Mestská športová hala

Mestská športová hala sídli na Rybníkovej 15 v Trnave. V objekte sa nachádzajú:
– športová hala s kapacitou cca 1700 miest max. 2500 miest, ktorá má viacúčelové využitie (kolektívne športy, kultúrno-spoloč. podujatia, koncerty, výstavy, prílež. trhy)
– gymnastická telocvičňa
– telocvičňa ZRTV – výučba bojových umení
– klubovne slúžia na (prac. stretnutia, predvádzacie akcie)
– administrat. miestnosti (prenájom iným práv. subjektom)
– šatne+sprchy

Nasledujúce podujatia:

prevadzkove hodiny

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Nedeľa
8,00 – 22,00

Denne prebieha od 8,00 – 22,00 tréningová činnosť šport. klubov.
HALA
-hádzaná, basketbal, volejbal, futsal, florbal

ZRTV telocvičňa:
– karate, balet

GYM telocvičňa:
– klub gymnastických športov, parkur

kontakt

Kontakt

Mestská športová hala
Rybníková 15
91701 Trnava

Informácie: 033/3236 391
E-mail: info@smmt.trnava.sk
jana.nesticka@smmt.trnava.sk

Tel.: 033/3236 392 – kancelária vedúcej
Tel.: +421 917 644220 – vedúca MŠH

mapa

Mapa