Plastiky a súsošia

Súsošie Najsvätejšej Trojice

Trojičné námestie – rok zhotovenia 1695

Pamätník poľnohospodárstva

Bernolákov sad – rok zhotovenia 1989

Pomník Antona Bernoláka

Bernolákov sad – rok zhotovenia 1939

Reliéf na Bernolákovej bráne

Radlinského ul. – 1937

Pomník osloboditeľov

námestie SNP – rok zhotovenia 1959

Pomník padlých v I. sv. vojne

Bernolákov sad – rok zhotovenia 1929

Súsošie Pieta

Pri cintoríne T. Vansovej – 1767

Stĺp sv. Jozefa

Kapitulská ul. – 1731

Súsošie Ukrižovania

Námestie sv. Mikuláša

Socha sv. Vendelína

Na Kalvárii – 1761

Plastika na stĺpe Panny Márie s dieťaťom

v poli smer Dolná Krupá

Pomník Milana Rastislava Štefánika

ul. Andreja Žarnova – 1925

Pomník SNP

Univerzitné námestie – 1969

Pomník umučeným v II. sv. vojne

Halenárska ul.

Pomník nespravodlivo prenasledovaných v rokoch 1948 – 1989

Rázusova ul. – 2006

Súsošie Partizánska slávnosť

Základná škola A. Kubinu

Reliéf Družstevná slávnosť

Kultúrny dom Kopánka

Socha Jána Pavla II.

Univerzitné námestie – 2005

Kaplnka Panny Márie

pri oplotení amfiteátra – 1863

Kozmonaut

Špačinská cesta

Náhrobník B.M. Tomaškovičovi

Na Kalvárii

Náhrobník Františkovi Richardovi Osvaldovi

Na Kalvárii

Náhrobník Domonkošovi

Na Kalvárii

Náhrobník Františkovi Vašinovi

Na Kalvárii

Bronzová busta Petra Pázmáňa

Trnavská univerzita, Hornopotočná 23

Umelecké dielo „Ležiaca žena“

Hospodárska ul.

Umelecké dielo „Dvojica“

Hospodárska ul.

Súsošie mladí ľudia

areál SZŠ, Daxnerova 6

Plastika na betónových stienkach Jupiter

Hospodárska ul.

Umelecká výzdoba Urán

Hospodárska ul.

Plastika Saturn

Hospodárska ul.

Pietny náhrobník sov. vojakov

Nový cintorín – Terézie Vansovej

Mariánsky stĺp

Kapitulská ul. – rok zhotovenia 1138

Pomník Mikuláša Schneidera Trnavského

Kapitulská ul. – rok zhotovenia 2001

Sochy sv. Mikuláša a sv. Vojtecha

Námestie sv. Mikuláša – rok zhotovenia 1805

Sochy sv. Petra a sv. Hieronyma

Námestie sv. Mikuláša

Kovová konštrukcia

Prednádražie I.

Socha ženy – plastika JAR

Prednádražie II.

Socha matky s dieťaťom

Prednádražie II.

Plastika EVA

Prednádražie I.

Pomník padlým v II. sv. vojne

Modranka – fara

Pomník padlým v I. sv. vojne

Modranka – fara

Model historického jadra mesta Trnava

Hlavná ulica – pred radniou

Znak mesta Trnava s geografickými údajmi

Hlavná ulica – pred radnicou