O nás

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je príspevková organizácia zriadená mestom Trnava za účelom zabezpečenia kultúrnej a športovej činnosti v oblasti rôznych foriem miestnej kultúry a športu a správy kultúrnych a športových zariadení vo vlastníctve mesta Trnava.

Zriaďovacia listina

Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám v podmienkach organizácie

Naše zariadenia