Pamätné tabule

Pamätná tabuľa Mons. Augustína Rašku

Hollého 10 – rok zhotovenia 2007

Pamätná tabuľa Jána Ondruša

Pekárska 11 – rok zhotovenia 2007

Pamätná tabuľa Alfréda Wetzlera

Trnavská synagóga, Halenárska ul. – rok zhotovenia 2006

Pamätná tabuľa Joannesa Sambucusa

Radnica , Hlavná 1 – rok zhotovenia 2004

Pamätná tabuľa k 700. výročiu Mesta Trnava

Radnica, Hlavná ul. – rok zhotovenia 2005

Pamätná tabuľa k 750. výročiu Mesta Trnava

Radnica, Hlavná ul. – rok zhotovenia 2005

Mosadzné informačné tabule

objekty Mesta Trnava – 27 kusov – rok zhotovenia 2002

Pamätná tabuľa obetiam II. sv. vojny

Radnica, Hlavná ul.

Pamätná tabuľa J. A. Komenského

Hviezdoslavova 10

Pamätná tabuľa k 20. výročiu Nežnej revolúcie

Divadlo J. Palárika, Trojičné námestie – rok zhotovenia 2009

Pam. tabuľa k 150. výročiu príchodu konskej železnice

železničná stanica – rok zhotovenia 1996

Pamätná tabuľa Jánovi Krištofíkovi

Mestská športová hala, Rybníková 15, 2000

Pamätná tabuľa Primátorov mesta Trnava

Radnica – 2005

Pamätná tabuľa SNP

Vojenský archív, Univerzitné námestie – rok zhotovenia 2001

Pam. tabuľa blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej

Na Kalvárii – rok zhotovenia 2004

Tabuľky s erbami partnerských miest mesta Trnava

Hlavná ulica – pred radnicou

Info tabuľa a 4 smerové terče

Hlavná ulica – pred radnicou