Zmluvy

Najnovšie zmluvy nájdete na adrese nižšieArchív starších zmlúv nájdete na adrese nižšieČíslo zmluvy / Názov zmluvy Predmet zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy v € Dátum podpisu Dátum ukončenia účinnosti zmluvy Zmluvný partner Zmluvu podpísal Dátum zverejnenia
K-116 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí 4 adventné koncerty - Metropolitný orchester a hostia z opery70,2021.10.201914.12.2019Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
Ing. Martin Turčan22.10.2019
K-115 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí 4 adventné koncerty - sp. zb. Lúčnica118,8021.10.201907.12.2019Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
Ing. Martin Turčan22.10.2019
K-114 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieSprievodné slovo a moderovanie koncertu "Metropolitný orchester a hostia z opery"200,0022.10.201914.12.2019Mgr. Jana Nunvářová
Opoj
- Mgr. Jana Nunvářová
- Ing. Martin Turčan
22.10.2019
K-113 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Metropolitný orchester a hostia z opery600,0022.10.201914.12.2019Mgr. Daniel Čapkovič
Horná Krupá
- Mgr. Daniel Čapkovič
- Ing. Martin Turčan
22.10.2019
NZ 104/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0021.10.201904.11.2019Ladislav Hantak
Sokolská 60/5
Lednické Rovné
IČO 17779537
- Ladislav Hantak
- Ing. Martin Turčan
21.10.2019
NZ 103/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly132,0021.10.201925.11.2019MŠ.SK s.r.o.
Hviezdoslavova 26
Žilina
IČO 46848771
- Ing. Martin Turčan21.10.2019
NZ 102/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly132,0017.10.201921.10.2019MŠ.SK s.r.o.
Hviezdoslavova 26
Žilina
IČO 46848771
- Štefan Šenkár
- Ing. Martin Turčan
17.10.2019
NZ 101/2019 Zmluva 11/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch na športové učely13,00 €/hod.17.10.201930.06.2020Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Kalinčiakova 47
Trnava
IČO 37849948
- Viera Nebylová
Dušan Nebyla
- Ing. Martin Turčan
17.10.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08/2019Zmena a doplnenie Zmluvy o dielo č. 08/2019135099,0017.10.2019Intersystém EU s.r.o.
Dukelská 295/34
Bytča
IČO 46186123
- Ing. Mária Weberová
- Ing. Martin Turčan
17.10.2019
K 112 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Adventné Trhy / Vlčkovanka100,0014.10.201915.12.2019Mária Madarová
Vlčkovce
- Mária Madarová
- Ing. Martin Turčan
17.10.2019
K 111 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Adventné Trhy / Paper Moon Trio250,0011.10.201922.12.2019Kristína Uhlíková
Mojmírovce
- Kristína Uhlíková
- Ing. Martin Turčan
16.10.2019
K 110 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Adventné Trhy / Karpatská Muzika250,0011.10.201922.12.2019Mgr. Matúš Havrlent
Červeník
- Mgr. Matúš Havrlent
- Ing. Martin Turčan
16.10.2019
K 109 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Adventné Trhy / Paper Moon Trio250,0011.10.201922.12.2019Andrea Kružliaková
Bratislava
- Andrea Kružliaková
- Ing. Martoin Turčan
16.10.2019
K 108 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Adventné trhy / Kamión200,0014.10.201912.12.2019Mária Rabarová
Trnava
- Mária Rabarová
- Ing. Martin Turčan
16.10.2019
K 107 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelenie licencie na jeho použitieUmelecký výkon - Adventné Trhy / Paper Moon Trio250,0011.10.201922.12.2019Barbora Medeková
Nitra
- Barbora Medeková
- Ing. Martin Turčan
16.10.2019
NZ 100/2019 Zmluva 10/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch na športové učely13,00 €/hod.15.10.201930.06.2020Občianske združenie FitKids Trnava
B. Smetanu č. 7
Trnava
IČO 50170481
- Jozef Filipek
- Ing. Martin Turčan
16.10.2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201930997_ZZabezpečenie pracovníkov na čistenie chodníkov a trávnatých plôch125878,8016.10.2019KORAKO plus s.r.o.
Bielická 369
Partizánske
IČO 43959954
osoby poverené zastupovať v rámci EKS16.10.2019
K 106 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Adventné trhy / Druhý dych200,0014.10.201917.12.2019Andrej Miko
Trnava
- Andrej Miko
- Ing. Martin Turčan
16.10.2019
NZ 99/2019 Nájomná zmluvaPrenájom nebytového priestoru Mestskej športovej haly v Trnave11.10.201927.10.2019Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
Pekná cesta 17
Bratislava
IČO 30845696
- Jaroslav Valovič
- Ing. Martin Turčan
11.10.2019
NZ 98/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov Mestského zimného štadióna v Trnave1067,00 € mesačne bez DPH30.09.2019ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o.
Panónska cesta 38/A
Bratislava
IČO 35858541
- Rastislav Antal
- Ing. Martin Turčan
10.10.2019
NZ 97/2019 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorovKrátkodobý nájom nebytového priestoru Mestského zimného štadióna182,4009.10.201930.10.2019KešKim s.r.o.
Na Hlinách 6944/34
Trnava
IČO 47172461
- Bc. Marek Kriš
- Ing. Martin Turčan
10.10.2019
K 105 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitieNovoročný koncert800,0007.10.201901.01.2020Peter Kazán
Branč
- Peter Kazán
- Ing. Martin Turčan
07.10.2019
NZ 96/2019 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly v Trnave03.10.201913.10.2019Zamenis s.r.o.
Horné Orešany 634
IČO 47079584
- Milan Kanya
- Ing. Martin Turčan
03.10.2019
NZ 95/2019 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly100,0003.10.201905.10.2019Marián Kalický
Čajkovského 3
Trnava
IČO 52283895
- Marián Kalický
- Ing. Martin Turčan
03.10.2019
NZ 94/2019 Zmluva 8/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch12,50 €/hod.30.09.2019Klub RTVŠ AJA
Rybníková 15
Trnava
IČO 34007121
- Lýdia Čajková
- Ing. Martin Turčan
02.10.2019
NZ 93/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch na dobu neurčitú26,00 €/hod. pre dve dráhy27.09.2019DELTA Consult s.r.o.
Paulínska 24
Trnava
IČO 34139761
- Marián Závodný
- Ing. Martin Turčan
27.09.2019
NZ 92/2019 Zmluva č. 27/P/2019Výpožička priestorov kultúrneho domu Kopánkabezplatne19.09.201928.09.2019Denné centrum Trnava-Kopánka
Trnava
- Daniela Cepková
- Ing. Martin Turčan
27.09.2019
NZ 91/2019 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov Mestského zimného štadióna v Trnave36,0026.09.201930.10.2019HK Trnava
Spartakovská 1/B
Trnava
IČO 36088960
- Mgr. Adriana Hosťovecká
- Ing. Martin Turčan
26.09.2019
NZ 90/2019 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov Mestského zimného štadióna v Trnave2000,00 + energie26.09.201911.11.2019V8 Group s.r.o.
Zelená ulica 2D/X5
Banská Bystrica
IČO 47693240
- Vladimir Baryshev
- Ing. Martin Turčan
26.09.2019
NZ 89/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytového priestoru Mestského zimného štadióna v Trnave3292,8024.09.201903.11.2020ASO VENDING s.r.o.
Medený Hámor 7
Banská Bystrica
IČO 45851221
- Ing. Miroslav Korček
- Ing. Martin Turčan
26.09.2019
NZ 88/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytového priestoru Mestskej športovej haly v Trnave422,4024.09.201903.11.2020ASO VENDING s.r.o.
Medený Hámor 7
Banská Bystrica
IČO 45851221
- Ing. Miroslav Korček
- Ing. Martin Turčan
26.09.2019
NZ 87/2019 Nájomná zmluvaPrenájom nebytových priestorov Mestskej športovej haly v Trnave25.09.201906.10.2019Základná Organizácia Slovenského zväzu Chovateľov Exota Trnava
Stromová 1
Trnava
- Ľudovít Sládek
- Ing. Martin Turčan
26.09.2019
Zmluva o dielo č. 11/2019Reonštrukcia interiéru Mestskej veže - interiérové vybavenie13833,6024.09.201930.11.2019Rstudio s.r.o.
Orechová 2053/17
Šaľa
IČO 36283371
- Juraj Rehák
- Ing. Martin Turčan
24.09.2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme a prenájme nebytových priestorovZvýšenie nájomného v zmysle čl. 1 Zmluvy o nájme a prenájme nebytových priestorov3520,94 / rok20.09.2019Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6
Bratislava
IČO 36361518
- JUDr Szabolcs Hodosy
Ing. Xénia Albertová
- Ing. Martin Turčan
23.09.2019
NZ 86/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0023.09.201910.10.2019Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
23.09.2019
NZ 85/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0023.09.201926.09.2019Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
23.09.2019
NZ 84/2019 Zmluva č. 26/P/2019Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka135,0016.09.201930.09.2019Aerobikový oddiel ŠK Modranka
Olivová 2/A
Trnava
- Ing. Gabriela Slížová
- Ing. Martin Turčan
23.09.2019
NZ 83/2019 Zmluva č. 25/P/2019Výpožička priestorov kultúrneho domu Modranka645,0016.09.201930.06.2020Aerobikový oddiel ŠK Modranka
Olivová 2/A
Trnava
- Ing. Gabriela Slížová
- Ing. Martin Turčan
23.09.2019
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci č. ČTN 2019/031Prenájom podlahového umývacieho stroja Scrubmaster B45 - pre Mestský zimný štadión1582,5620.09.201920.09.2020UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
Murgašova 922/50
Dubnica nad Váhom
IČO 35786078
- Václav Šupák
- Ing. Martin Turčan
20.09.2019
NZ 82/2019 Dodatok č. 19 k Nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorovÚprava nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte mestiackeho domu Hlavná 1719.09.2019ART CLUB s.r.o.
Hviezdoslavova 3
Trnava
IČO 36830828
- Róbert Horák
- Ing. Martin Turčan
19.09.2019
Zmluva o dielo 8/2019Športový areál Modranka - Etapa II. - Fitness zóna98498,2219.09.201915.12.2019Intersystém EU s.r.o.
Dukelská 295/34
Bytča
IČO 46186123
- Ing. Mária Weberová
- Ing. Martin Turčan
19.09.2019
Z 9 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorovKrátkodový prenájom nebytového priestoru v objekte MZŠ36,0017.09.201927.09.2019HK Trnava
Spartakovská 1/B
Trnava
IČO 36088960
- Mgr. Adriana Hosťovecká
- Ing. Martin Turčan
17.09.2019
Z 8 Zmluva o využívaní MZŠ Trnava na športové účelyVyužívanie Mestského zimného štadióna na športové účely v dohodnutých termínochpodľa zmluvy17.09.201930.06.2020Korčuliarsky klub Trnava
Spartakovská 1/B
Trnava
IČO 36082775
- Peter Pejkovič
- Ing. Martin Turčan
17.09.2019
Z 7 Zmluva o využívaní MZŠ Trnava na športové účelyVyužívanie Mestského zimného štadióna na športové účely v dohodnutých termínochpodľa zmluvy17.09.201930.06.2020HK Trnava
Spartakovská 1/B
Trnava
IČO 36088960
- Mgr. Adriana Hosťovecká
- Ing. Martin Turčan
17.09.2019
NZ 80/2019 Zmluva 8/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch12,50 €/hod.16.09.2019Volejbalový oddiel Hit Trnava o.z.
Veterná 13
Trnava
IČO 37834487
- Mgr. Miloslav Duchoň
- Ing. Martin Turčan
17.09.2019
NZ 81/2019 Zmluva 7/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch12,50 €/hod.; 1,50 €/hod - posilovňa12.09.201930.06.2020MBK AŠK Slávia Trnava
Rybníková 14
Trnava
IČO 37984870
- Ing. Juraj Lipták
- Ing. Martin Turčan
16.09.2019
K-104 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Ttrnavský piknik30.08.201901.09.2019Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
Ing. Martin Turčan16.09.2019
Z 6 Kúpna zmluvaSvetelná tabuľa SU7502 LED - pre Mestský zimný štadión3932,4005.09.201920.09.2019Peter Pejkovič - EKO REKREA
Priemyselná 5
Trnava
IČO 33211752
- Peter Pejkovič
- Ing. Martin Turčan
16.09.2019
NZ 79/2019 Zmluva 6/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch5,00 €/hod. - školy; 10,00 €/hod. - ostatné kategórie; 6,50 €/hod. ZRTV tel.11.09.201931.08.2020Klub gymnastických športov Slávia Trnava
Rybníková ul. 15
Trnava
IČO 45011893
- Mgr. Ján Novák
- Ing. Martin Turčan
16.09.2019
Zmluva o dielo č. 9/2019Rekonštrukcia Mestskej veže - Štruktúrovaná kabeláž a kamerový systém13902,7411.09.201930.11.2019ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.
Koniarekova 20
Trnava
IČO: 36703176
- Ing. Tomáš Horváth
- Ing. Martin Turčan
11.09.2019
NZ 78/2019 Zmluva 5/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch10,00 €/hod.09.09.201930.06.2020Exerceo klub o.z.
Čajkovského ul. 46
Trnava
IČO 42286131
- Peter Péchy
- Ing. Martin Turčan
09.09.2019
NZ 77/2019 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej halybezplatne06.09.2019Vladimír Halán
A. Kubínu 3202/24
Trnava
IČO 50965751
- Vladimír Halán
- Ing. Martin Turčan
09.09.2019
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 07/2005 o obstaraní činnosti bezpečnostnotechnickej službyUkončenie zmluvy o dielo č. 07/200505.09.201915.09.2019Iveta Jakubovská - I&J
Veterná 6559/36
Trnava
IČO 41696913
- Iveta Jakubovská
- Ing. Martin Turčan
06.09.2019
NZ 76/2019 Zmluva 4/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch5,00 €/hod.03.09.201930.06.2020Občianske združenie Sahadža joga Slovensko
Kvetná ul. 14
Zohor
IČO 30847257
- Anna Tothová
- Ing. Martin Turčan
04.09.2019
NZ 75/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0004.09.201912.09.2019Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
04.09.2019
NZ 74/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly220,0004.09.201920.09.2019Katarána Lipčeyvá
Partizánska 442/85
Nitra
IČO 50160656
- Katarána Lipčeyvá
- Ing. Martin Turčan
04.09.2019
NZ 73/2019 Asociácia športu PSA TrnavaVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch52,00 €/hod. / celý bazén04.09.201918.12.2019Asociácia športu PSA Trnava
PCA Slovakia s.r.o.
Automobilová ulica 1
Trnava
IČO 30858933
- Mgr. Martinka Potkányová
- Ing. Martin Turčan
04.09.2019
NZ 72/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch2,60 €/hod. / 2 dráhy28.08.2019Liga zdravia Slovensko
občianske združenie
Ferka Urbánka 3675/1
Trnava
IČO 42293219
- Vilma Houbová
- Ing. Martin Turčan
03.09.2019
NZ 71/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch30,00 €/hod. / 1 dráha28.08.201919.06.2020Klub Kvapka s.r.o.
Milkina 2
Trnava
IČO 36364207
- Blanka Krajčovičová
- Ing. Martin Turčan
03.09.2019
NZ 70/2019 Zmluva o nájme krátkodobých nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov12,0030.08.201901.09.2019KešKim s. r. o.
Na hlinách 6944/34
Trnava
IČO 47172461
- Bc. Marek Kriš
- vz. Mária Morvayová
30.08.2019
NZ 69/2019 Nájomná zmluva č. 24/P/2019Prenájom priestorov kultúrneho domu Modranka20,4014.05.201912.10.2019Mgr. Mária Jamborová
Ulica Tichá 19
Trnava
- Mgr. Mária Jamborová
- Ing. Martin Turčan
28.08.2019
NZ 68/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch60,00 €/hod. / 4 dráhy28.08.201930.06.2020Triatlon Team Trnava
Mozartova 6
Trnava
IČO 45011729
- Silvia Blahová
- Ing. Martin Turčan
28.08.2019
NZ 67/2019 Nájomná zmluvaPrenájom baru na 1. poschodí v objekte Mestskej športovej haly225,0027.08.201931.08.2019Mário Balažovič
Zelenečská ul. 2700/67
Trnava
IČO 47860600
- Mário Balažovič
- Ing. Martin Turčan
28.08.2019
NZ 66/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch7,00 €/hod. / 1 dráha28.08.201916.06.2020Súkromná základná škola BESST
Limbová 3
Trnava
IČO 42165393
- Mgr. Anna Martišovičová
- Ing. Martin Turčan
28.08.2019
K 103 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Tradičný trnavský jarmok360,0027.08.201908.09.2019Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan27.08.2019
K 102 Zmluva o spolupráciZabezpečenie prác v mestskom rozhlase počas akcie Tradičný trnavský jarmok192,0027.08.201908.09.2019Nina Kotlebová
Trnava
- Nina Kotlebová
- Ing. Martin Turčan
27.08.2019
NZ 65/2019 Zmluva o využívaní plavárne ZátvorVyužívanie plavárne Zátvor v dohodnutých termínoch26,00 €/hod. pre dve dráhy23.08.201930.09.2019PERFORA spol. s r.o.
Trstínska cesta 19
Trnava
IČO 34136576
- Pavol Mesiarik
- Ing. Martin Turčan
23.08.2019
NZ 64/2019 Zmluva 3/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch7,50 €/ hod. ; posilovňa 3,00€/hod.22.08.201930.06.2020HBC club Trnava
Rybníková 15
Trnava
IČO 42286115
- Ing. Ján Lukačovič
- Ing. Martin Turčan
22.08.2019
K 101 Zmluva o spolupráciSpolupráca pri organizoavaní Tradičného trnavského jarmoku340,0022.08.201908.09.2019Ján Kaločaj
Budatínska
Bratislava
- Ján Kaločaj
- Ing. Martin Turčan
22.08.2019
Zmluva o dodávke plynuDodávka plynu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1podľa cenového rozhodnutia ÚRSO20.08.201931.12.2020MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany
IČO 35743565
- Martin Ondko
Ing. Lukáš Moravčík
- Ing. Martin Turčan
20.08.2019
K 91 Zmluva o spolupráciAdministratívne práce - spolupráca pri organizovaní festivalu Trnavská brána200,0002.08.201918.08.2019Kristína Petrovičová
Bučany
- Kristína Petrovičová
- Ing. Martin Turčan
06.08.2019
NZ 63/2019 Zmluva 2/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch6,50 €/hod.15.08.201930.06.2020Karate klub SLOVŠPORT Trnava o.z.
Rybníková ul. č. 15
Trnava
IČO 30997933
- Renáta Gašparovičová
- Ing. Martin Turčan
15.08.2019
K 100 Zmluva o spolupráciSpolupráca na Medzinárodnom folklórnom festivale Trnavská brána 201950,0013.08.201918.08.2019Kristína Polachová
Skalica
- Kristína Polachová
- Ing. Martin Turčan
14.08.2019
K 99 Zmluva o spolupráciSpolupráca pri organizovaní Medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána 201950,0013.08.201918.08.2019Tereza Weisová
Brezno
- Tereza Weisová
- Ing. Martin Turčan
14.08.2019
K 98 Zmluva o spolupráciSpolupráca na Medzinárodnom folklórnom festivale Trnavská brána 2019140,0012.08.201918.08.2019Ferdinad Mak
Trnava
- Ferdinand Mak
- Ing. Martin Turčan
12.08.2019
K 97 Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie na použitie chránených hudobných diel na podujatí Trnavská brána12.08.201918.08.2019Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava
IČO 00178454
- Ing. Martin Turčan12.08.2019
K 96 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Kino pod Hviezdami70,0009.08.201910.08.2019Juraj Vadkerti
Trnava
- Juraj Vadkerti
- v z. Mária Morvayová
09.08.2019
K 94 Zmluva č. 02/K/PM/2019 o poskytnutí účelovej dotáciePoskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu Trnavská brána3000,0005.08.201901.12.2019Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
Trnava
IČO 37836901
- Mgr. Jozef Viskupič
- v z. Mária Morvayová
06.08.2019
K 93 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Kino pod Hviezdami100,0002.08.201910.08.2019Marek Zelina
Trnava
- Marek Zelina
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
02.08.2019
K 92 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Kino pod Hviezdami70,0002.08.201904.08.2019Pavol Šeliga
Bratislava
- Pavol Šeliga
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
02.08.2019
K 90 Zmluva o spolupráciSpolupráca - moderovanie - Medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána 2019350,0002.08.201918.08.2019Mgr. Jana Nunvářová
Opoj
- Mgr. Jana Nunvářová
- Mgr. Miroslav Hrubý
02.08.2019
K 89 Zmluva o spolupráciSpolupráca na Medzinárodnom folklórnom festivale Trnavská brána 2019150,0002.08.201918.08.2019Anna Šimončičová
Trnava
- Anna Šimončičová
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
02.08.2019
K 88 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers60,0031.07.201903.08.2019Jakub Valiček
Bratislava
- Jakub Valiček
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
01.08.2019
K 87 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers60,0031.07.201903.08.2019Marek Taraj
Bratislava
- Marek Taraj
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
01.08.2019
K 86 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers180,0031.07.201903.08.2019Miloš Biháry
Trnava
- Miloš Biháry
- v z. Mgr. Miroslav Hrubý
01.08.2019
K 85 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers50,0031.07.201903.08.2019Dominika Debnárová
Senec
- Dominika Debnárová
- v z. Mgr. Miroslav Hruby
01.08.2019
NZ 62/2019 Nájomná zmluva č. 22/P/2019Prenájom časti nebytových priestorov Hlavná 17300,0001.08.201905.08.2019HITCHHIKER FILMS s.r.o.
Kollárovo námestie 19
Bratislava
IČO 35865148
- Patrick Horváth
- Mgr. Miroslav Hrubý
01.08.2019
NZ 61/2019 Zmluva č. 23/P/2019Výpožička priestoru v areáli Kúpaliska Kamenný mlynbezplatne01.08.201923.08.2019Cuninková Oľga
Poľovnícka 62
Biely Kostol
- Oľga Cuninková
- Mgr. Miroslav Hrubý
01.08.2019
K 84 Zmluva o spolupráciAnimačné práce na programe Kinderšúl50,0031.07.201917.08.2019Dáša Kupčíková
A. Sládkovičova 3
Trnava
- Dáša Kupčíková
- Ing. Martin Turčan
01.08.2019
K 83 Zmluva o spolupráciSprievodcovská činnosť počas festivalu Trnavská brána250,0031.07.201918.08.2019Ing. Erika Balážová
Suchovská 2
Trnava
- Ing. Erika Balážová
- Ing. Martin Turčan
31.07.2019
K 82 Contract#: MWI/C19-000288Vystúpenie na akcii Trnavský jazzyk17500,0015.05.201902.08.2019MUSIC WORKS INTERNATIONAL
34 Gould Street #207
Reading, MA 01867 - USA
- Deidra Levasseur
- Ing. Martin Turčan
25.07.2019
K-81 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Trnavský jazzyk 2019, Fats jazz band950,0022.07.201901.08.2019SWINGMÁNIA
Šancová 61
Bratislava
IČO 48484750
- Mgr. Jana Fančovič Dekánková
- Ing. Martin Turčan
25.07.2019
K 80 Zmluva o zapožičaní nástrojaZapožičanie pianína Petrof mod. K 114150,0022.07.201902.08.2019Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského
Štefánikova 2
Trnava
- PaedDr. Gabriel Kalapoš
- Ing. Martin Turčan
25.07.2019
Zmluva o dielo 6/2019Hydroizolácia strechy Mestskej plavárne Zátvor nad bazénovou halou16085,0519.07.201922.09.2019KPS izolácie spol. s r.o.
Opatovská 113/184
Trenčín
IČO 36351121
- Ing. Jozef Hoblík
- Ing. Martin Turčan
19.07.2019
K 79 Zmluva č. 02/PV/2019 o poskytnutí účelovej dotácieDotácia na realizovanie projektu Trnavský jazzyk5000,0017.07.201931.12.2019Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
Trnava
IČO 37836901
- Mgr. Jozef Viskupič
- Ing. Martin Turčan
17.07.2019
NZ 60/2019 ZmluvaUžívanie trhového miesta v priestoroch Mestskej športovej haly110,0017.07.201909.08.2019Jana Hulinová
Skalité 526
IČO 50426117
- Jana Hulinová
- Ing. Martin Turčan
17.07.2019
NZ 59/2019 Zmluva 1/2019-20Využívanie Mestskej športovej haly v dohodnutých termínoch7,00 €/hod.15.07.201930.06.2020KLUS - klub ľudí usilujúcich o triezvosť Trnava
Rybníková 15
Trnava
IČO 42156106
- Ľubomír Janáč
- Ing. Martin Turčan
17.07.2019
K 78 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - proma Frajdej vol. 1 a vol. 2 2019 / Trnava Songwrithes circle600,0009.07.201919.07.2019Karolína Považanová
Špačince
- Karolína Považanová
- Ing. Martin Turčan
16.07.2019
K 77 Zmluva o podaní umeleckého výkonuUmelecký výkon - Leto na Korze 2019 / gemini200,0002.07.201909.07.2019Martin Molnár
Trnava
- Martin Molnár
- Ing. Martin Turčan
02.07.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S17T600316Zmena identifikačných údajov17.06.2019FCC Trnava s.r.o.
Priemyselná 5
Trnava
IČO 31449697
- Ing. Eva Mikulášiová
Ing. Jaroslav Cintavý
- Ing. Martin Turčan
28.06.2019