Herný areál, Prednádražie, Beethovenova ulica

Herný areál pre všetky generácie je rozdelený podľa vekových kategórií a do viacerých zón. Pre deti sú šmykľavky, preliezačky, hojdačky, trampolína, plastový hroch, veľký preliezací hrad ale aj pieskovisko a samostatná plocha s bezpečnostným gumeným liatym povrchom pre menšie deti . Pre dospelých sú fitnes zariadenia a priestor pre relax s lehátkami, lavičkami a kockami na sedenie.
Súčasťou ihriska je aj gril a piknikové stoly s lavičkami, ako aj jestvujúci kopec na sánkovanie.
Celý areál je pre verejnosť voľne prístupný, bezpečnostné oplotenie je v zadnej časti , proti prechodu železničnej trate.
Sadovnícke úpravy zabezečujú celoročný efekt či už farebnou alebo tvarovou premenlivosťou rastlinných druhou.
Do herného areálu je zákaz vodiť psov.

prevadzkove hodiny

Prevádzkové hodiny

otvorené nonstop

kontakt

Kontakt

správca: 0905 219 791

mapa

Mapa