Mestská športová hala

Mestská športová hala sídli na Rybníkovej 15 v Trnave. V objekte sa nachádzajú:
– športová hala s kapacitou cca 1300 miest na sedenie a max. cca 1900 miest na sedenie plus státie, ktorá má viacúčelové využitie (kolektívne športy, kultúrno-spoloč. podujatia, koncerty, výstavy, prílež. trhy)
– gymnastická telocvičňa
– telocvičňa ZRTV – výučba bojových umení
– klubovne slúžia na (prac. stretnutia, predvádzacie akcie)
– administrat. miestnosti (prenájom iným práv. subjektom)
– šatne+sprchy

Mestská športová hala je od 14.03.2022 v prevádzke bez kapacitných obmedzení.
Prosíme o rešpektovanie nariadení ÚVZ a o trpezlivosť. Riaďte sa prosím pokynmi personálu. Ďakujeme za pochopenie.

Pravidlo R – O – R (respirátor – odstup – dezinfekcia rúk) platí aj naďalej.

Vstup a pobyt v interiéri objektu Mestskej športovej haly na je povolený len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností:

– vstup s respirátorom;
– povinná dezinfekcia rúk
– odporúčame rozostupy medzi osobami min. 2 metre.

Pri hromadných podujatiach športového charakteru platia pre návštevníkov nariadenia aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Za jej dodržiavanie zodpovedá organizátor podujatia.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

Nasledujúce podujatia:

prevadzkove hodiny

Prevádzkové hodiny

Pondelok – Nedeľa
8,00 – 22,00

Denne prebieha od 8,00 – 22,00 tréningová činnosť šport. klubov.
HALA
-hádzaná, basketbal, volejbal, futsal, florbal

ZRTV telocvičňa:
– karate, balet

GYM telocvičňa:
– klub gymnastických športov, parkur

kontakt

Kontakt

Mestská športová hala
Rybníková 15
91701 Trnava

Informácie: 033/3236 391
E-mail: info@smmt.trnava.sk
jana.nesticka@smmt.trnava.sk

Tel.: 033/3236 392 – kancelária vedúcej
Tel.: +421 917 644220 – vedúca MŠH

mapa

Mapa