Verejné obstarávanie

Aktuálne

Archív

Zákazka s nízkou hodnotou – Služby pneuservisu – 31.05.2022 – výzva, príloha č. 1, príloha A

Zákazka s nízkou hodnotou – Bezhotovostný nákup PHM – 20.04.2022-  Výzva, CENOVÁ PONUKA

Zákazka s nízkou hodnotou – Tribúny a striedačky ihriska ŠA J. Slottu Lokomotíva Trnava – 14.03.2022 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2, statika, textová časť, výkres č. 1, výkres č. 2, výkres č. 3, výkres č. 4, výkres č. 5, výkres č. 6,         výkres č. 7

Zákazka s nízkou hodnotou – Servis techniky na údržbu zelene zn. Husqvarna 07.03.2022 – výzva, príloha A,

príloha č. 1, príloha č. 2

Zákazka s nízkou hodnotou – Servis techniky na údržbu zelene 02.03.2022 – výzva, príloha A, príloha č. 1

Zákazka s nízkou hodnotou – Hnojivá a postreky pre športové areály – 28.02.2022 – Výzva, krycí list, príloha č. 1, príloha č. 2

Zákazka s nízkou hodnotou – Technika na údržbu zelene – Náhradné diely pre strediská Úsek zelene a Futbalové ihriská Rybníková – 23.02.2022 – výzva, príloha A, príloha č.1

Zákazka s nízkou hodnotou – Technika na údržbu zelene – Náhradné diely pre stredisko Cintoríny – 10.02.2022 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2

Zákazka s nízkou hodnotu – Opravy a údržba vozidiel do 3,5t – 01.02.2022 – Výzva, Príloha A – Rámcová dohoda, Príloha č. 1

Zákazka s nízkou hodnotu – Opravy a údržba vozidiel nad 3,5t – 01.02.2022 – Výzva, Príloha A – Rámcová dohoda, Príloha č. 1

Zákazka s nízkou hodnotou – Pneuservis – 08.02.2022 – Výzva, Príloha č.1, Príloha č. 2, Príloha A

Zákazka s nízkou hodnotou – Technika na údržbu zelene – Náhradné diely zn. Husqvarna – 25.01.2022 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2

Zákazka s nízkou hodnotou – Rider so žacím zariadením a príslušenstvom -18.01.2022 – výzva, príloha č. 1, 

príloha č. 2

Zákazka s nízkou hodnotou – Technika na údržbu zelene – Náhradné diely pre stredisko ŠA J.Slottu Trnava – 14.01.2022 – výzva, príloha č. 1,príloha č. 2

Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely – Bikesharing – 05.11.2021 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2

Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA Modranka – Hydroizolácia strechy nad kolkárňou – 15.10.2021 výzva, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3

Zákazka s nízkou hodnotou – Opravy elektrobicyklov Trnavského bikesharingu – 18.10.2021 – oznam, výzva, príloha č.1, príloha A

Zákazka s nízkou hodnotou – Výruby a náhradná výsadba stromov – 12.10.2021 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2

Zákazka s nízkou hodnotou – Výsledkový panel pre basketbal – 05.10.2021 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2

Zákazka s nízkou hodnotou – Opravy a údržba nákladných vozidiel do 3,5 t – 30.8.2021 – výzva, príloha č. 1, príloha A

Zákazka s nízkou hodnotou – Pneuservis osobných a nákladných motorových vozidiel a pracovných strojov – 24.8.2021 – výzva, príloha č. 1, príloha A,

príloha č. 3, príloha č. 4, príloha č. 5 – Krycí list

Zákazka s nízkou hodnotou – Opravy a údržba pracovných strojov a nákladných vozidiel nad 3,5 t – 13.8.2021 – výzva, príloha č. 1, príloha A

Zákazka s nízkou hodnotou – Opravy a údržba nákladných vozidiel do 3,5 t – 12.8.2021 – výzva, príloha č. 1, príloha A

Zákazka s nízkou hodnotou – Opravy a údržba osobných automobilov – 11.8.2021 – výzva , príloha č. 1, príloha A

Zákazka s nízkou hodnotou – Rider so žacím zariadením a príslušenstvom – 23.7.2021 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Kolesový traktor a náves – 18.6.2021 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Technika na údržbu zelene – Náhradné diely – II/HSQ – 15.6.2021 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Technika na údržbu zelene – Náhradné diely – III. – 15.6.2021 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Bezhotovostný nákup PHM – 6.5.2021 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Technika na údržbu zelene – Náhradné diely zn. Husqvarna – 14.4.2021 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 1/2021 – 10.3.2021 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Servis techniky na údržbu zelene zn. Husqvarna – 22.2.2021 – výzva, príloha A, príloha č. 1, príloha č. 2
Zákazka s nízkou hodnotou – Servis techniky na údržbu zelene – 22.2.2021 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – GPS – monitoring vozidiel a malej mestskej komunálnej techniky – 25.02.2021 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č. 2, Príloha č.3
Zákazka s nízkou hodnotou – Technika na údržbu zelene – Náhradné diely – 27.1.2020 – výzva, príloha A, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Hnojivá a postreky pre športové areály na rok 2021 – 21.01.2021 – Výzva, KL-Príloha č.1, Zoznam-Príloha č.2

Zákazka s nízkou hodnotou – Dezinfekčné prostriedky – 6/2020 – 4.12.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely pre techniku na údržbu zelene – 3/2020 – 2.12.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP – 03.12.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Výpočtová technika – 30.11.2020 – výzva, príloha A, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Úsek kultúry – Ostatné služby – r. 2021 – 25.11.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Tlačiarenské služby na rok 2021 – 18.11.2021 – Výzva, KL- Príloha č.1, Príloha č.2, RZ- Príloha č.3
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely pre záhradnú techniku zn. Husqvarna – 2/2020 – 10.11.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy a obuv – 5/2020 – 6.11.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Tlačiarenské služby na rok 2021 – 03.11.2020 – Výzva, KL-Príloha č. 1, Príloha č. 2, RZ-Príloha č. 3
Zákazka s nízkou hodnotou – Tonery – 4/2020 – 5.11.2020 – výzva, príloha A, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava vretenovej kosačky – 28.10.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – MI Mozartova – prenosný kontajner – 12.10.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Výruby, orezy a náhradná výsadba stromov 2/2020 – 08.10.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Dezinfekčné prostriedky – 5/2020 – 29.09.2020 – výzva, príloha A, príloha 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál 5/2020 – 28.09.2020 – Výzva, KL – príloha č. 1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Tonery – 3/2020 – 28.9.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 4/2020 – 9.9.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy – 3/2020 – 21.8.2020 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Dezinfekčné prostriedky – 4/2020 – 14.8.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Úsek kultúry – príprava stratégie EHMK 2026 – 24.7.2020 – výzva, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Castiglione – automatický dávkovač bazénovej chémie – 16.7.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál 4/2020 – 30.06.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Dezinfekčné prostriedky – 3/2020 – 24.6.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy a ochranné prostriedky – 2/2020 – 16.6.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 3/2020 – 9.6.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA J.Slottu – prenosný kontajner – 01.06.2020- Výzva, KL, Príloha č. 2, Príloha č. 3
Zákazka s nízkou hodnotou – Hygienické potreby – 4.6.2020 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál 3/2020 – 02.06.2020 – Výzva, KL- Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Dezinfekčné a ochranné prostriedky – 2/2020 – 29.5.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Maliarske potreby – 3/2020 – 21.5.2020 – výzva, príloha A, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Tonery 2/2020 – 15.5.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Dezinfekčné a ochranné prostriedky – 15.5.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Maliarske potreby -2/2020 – 7.5.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet – 15.04.2020 – Výzva, Príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Automatický dávkovač bazénovej chémie – 23.3.2020 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 2/2020 – 19.3.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál 2/2020 – 23.03.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Prenájom chladiaceho zariadenia pre Mestský zimný štadión v Trnave – 11.03.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Maliarske potreby – 9.3.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely pre záhradnú techniku – 4.3.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Bazénová chémia – dodanie chlóru a nájom oceľových fliaš – 05.03.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Kúpalisko Castiglione – prenosné kontajnery – 24.02.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, SP-Príloha č.2, Foto-Príloha č.4
Zákazka s nízkou hodnotou – Rekonštrukcia kúpaliska Kamenný mlyn – žumpa – 18.02.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, VV-Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Orezy, výruby a náhradná výsadba stromov r. 2020 – 14.02.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, Zadanie-Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Hnojivá a postreky – 11.2.2020 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky – 1/2020 – 4.2.2020 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2
Zákazka s nízkou hodnotou – Servis a oprava záhradnej techniky zn. Husqvarna – 16.1.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č.3
Zákazka s nízkou hodnotou – Tonery – 1/2020 – 23.1.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely pre záhradnú techniku zn. Husqvarna – 17.1.2020 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál 1/2020 – 13.01.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Bazénová chémia – 10.01.2020 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2

Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 1/2020 – 16.12.2019 – SP, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP – 12.12.2019 – Výzva, KL – Príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Servis a oprava záhradnej techniky – 28.11.2019 – výzva, príloha A, príloha č. 1, príloha č. 2
Zákazka s nízkou hodnotou – Úsek kultúry – Ostatné služby r. 2020 – 22.11.2019 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Tlačiarenské služby na rok 2020 – 27.11.2019 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2, RZ-Príloha č.3
Zákazka s nizkou hodnotou – Pracovné odevy a ochranné prostriedky 6/2019 – 26.11.2019 – Výzva, KL – Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Tlačiarenské služby na rok 2020 – 07.11.2019 – Výzva, KL – Príloha č.1, Príloha č.2, RZ – Príloha č.3
Zákazka s nízkou hodnotou – Výpočtová technika – 21.10.2019 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy a ochranné prostriedky 5/2019 – 02.10.2019 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál 4/2019 – 03.10.2019 – Výzva, KL-Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava vretenovej kosačky – 2.10.2019 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Studňa – Strelnica Štrky – 19.09.2019 – Výzva, KLPríloha č.1, VV – Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 4/2019 – 17.9.2019 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Doplnenie a oprava oplotenia ŠA Slávia – 10.09.2019 – Výzva, KL – Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č.3
Zákazka s nízkou hodnotou – Mestská veža – Interiérové vybavenie – 28.8.2019 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Výruby a orezy stromov – 05.09.2019 – Výzva, KL- Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č.3
Zákazka s nízkou hodnotou – Mestská veža – Štrukturovaná kabeláž a kamerový systém – 19.8.2019 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA Modranka – Etapa II. – Fitness zóna – 02.08.2019 – Výzva, Súťažné podklady, Príloha č. 1 – KL, Príloha č. 2 – ZoD,
Zákazka s nízkou hodnotou – Studňa – Športový areál Slávia – 15.08.2019- Výzva, Príloha č. 1 – KL, Príloha č. 2 – VV, Technická správa
Zákazka s nízkou hodnotou – Laserové tlačiarne – 18.7.2019 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Hydroizolácia strechy mestskej plavárne Zátvor nad bezénovou halou – 26.06.2019 – Výzva, Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č.3, Príloha č.4
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely na záhradnú techniku zn. Husqvarna – 1.7.2019 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 3/2019 – 7.6.2019 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál 3/2019 – 30.05.2019 – výzva, príloha č.1, príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Nábytok pre MsZŠ – 17.5.2019 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy a ochranné prostriedky 4/2019 – 15.05.2019- Výzva, príloha č.1, príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet – 13.05.2019 – Výzva, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Kancelársky nábytok pre MsZŠ – 26.4.2019 – výzva, príloha č.1, príloha č.2, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál 2/2019 – 03.05.2019 – Výzva, Príloha č.1, Príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Konferenčné stoličky – 2.5.2019 – výzva, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 23.4.2019 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy a ochranné prostriedky 3/2019 – 04.04.2019 – výzva, príloha č.1, príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Prenájom chladiaceho zariadenia pre MZŠ v Trnave – 27.03.2019 – výzva, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektrická káblová prípojka NN a káblový areálový rozvod NN pre kúpalisko Kamenný mlyn – 18.03.2019 – výzva, príloha č.1, príloha č.2, technická správa, situácia, schéma NN, schéma rozvádzač
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 2/2019 – 18.3.2019 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Dodanie chlóru a nájom oceľových fliaš – 14.3.2019 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy a ochranné prostriedky 2/2019 – 05.03.2019 – výzva, príloha č.1, príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Atramentová tlačiareň – 5.3.2019 – výzva, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Hnojivá a postreky pre športové areály na rok 2019 – 15.02.2019 – výzva, príloha č.1, príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Počítač a monitor – 20.2.2019 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy a ochranné prostriedky 1/2019 – 05.02.2019 – výzva, príloha č.1, príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál na rok 2019 – 18.01.2019- výzva, príloha č.1, príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Údržba a opravy záhradnej techniky zn. Husqvarna – 16.1.2019 – výzva, príloha A, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3
Zákazka s nízkou hodnotou – Počítač a tlačiareň – 22.1.2019 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodových sústav v objektoch SKaŠZ MT na rok 2019 – 11.01.2019 – výzva, príloha č.1, príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Bazénová chémia na rok 2019 – 09.01.2019 – výzva, príloha č.1, príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Výpočtová technika – 09.01.2019 – výzva, príloha č.1

Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 1/2019 – 4.12.2018 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Úsek kultúry – Ostatné služby – r. 2019 – 29.11.2018 – výzva, príloha č.1 príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Tlačiarenské služby – r. 2019 – 26.11.2018 – výzva, príloha A, príloha B, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely pre záhradnú techniku zn. Husqvarna/II. – 22.11.2018 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy a ochranné prostriedky – 20.11.2018 – výzva, príloha č.1, príloha č.2
Zákazka s nízkou hodnotou – Prenájom chladiaceho zariadenia pre MZŠ Trnava – 13.11.2018 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Hydorizolácia strechy veľkej telocvične v ŠA Modranka – 05.11.2018 –výzva, príloha
Zákazka s nízkou hodnotou – Servis a oprava záhradnej techniky 2018/19 – 5.10.2018 – výzva, príloha č.1, príloha č.2, príloha A, príloha B
Zákazka s nízkou hodnotou – Dodanie propánu a nájom oceľových fliaš – 19.9.2018 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 4/2018 – 14.9.2018 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál – 22.8.2018 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – MsZŠ – pracovné odevy – 3.8.2018 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – MsZŠ – elektroinštalačný materiál – 31.7.2018 – výzva, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava vretenovej kosačky JACOBSEN – 24.7.2018 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava vnútroareálovej vodovodnej prípojky v ŠA Modranka – 28.06.2018 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA, J. Slottu – Prekrytie priestoru medzi obytnými kontajnermi – 18.6.2018 – výzva, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Rekonštrukcia plynovej kotolne telocvične v ŠA Slávia Trnava – 15.06.2018 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 3/2018 – 15.6.2018 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava vretenovej kosačky – 14.6.2018 – výzva, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Maliarske práce v obj. mestskej športovej haly – 01.06.218 – výzva, príloha
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 3/2018 – 28.5.2018 – výzva, príloha č . 1, príloha A.
Zákazka s nízkou hodnotou – Predlžovacie káble – 16.5.2018 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – MsŠH – Šatňové lavičky a vešiaky – 9.5.2018 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava obvodu dna kúpaliska v Kamennom mlyne – 25.04.2018 – výzva, príloha
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava obvodu dna kúpaliska v Kamennom mlyne – 12.04.2018 – výzva, príloha 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Servis kinotechniky – 9.4.2018 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Svietidlá pre MsŠH – 11.4.2018 – výzva, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Hlavná 17 – Obnova uličnej fasády na meštianskom dome – 19.03.2018 – výzva, príloha
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 2/2018 – 20.3.2018 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Hlavná 17 – Obnova okien a dverí na meštianskom dome – 12.03.2018 – výzva, príloha
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely na záhradnú techniku – 1.3.2018 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava javiska v Mestskom amfiteátri Trnavavýzva, príloha
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely pre záhradnú techniku zn. Husqvarna – 15.2.2018 – výzva, príloha A, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Mestský zimný štadión – Oprava ríms na južnej a východnej strane – 15.02.2018 – výzva, príloha
Zákazka s nízkou hodnotou – Hnojivá a postreky pre športové areály – 09.02.2018 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Elektroinštalačný materiál – r. 2018 – 30.1.2018 – výzva, príloha č.1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Herný prvok – preliezka pre DI v ŠA Modranka – 30.01.2018 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Údržba a opravy záhradnej techniky – 29.1.2018 – výzva, príloha č.1, príloha č.2, príloha A, príloha B
Zákazka s nízkou hodnotou – Údržba a opravy záhradnej techniky zn. Husqvarna – 23.1.2018 – výzva, príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č.3, príloha A, príloha B
Zákazka s nízkou hodnotou – OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov v obj. SKaŠZ MT na r. 2018 – 17.01.2018 – výzva, príloha č.1 a č.2,
Zákazka s nízkou hodnotou – Pracovné odevy a ochranné prostriedky – 15.1.2018 – výzva, príloha č.1, príloha A

Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 1/2018 – 6.12.2017 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Kino Hviezda, MsA – Tlačiarenské služby – 5.12.2017 – výzva, príloha A, príloha B, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Úsek kultúry – Tlačiarenské služby – 30.11.2017 – výzva, príloha A, príloha B, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Verejné WC v parku A. Bernoláka – Odstránenie stavby – 13.11.2017 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava kosačiek – 16/2017– 8.11.2017 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Verejné WC v parku A. Bernoláka – Odstránenie stavby – 30.10.2017 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava kosačky Kubota G23 – 15/2017 – 27.10.2017 – výzva, príloha č. 15
Zákazka s nízkou hodnotou – Mestská veža – Obnova okien a dverí – 24.10.2017 – výzva, rozhodnutie KPÚ, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA Slávia – Oprava sauny – 13.10.2017 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA Modranka – Solárny ohrev vody – 16.10.2017 – výzva, príloha A, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Úsek kultúry – Ostatné služby – r. 2017/2018 13.10.2017 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA Slávia – Futbalové striedačky pre ihrisko č.3 – 09.10.2017 výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Čistiace a hygienické potreby – 4/2017 – 28.9.2017 – výzva, príloha A, príloha č.1
Zákazka s nízkou hodnotou – Lampa do DCI projektora – 20.9.2017 – výzva, príloha A
Zákazka s nízkou hodnodtou – Oprava žacej techniky zn. Husqvarna – 13.9.2017 – výzva, príloha č. 14
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava vretenovej kosačka Jacobsen – 12.9.2017 – výzva, príloha č. 13
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely pre záhradnú techniku. – 31.8.2017 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Tradičný trnavský jarmok 2017 – technické zabezpečenie – 24.08.2017 – výzva, príloha č. 1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – Náhradné diely pre záhradnú techniku zn. Husqvarna – 15.8.2017 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava malotraktora MINI 070 – 15.8.2017 – výzva, príloha č. 12
Zákazka s nízkou hodnotou – Umelý trávny koberec – Herný areál Beethovenova – 10.8.2017 – výzva, príloha č. 1, oznam
Zákazka s nízkou hodnotou – Kontajnery pre ŠA J. Slottu – 08.08.2017 – výzva, súťažné podklady
Zákazka s nízkou hodnotou – Tonery – 2/2017 – 4.8.2017 – výzva, príloha č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou – Trnavská brána 2017 – technické zabezpečenie – 01.08.2017 – výzva, príloha č.1, príloha A
Zákazka s nízkou hodnotou – ŠA J. Slottu – IS pre prenosné šatne a hygienické zariadenie pre športovcov – 26.07.2017 – výzva
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava krovinorezov a riderov zn.Husqvarna – 11/2017 – 20.7.2017 – výzva, príloha č.11
Zákazka s nízkou hodnotou – Kultúrny dom Modranka – Zateplenie objektu – 10.07.2017 – výzva, súťažné podklady
Zákazka s nízkou hodnotou – Servis kosačky KUBOTA G23 – 10/2017 – 18.7.2017 – výzva príloha č.10
Zákazka s nízkou hodnotou – Oprava traktorových kosačiek a ridera – 9/2017 – 12.7.2017 – výzva, príloha č.19
Zákazka s nízkou hodnotou – Kultúrny dom Modranka – debarierizácia – 17. 05. 2017 – výzva, príloha A, príloha 1

Archív verejného obstarávania za predošlé roky nájdete na adrese nižšie.

Profil VO

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je podľa § 6 ods.1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a je povinná pri zadávaní zákaziek používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje organizácia prostredníctvom pracovníkov technického úseku Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava:

Adresa pre poštové zásielky: Hlavná 17, 917 01 Trnava
Telefón číslo: 00421 33 3236 434, 437
e-mail: skasz@skasz.trnava.sk