
Považská Bystrica
IČO 41497023
07.01.2020
1825Vypracovanie autoeského výtvarného návrhu "foto pointu" - barokového plastického 3D rámu5000,00obj. 714/201911.12.2019Mgr.art Barbora Rajčanová
Rozkvet 2051/105
Považská Bystrica
IČO 41497023
07.01.2020
1824Prevoz a monáž a demontáž prekrytia pódia - Adventné trhy250,00obj. 806/201911.12.2019Mgr.art Barbora Rajčanová
Rozkvet 20151/105
Považská Bystrica
IČO 414970223
07.01.2020
1823Nahrávanie, edit a mestering 13x informačných spotov150,00obj. 807/201911.12.2019POD POVRCHOM s.r.o.
Poľná 17
Trnava
IČO 48063975
07.01.2020
1822Tulivaky - 3 ks - pre úsek kultúry374,78obj. 842/201911.12.2019Tuli.sk s.r.o.
Bratislavská 97
Most pri Bratislave
IČO 45248451
07.01.2020
1821Prenájom pozemku za účelom zrealizovania Silvestrovského ohňostroja100,00obj. 800/201911.12.2019A DOM s.r.o.
Horné Bašty 2
Trnava
IČO 34116516
07.01.2020
1820Vodné a stočné - pre ŠA Slávia807,88Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.199511.12.2019Asociácia športových klubov Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 00688681
07.01.2020
1819Prenájom rohoží - pre strediská SKaŠZMT60,382313611.12.2019Lindström s.r.o.
Orešianska 3
Trnava
IČO 35742364
07.01.2020
1818Kostimérske a maskérske služby spojené s podujatím Mikuláš v Trnave220,00obj. 838/201911.12.2019Mgr. Art. Naďa Salbotová
Krásnohorská 16
Bratislava
IČO 46459863
07.01.2020
1817Vystúpenie Umeleckého súboru Lúčnica, 7.12.20191000,00obj. 75/201910.12.2019Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
Bratislava
IČO 00164828
07.01.2020
1816Protipožiarna asistenčná hliadka na Mestský Silvestrovský ohňostroj60,00obj. 802/201910.12.2019DHZ Trnava - centrum
Ulica Štefánikova 29
Trnava
IČO 1774740533
07.01.2020
1815Dodávka tepla - pre Kúpalisko Castiglione, Mestský zimný štadión a Kino Hviezda876,5067072009.12.2019Trnavská teplárenská a.s.
Coburgova 84
Trnava
IČO 36246034
07.01.2020
1814Vyúčtovanie spotreby elektriny14885,58111158109.12.2019Energie2 a.s.
Lazaretská 3a
Bratislava
IČO 46113177
07.01.2020
1813Prenájom kontajnera a zneškodnenie odpadu - pre strediská SKaŠZMT305,70S17T60031609.12.2019FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
07.01.2020
1812Služba TTX-HOME DATA 1280 - pre Kino Hviezda12,72PEM 000201357709.12.2019SWAN a.s.
Landererova 12
Bratislava
IČO 47258314
07.01.2020
1811Prenájom chladiaceho zariadenia - pre Mestský zimný štadión4740,00Zmluva č. 3/201909.12.2019Refri Slovensko s.r.o.
Mikovíniho 11
Trnava
IČO 45659451
07.01.2020
1810Výlep plagátov v meste Modra21,00obj. 792/201909.12.2019Mestské kultúrne stredisko Modra
Sokolská 8
Modra
IČO 350109
07.01.2020
1809Pohonné hmoty - pre strediská SKaŠZMT1020,30Zmluva o kartách09.12.2019SHELL Slovakia s.r.o.
Einsteinova 23
Bratislava
IČO 31361081
07.01.2020
1808Propán do VZV - pre Mestský zimný štadión244,08obj. 3/201909.12.2019Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
07.01.2020
1807Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - pre Mestskú plaváreň a Mestskú športovú halu9817,70007058120109.12.2019STEFE Trnava s.r.o.
Františkánska 16
Trnava
IČO 36277215
07.01.2020
1806Zabezpečenie dizajnu a programovanie webstránky www.kc.trnava.sk1000,00obj. 799/201909.12.2019Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
07.01.2020
1805Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Mini disco show, 31.12.2019500,00obj. 833/201909.12.2019Matej Juran - Jazykovňa
Vajanského 18/B
Trnava
IČO 50241061
03.01.2020
1804Vytvorenie kreatívneho copytextu pre webovú stránku nového kultúrneho centra720,00obj. 776/201909.12.2019Michal Lenický
Podolie 899
IČO 43626301
03.01.2020
1803Vystúpenie skupiny Voci Allegre na Adventných trhoch, 8.12.2019300,00obj. 719/201909.12.2019Spevácky zbor Voci Allegre
T. Tekela 4
Trnava
IČO 42299144
03.01.2020
1802Vystúpenie skupiny Opojčanka na Adventných trhoch, 7.12.2019100,00obj. 726/201909.12.2019Obec Opoj
Obecný úrad
Opoj
IČO00682217
03.01.2020
1801Fotografovanie podujatia Mikuláš v Trnave150,00obj. 818/201909.12.2019Matúš Koprda
Jána Bottu 2753/66
Trnava
IČO 50291548
03.01.2020
1800Moderovanie podujatia Mikuláš v Trnave200,00obj. 822/201909.12.2019Mário Zeumer
Nová osada 125/11
Nitra
IČO 50440756
03.01.2020
1799Vystúpenie skupiny Fragile na podujatie Adventné trhy, 29.11.20194800,00obj. 694/201909.12.2019CANTO k.s.
Kremnická 26
Bratislava
IČO 51282186
03.01.2020
1796Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel300,00VP/19/15798/01506.12.2019Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
03.01.2020
1793Bábkové predstavenie "Rytier Bajaja", 1.12.2019400,008p/201905.12.2019Teatro Neline
Petronela Dušová
J. Holčeka 21
Budmerice
03.01.2020
1792Výlep plagátov v meste Hlohovec28,80obj. 791/201906.12.2019Mestské kultúrne centrum
Nám. sv. Michala 3
Hlohovec
IČO 00182877
03.01.2020
1776Tlačiarenské služby - pre úsek kultúry433,20obj. 797/201903.12.2019Váry s.r.o.
Botanická 7
Trnava
IČO 47517824
03.01.2020
1775Fotenie podujatia Advent v Trnave, 1.12.2019180,00obj. 819/201903.12.2019Ing. Martin Hesko
Jilemnického 17
Červeník
IČO 52065138
03.01.2020
1773Výlep plagátov v meste Piešťany12,00obj. 790/201903.12.2019Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A. Dubčeka 27
Piešťany
IČO 00182869
03.01.2020
1771Vystúpenie skupiny Sirka Cuvée Ensemble na podujatie Adventné trhy, 1.12.2019300,00obj. 744/201903.12.2019ESTAM s.r.o.
Voderady 272
IČO 44433387
03.01.2020
1770Fotografovanie podujatia Adventné trhy, 29.11.2019100,00obj. 820/201903.12.2019Matúš Koprda
Jána Bottu 2753/66
Trnava
IČO 50291548
03.01.2020
1765Výlep plagátov v meste Dunajská Streda20,00obj. 788/201929.11.2019Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára
Korzo Bélu Bartóka
Dunajská Streda
IČO 00036561
03.01.2020
1730Zabezpečenie grafického návrhu k 4 adventným koncertom200,00obj. 810/201927.11.2019Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
03.01.2020
1729Komplexné zabezpečenie propagácie podujatia Adventné trhy a prenájom informančných plôch699,84obj. 795/201927.11.2019QEX a.s.
Brnianska 1
Trenčín
IČO 00587257
03.01.2020
1727Oprava kosačky Husqvarna 151SV - pre úsek zelene242,40obj. 804/201917.12.2019Juraj Žákovský - INTEC
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
03.01.2020
1722Balík služieb PREMIUM na stránke vo-portal.sk84,00obj. 803/201926.11.2019Global Procurement s.r.o.
Koprivnická 3401/9F
Bratislava
IČO 43955134
03.01.2020
1708Tlačiarenské služby9,79Zmluva 5/201821.11.2019DMC s.r.o.
J. Murgaša 100
Nové Zámky
IČO 36777455
03.01.2020
1692Tlačiarenské služby162,26Zmluva 5/201818.11.2019DMC s.r.o.
J. Murgaša 100
Nové Zámky
IČO 36777455
02.01.2020
1798Fitnes zóna - Etapa II. - pre Športový areál Modranka46946,82Zmluva o dielo č. 8/2019 a Dodatku č. 109.12.2019Intersystém EU s.r.o.
Dukelská 295/34
Bytča
IČO 46186123
02.01.2020
1796Zametacia metla CIK-CAK - pre Futbalové ihriská, Rybníková ul.1140,00obj. 783/201911.12.2019Marián Šupa
Ul. J. Hollého 164
Veľké Kostoľany
IČO 11906022
02.01.2020
1795Prenájom rohoží - pre Mestský zimný štadión109,44Zmluva 4/2018 zo dňa 23.11.201825.11.2019CWS-boco Slovensko s.r.o.
M.R.Štefánika 87
Hlohovec
IČO 31411045
23.12.2019
1794Prepravné - DPD CLASSIC - pre Kino Hviezda61,44FSR 02160805.12.2019Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7
Bratislava
IČO 35834498
23.12.2019
1791Vystúpenie skupiny NEZNÁMI na Adventných trhoch, 30.11.2019500,00obj. 706/201905.12.2019NEZNÁMI - country skupina o.z.
Šterusy 31
IČO 51227631
23.12.2019
1790Zabezpečenie moderátora na akciu Advent v Trnave150,00obj. 827/201905.12.2019Mgr. Juraj Vodila
Jamnického 10
Bratislava
IČO 50593102
23.12.2019
1789Nájom oceľových fľiaš- pre Mestskú plaváreň Zátvor36,00obj. 182/201905.12.2019Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 1
Bratislava
IČO 00685852
23.12.2019
1788Oprava vykurovacieho systému - pre Kultúrny dom Kopánka, Klubu dôchodcov346,98obj. 835/201905.12.2019CRAFT DZ s.r.o.
Javorová 4192/35
Modranka
IČO 47662492
23.12.2019
1787Kalendáre na rok 2020505,84obj. 825/201904.12.2019Mario Malatinský - Riko
Rybníková 7/A
Trnava
IČO 33220158
23.12.2019
1786Revízia plynových a tlakových zariadení - pre Meštiansky dom, Hlavná 17278,40obj. 73/201904.12.2019Termomont Dolná Krupá s.r.o.
Vysoká 42/6785
Biely Kostol
IČO 36229709
23.12.2019
1785Aerosolový morský kúpeľ - prenájom300,00Zmluva 01/201904.12.2019Michal Závody - NRG Light
Nám. kpt. Nálepku 371/8
Vráble
IČO 48138649
23.12.2019
1784Prefakturovanie alikvotnej časti prevádzkových nákladov za prenajaté priestory v objekte Sport centra Pohoda445,56Zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 1.6.200904.12.2019BDN s.r.o.
Rybníková 15/B
Trnava
IČO 36238635
23.12.2019
1783Vystúpenie skupiny Suchovský spevácky zbor na Adventných trhoch, 3.12.2019150,00obj. 752/201904.12.2019Obec Suchá nad Parnou - Obecný úrad
Suchá nad Parnou 68
IČO 00313009
19.12.2019
1782Služby súvisiace so zabezpečením prvej fázy prechodu organizácie na jednotný ingormačný systém Mesta Trnava19640,00obj. 805/201903.12.2019TT-IT s.r.o.
Trhová 2
Trnava
IČO 44102771
19.12.2019
1781Zanezpečenie funkciu technika BOZP80,00obj. 686/201903.12.2019OBORIL
Peter Oboril
Chovateľská 2/A/8060
Trnava
IČO 34947396
19.12.2019
1780Zabezpečenie funkciu technika PO a BOZP330,00obj. 679/201903.12.2019OBORIL
Peter Oboril
Chovateľská 2/A/8060
Trnava
IČO 34947396
19.12.2019
1779Kancelárske potreby2145,19obj. 708/201903.12.2019ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
Bratislava
IČO 31331131
19.12.2019
1778Kancelárske potreby79,43obj. 708/201903.12.2019ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
Bratislava
IČO 31331131
19.12.2019
1777Servis na úseku ochrany pred požiarmi - pre Mestský zimný štadión96,00Zmluva č. 5/201803.12.2019OBORIL s.r.o.
Chovateľská cesta 8060/2/A
Trnava
IČO 50588711
19.12.2019
1774Pripojenie do siete internet18,00Zmluva o pripojení do siete internet03.12.2019TT-IT s.r.o.
Trhová 2
Trnava
IČO 44102771
18.12.2019
1772Stravné lístky6072,0010001201/200503.12.2019Ticket Service s.r.o.
Karadžičova 8
Bratislava
IČO 52005551
18.12.2019
1769Služba Civilná ochrana obyvateľstva100,00Z-1 zo dňa 27.7.201802.12.2019Miroslav Valentín - MV
Tulipánová 10
Trnava
IČO 46947561
18.12.2019
1768Poplatok online predaj - pre Kino Hviezda142,56LZ zo dňa 17.12.201203.12.2019Ticketware SE
Hlavná 23
Trnava
IČO 48298034
18.12.2019
1767Ročný licenčný poplatok za používanie software660,00LZ zo dňa 17.12.201203.12.2019Ticketware SE
Hlavná 23
Trnava
IČO 48298034
18.12.2019
1766Tlačiarenské služby94,80Rámcová dohoda č. 5/201829.11.2019DMC s.r.o.
J. Murgaša 100
Nové Zámky
IČO 36777455
18.12.2019
1764Cukrovinky3,88K - 3329.11.2019I.D.C. Holding a.s.
Bajkalská 19B
Bratislava
IČO 55706686
18.12.2019
1763Škomenie "Povinnosti m.ú. pri uzávierke a leg. zmeny"84,0029.11.2019Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina
IČO 31592503
18.12.2019
1733Projektové práce - "Multifunkčné ihrisko Mozartova - presun unimobunky"250,00obj. 750/201928.11.2019Ing. Marta Šimeková
Vlčkovce 368
IČO 18029981
18.12.2019
1732Projekové práce - "Kúpalisko Kamenný mlyn - prestavba vstupnej časti"570,00obj. 749/201928.11.2019Ing. Marta Šimeková
Vlčkovce 368
IČO 18029981
18.12.2019
1731Telekomunikačné služby634,98A261732028.11.2019Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO 35697270
18.12.2019
1728Skúšky činnosti a odborné prehliadky na systéme EPS - pre Mestský zimný štadión360,00obj. 61/201927.11.2019Security systems s.r.o.
Javorová 21
Trnava
IČO 44295588
12.12.2019
1726Zabezpečenie grafického návrhu k Adventným trhom 20191650,00obj. 796/201926.11.2019Malina Studio s.r.o.
Narcisová 4
Bratislava
IČO 47006960
12.12.2019
1725Faceboková kampaň - Adventé trhy500,00obj. 798/201926.11.2019Matúš Koprda
Jána Bottu 2753/66
Trnava
IČO 50291548
12.12.2019
1723Výlep plagátov v meste Galanta30,00obj. 789/201926.11.2019Mestské kultúrne stredisko Galanta
Mierové námestie 942/3
Galanta
IČO 00059404
12.12.2019
1720Propán-bután - pre Mestský zimný štadión45,60obj. 3/201925.11.2019Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
12.12.2019
1718Výves plagátov79,00obj. 4/201925.11.2019Anton Maštalír
Vl.Clementisa 11
Trnava
IČO 33552762
12.12.2019
1717Refakturácia úhrady za dodávku el. energie200,00Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995, Dodatok č. 1522.11.2019FK Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
12.12.2019
1716Refakturácia úhrady za dodávku plynu306,39Zmluva o výpožičke zo dňa 17.5.1995, Dodatok č. 1522.11.2019FK Lokomotíva Trnava
Juraja Slottu 45
Trnava
IČO 34008926
12.12.2019
1709Tlačiarenské služby130,93Rámcová zmluva 5/201821.11.2019DMC s.r.o.
J. Murgaša 100
Nové Zámky
IČO 36777455
12.12.2019
1699Hydraulická radlica pre rider P 525 D - pre úsek zelene1690,00obj. 784/201920.11.2019Juraj Žákovský - INTEC
Trstínska 22
Trnava
IČO 22732721
12.12.2019
1696Propán do VZV - pre Mestský zimný štadión216,96obj. 3/201920.11.2019Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
IČO 00685852
12.12.2019
1691Tlačiarenské služby747,97Rámcová zmluva 5/201806.11.2019DMC s.r.o.
J. Murgaša 100
Nové Zámky
IČO 36777455
12.12.2019
1646Tlačiarenské služby94,80Rámcová zmluva 5/201806.11.2019DMC s.r.o.
J. Murgaša 100
Nové Zámky
IČO 36777455
12.12.2019
1645Tlačiarenské služby168,00obj. 5/201806.11.2019DMC s.r.o.
J. Murgaša 100
Nové Zámky
IČO 36777455
12.12.2019
1762Požičovné za filmy134,08Zmluva č. 129.11.2019Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33
Bratislava
IČO 30812976
04.12.2019