Meštiansky dom, Hlavná č. 17

Národná kultúrna pamiatka

Meštiansky dom sa nachádza v centrálnej časti historického jadra  Mestskej pamiatkovej rezervácie  Trnava, v radovej zástavbe na Hlavnej ulici. Zadná časť objektu zasahuje až k Paulínskej ulici. Dom je tvorený dvoma  samostatnými objektmi z rôzneho obdobia, ktoré sú spojené dotykom dvorných krídiel a vymedzujú spolu dvor, ktorý je prístupný ako z Hlavnej, tak aj z Paulínskej ulice. V objekte sa dnes nachádzajú obchodné priestory, kancelárie, ateliéry, bar a priestory pre činnosť  rôznych klubov a občianskych združení. Takisto tú sídli práve Správa kultúrnych a športových zariadení.

Úradné hodiny

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.30

kontakt

Kontakt

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17
917 01 Trnava
– sekretariát riaditeľa: 033/3236435
– personálne oddelenie: 033/3236431
– technický úsek: 033/3236434, 3236436, 3236437
– ekonomický úsek: 033/3236433, 3236432
– úsek kultúry: 033/3236443, 3236438

Fax: 033/5936241
E-mail: skasz@skasz.trnava.sk
info@skasz.trnava.sk

mapa

Mapa