Kultúrny dom Trnava – Modranka

Sála kultúrneho domu s kapacitou asi 180 miest je využívaná na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských akcií, pri ktorých je možné využiť aj vybavenie kuchyne. V objekte bol zriadený výdaj stravy pre dôchodcov a na prvom poschodí sú vyhradené miestnosti pre činnosť občianskeho združenia. Priestory KD využívajú aj iné záujmové skupiny pôsobiace v miestnej časti Trnava – Modranka.

prevadzkove hodiny

Prevádzkové hodiny

Určuje prevádzkovateľ v závislosti od plánovaných aktivít

kontakt

Kontakt

KD Trnava – Modranka
Seredská 66
Trnava – Modranka